مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) نیرو سازه

شرکت نیرو سازه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت نیرو سازه به مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.