مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) بازار گستر بیستون

شرکت بازار گستر بیستون
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت بازار گستر بیستون به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.