حسابدار صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی

شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.