مهندس صنایع(مدیر تولید) مازندپارس

شرکت مازندپارس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت مازندپارس به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.