مسئول دفتر جبکو

شرکت جبکو
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت جبکو به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.