کارشناس فروش کیا نیک مد

شرکت کیا نیک مد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت کیا نیک مد به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.