مدير فروش آرين ماهواره

شرکت آرين ماهواره
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت آرين ماهواره به مدير فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.