مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) نیرو سازه

شرکت نیرو سازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیرو سازه به مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.