مسئول دفتر شرکت مهندسی پانید

شرکت شرکت مهندسی پانید
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت شرکت مهندسی پانید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.