آگهی های کل استخدامی

جستجوی فرصت شغلی

شرکت فنی مهندسی آمین
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت فنی مهندسی آمین به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویندگان راه سعادت
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت پویندگان راه سعادت به کارشناس توسعه نرم افزار سی شارپ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حسابگر پرداز غرب (تک نت)
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت حسابگر پرداز غرب (تک نت) به کارشناس فروش اینترنت برج ها آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهن چرم
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت کهن چرم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صرافی هلیوس
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت صرافی هلیوس به حسابدار ارشد خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت چرم کهن
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت چرم کهن به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت پارس فناوران خوارزم به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهن چرم
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت کهن چرم به پشتیبان شبکه و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت پارس فناوران خوارزم به برنامه نویس #C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو قائم
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت جهان خودرو قائم به بازاریاب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه رزیدنت یار
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت موسسه رزیدنت یار به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تجاری آبتین تهویه آسیا
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت گروه تجاری آبتین تهویه آسیا به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی راتا
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت آژانس هواپیمایی راتا به کارمندفروش تور خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دلتا تهویه
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت دلتا تهویه به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بستنی کیسان
این آگهی تا تاریخ 1397/7/10 اعتبار دارد

شرکت بستنی کیسان به بازاریاب مویرگی و حضوری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت ایمن اتصال
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت ایمن اتصال به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت کول کاپ به کارشناس CRM خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت داده پردازان دوران به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت مهراز به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش فرازان پردانیک
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت دانش فرازان پردانیک به مهندس صنایع(کارشناس انبار) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایحه گستر بینظیر شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت رایحه گستر بینظیر شرق به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت مهراز به کارشناس حسابداری صنعتی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی آتلانتیک
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت فنی و مهندسی آتلانتیک به مهندس صنایع(کارشناس فروش) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت مهراز به منشی (جهت واحد فروش) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا به مهندس صنایع(کارشناس اداری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان مقیم کیش
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت داده پردازان مقیم کیش به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی رازی به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاسل نوش
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت کاسل نوش به کارمند ارتباطات بانکی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت گروه مهندسی آی کن به مهندس صنایع(کارشناس فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراعمران نگار
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت فراعمران نگار به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت کول کاپ به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی تا تاریخ 1397/7/5 اعتبار دارد

شرکت الکتروپیک به رئیس حسابداری صنعتی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فاوا وب بیست و چهار
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت فاوا وب بیست و چهار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش‌بنیان نستوه
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت دانش‌بنیان نستوه به توسعه‌دهندهٔ وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت دژپاد به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرشین تجهیز نیرو
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت پرشین تجهیز نیرو به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران سبوس
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت نان آوران سبوس به مهندس صنایع(کارشناس بازاریابی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی پیچ اشپیل ایران
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی پیچ اشپیل ایران به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت مهراز به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهند
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت سهند به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت مهراز به حسابدارصنعتی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آیسان تکنام پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت آیسان تکنام پویا به کارشناس بازاریابی و تبلیغات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فاوا وب بیست و چهار
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت فاوا وب بیست و چهار به برنامه نویس PHP خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دلتا تهویه
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت دلتا تهویه به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت نوین مارکتینگ به برنامه نویس wordpress آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت نوین مارکتینگ به برنامه نویس Magento آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه ثبت فردا
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت موسسه ثبت فردا به مهندس صنایع(منابع انسانی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویا سیستم
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت پویا سیستم به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه ثبت فردا
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت موسسه ثبت فردا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین به مهندسی صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ بین المللی کارا
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت هلدینگ بین المللی کارا به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ
این آگهی تا تاریخ 1397/6/31 اعتبار دارد

شرکت نوین مارکتینگ به کارشناس سئو آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرا حفاظ آموت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرا حفاظ آموت به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همکاران ورزش
این آگهی منقضی شده است

