مسئول دفتر رایان میز

شرکت رایان میز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت رایان میز به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.