مسئول دفتر مدیر عامل مهندسی گیتا انرژی

شرکت مهندسی گیتا انرژی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت مهندسی گیتا انرژی به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.