شرکت همکاران ورزش به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرا حفاظ آموت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرا حفاظ آموت به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیوبیت
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیوبیت به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهاب توشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهاب توشه به مسئول دفتر مدیریت خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکامپ سیستم پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکامپ سیستم پاسارگاد به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهان تاک پارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهان تاک پارت به مسئول دفتر مدیریت خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشتیرانی آبدیس مارین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشتیرانی آبدیس مارین به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی شبکه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی شبکه گستر به پشتیبان نرم افزار CRM آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوشان کاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوشان کاران به مهندس برق گرایش قدرت آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های افق کوروش به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوشان کاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوشان کاران به تکنسین برق صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت MIBC
این آگهی منقضی شده است

شرکت MIBC به مهندس برق / معادل آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به مهندس صنایع(کارشناس انبار) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانسور آتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانسور آتیس به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آقای فرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت آقای فرش به مسئول دفتر مدیریت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امید آوران ملیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت امید آوران ملیکا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی راهب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی راهب به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی راهب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی راهب به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تولیدی مبلمان اداری ایران استار
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تولیدی مبلمان اداری ایران استار به مهندس صنایع(مدیر فنی و تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات پيشخوان ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات پيشخوان ايرانيان به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی دكتر عبيدی
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی دكتر عبيدی به مهندس صنایع( كارشناس كارگزينی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پويا سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پويا سيستم به مهندس كامپيوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به پشتيبان حسابدار نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به كارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان سنجش افزار آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان سنجش افزار آسيا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان به مهندس صنایع(کارشناس IPG و Mobile Payment و سوئیچ‌های پرداخت ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به مدير كنترل كيفيت آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان به مهندس صنایع(مسئول پرداخت و امورپذیرندگان) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس دسکتاپ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی پارس ترک سیلو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی پارس ترک سیلو به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس بک‌اند آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به کارشناس خرید سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازي پارا سامانه پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازي پارا سامانه پارس به برنامه نويس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به مهندس صنایع(کارشناس برندینگ و CRM) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ ماهو
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ ماهو به مدیر فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه بین المللی ثبتی اجلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه بین المللی ثبتی اجلاس به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس ios آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اریکه ارگ آریان
این آگهی منقضی شده است

شرکت اریکه ارگ آریان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرتاک پاسارگاد ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرتاک پاسارگاد ایرانیان به کارشناس امور مالی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنـایع غذائی شهدپـاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنـایع غذائی شهدپـاک به سرپرست فروش مویرگی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر به برنامه‌نویس ارشد PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیا اکسیر سلامت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیا اکسیر سلامت به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیا اکسیر سلامت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیا اکسیر سلامت به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان) به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روغن صنعت آبنوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت روغن صنعت آبنوس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اورست مدرن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورست مدرن پارس به دستیار مدیر فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت یارا پویش ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت یارا پویش ایرانیان به کمک حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری تحلیلگران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری تحلیلگران به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه غذایی Freshiez
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه غذایی Freshiez به مهندس صنایع(کارشناس تولید محتوا) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی بازرگانی کهن چرم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی بازرگانی کهن چرم پویا به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهن چرم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهن چرم پویا به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه غذایی Freshiez
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه غذایی Freshiez به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها و HR) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهن چرم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهن چرم پویا به پشتیبان شبکه و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه آقای فرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه آقای فرش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی میتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی میتا به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان شیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان شیل به منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بام پردازش
این آگهی منقضی شده است

شرکت بام پردازش به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طب ورایانه پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت طب ورایانه پیشرو به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم به برنامه نویس #c آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بام پردازش
این آگهی منقضی شده است

شرکت بام پردازش به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری های نوین هریس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری های نوین هریس به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاوشگران انتخاب مفید
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاوشگران انتخاب مفید به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایا پلاستیک پلیمر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایا پلاستیک پلیمر به حسابدار مالیاتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت Tawan Arvand Limited
این آگهی منقضی شده است

شرکت Tawan Arvand Limited به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات کاگو
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات کاگو به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیفیت سپهر ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیفیت سپهر ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهند
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهند به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان آرشين
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان آرشين به توسعه دهنده وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی برازش صنعت به مهندس صنایع(تضمین کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش هوشمند هیراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش هوشمند هیراد به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان آرشين
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان آرشين به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی برازش صنعت به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیناپخش ژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیناپخش ژن به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بیمه ما
این آگهی منقضی شده است

