كارشناس تست نرم افزار راهكارهاي متن اول آريا

شرکت راهكارهاي متن اول آريا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت راهكارهاي متن اول آريا به كارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.