حسابدار ارشد تجهیز پیشرو پارسیان

شرکت تجهیز پیشرو پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت تجهیز پیشرو پارسیان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.