کارشناس فروش بازرگانی ساره خودرو

شرکت بازرگانی ساره خودرو
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت بازرگانی ساره خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.