مهندس کامپیوتر(کارشناس نرم افزار) روزآمد

شرکت روزآمد
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت روزآمد به مهندس کامپیوتر(کارشناس نرم افزار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.