مهندس صنایع(کارشناس طرح و برنامه) سپیدماکیان

شرکت سپیدماکیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپیدماکیان به مهندس صنایع(کارشناس طرح و برنامه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.