حسابدار افق الکترونیک آریا

شرکت افق الکترونیک آریا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت افق الکترونیک آریا به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.