مهندس صنایع(کارشناس کنترل موجودی) کاسل نوش

شرکت کاسل نوش
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت کاسل نوش به مهندس صنایع(کارشناس کنترل موجودی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.