مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) بازار گستر بیستون

شرکت بازار گستر بیستون
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازار گستر بیستون به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.