مهندس صنایع كارا ماشين آرنا

شرکت كارا ماشين آرنا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت كارا ماشين آرنا به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.