برنامه نویس دات نت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش به برنامه نویس دات نت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.