مهندس صنایع(کارشناس تامین) چرم درسا

شرکت چرم درسا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس تامین) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.