صندوقدار فروشگاههای زنجیره ای لیندو

شرکت فروشگاههای زنجیره ای لیندو
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاههای زنجیره ای لیندو به صندوقدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.