برنامه نويس حرفه ای سنجش افزار آسيا

شرکت سنجش افزار آسيا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت سنجش افزار آسيا به برنامه نويس حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.