مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید و انبار) رادمن(تجهیزات نفت و گاز )

شرکت رادمن(تجهیزات نفت و گاز )
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمن(تجهیزات نفت و گاز ) به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید و انبار) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.