منشی اریکه گستران فرآیند

شرکت اریکه گستران فرآیند
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت اریکه گستران فرآیند به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.