کارشناس فروش حمل و نقل بین المللی آرامکس

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامکس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامکس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.