کارشناس فروش آریا فن ورزان

شرکت آریا فن ورزان
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت آریا فن ورزان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.