مسئول دفتر شرکت مهندسی پانید

شرکت شرکت مهندسی پانید
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت مهندسی پانید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.