كارشناس استقرار و پشتيبانی اتوماسيون اداری بريد سامانه نوين

شرکت بريد سامانه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بريد سامانه نوين به كارشناس استقرار و پشتيبانی اتوماسيون اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.