کارشناس حسابداری صنعتی شهاب توشه

شرکت شهاب توشه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت شهاب توشه به کارشناس حسابداری صنعتی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.