برنامه‌نویس ارشد .NET علوم سبز

شرکت علوم سبز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت علوم سبز به برنامه‌نویس ارشد .NET آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.