کارشناس آمار و برنامه ریزی داروسازی گل دارو

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به کارشناس آمار و برنامه ریزی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.