حسابدار پارسازه

شرکت پارسازه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت پارسازه به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.