نیروی انتظامات /مجموعه فرهنگی ورزشی آگاه

شرکت /مجموعه فرهنگی ورزشی آگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت /مجموعه فرهنگی ورزشی آگاه به نیروی انتظامات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.