مسئول دفتر جبکو

شرکت جبکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جبکو به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.