مهندس صنایع (کنترل پروژه) دانیال پترو

شرکت دانیال پترو
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانیال پترو به مهندس صنایع (کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.