حسابدار گروه صنعتی صدر

شرکت گروه صنعتی صدر
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی صدر به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.