تکنسین کامپیوتر داروسازی گل دارو

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به تکنسین کامپیوتر آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.