شرکت بیمه ما به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی برازش صنعت به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز به طراح و توسعه دهنده زیرساخت و Framework آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان سبز آدینه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان سبز آدینه به مهندس صنایع(کارشناس تحقیق و توسعه خط تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های لبنی رامك
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های لبنی رامك به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز به توسعه دهنده زیرساخت BPMS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمه گيتی آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمه گيتی آسيا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های لبنی رامك
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های لبنی رامك به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به کارشناس برنامه ریزی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمه گيتی آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمه گيتی آسيا به حسابدار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به مهندس صنایع(کارشناس تضمین کیفیت ) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به معاونت فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفن به سرپرست خط تولید مبلمان آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه اقتصاد یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه اقتصاد یاسین به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات علمی سنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات علمی سنا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شمیم گلشن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شمیم گلشن پارس به ویزیتور خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراد چاشنی توس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراد چاشنی توس به سرپرست فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هاتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت هاتک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور داخلی و خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت لوازم خانگی رکسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوازم خانگی رکسین به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به مسئول شبکه آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه رسانه های برتر (پیک برتر)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه رسانه های برتر (پیک برتر) به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نانو تراشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نانو تراشه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به برنامه نويس اندرويد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نانو تراشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نانو تراشه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش بينالود پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش بينالود پارسيان به کارشناس برنامه ریزی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بين المللی آرمان زرين ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بين المللی آرمان زرين ايرانيان به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پوشاک زنانه بهبود
این آگهی منقضی شده است

شرکت پوشاک زنانه بهبود به کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پوشاک زنانه بهبود
این آگهی منقضی شده است

شرکت پوشاک زنانه بهبود به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس برندینگ و بازاریابی درمان طبکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس برندینگ و بازاریابی درمان طبکس به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای C# و MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صداقت دوستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صداقت دوستان به مهندس صنایع خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساناتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساناتک به برنامه نویس# C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای C# و ASPتحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به کارشناس فروش نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خوشگوار
این آگهی منقضی شده است

شرکت خوشگوار به کارشناس پشتیبانی و استقرار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده کاوان امیرکبیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده کاوان امیرکبیر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار خزانه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به طراح گرافيست وب حرفه ای خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان آرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان آرشین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار حقوق و دستمزد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به كارمند فروش نرم افزار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی ارزش آفرینان فدک
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی ارزش آفرینان فدک به مدیر سیستم ها و روش ها آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت POLCO
این آگهی منقضی شده است

شرکت POLCO به کارمند اداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابداری انبار و دارایی های ثابت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به مهندس صنایع(كارشناس توسعه دهنده BPMS ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یادمان خوان گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت یادمان خوان گستر به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامارو به بازاریاب خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به كارشناس استقرار و پشتيبان سيستم‌های مالی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاران ساین تجارت پایدار
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاران ساین تجارت پایدار به کارمند اداری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس حيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس حيان به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی آسان شایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی آسان شایان به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رسپیناتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت رسپیناتک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به برنامه نویس حرفه ای جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رسپیناتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت رسپیناتک به سئوکار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به کارشناس تست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به برنامه نويس موبايل iOS،Android آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرنیان گستر پرتو سنج
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرنیان گستر پرتو سنج به کارشناس ارشد الکترونیک آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آلومینیوم سازه پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلومینیوم سازه پارس به بارگزار وبسایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار دفاتر قانونی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به كارشناس ارشد پشتيبانی و استقرار اتوماسيون اداری آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان آرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان آرشین به توسعه دهنده وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی گازر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی گازر به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(منابع انسانی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پویان تجهیز طب آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویان تجهیز طب آسیا به مدیر فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش همکاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش همکاران به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذران فضانما
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذران فضانما به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهام سرما فریدونی پلاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهام سرما فریدونی پلاست به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابزار الكترونيك آبنوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابزار الكترونيك آبنوس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسمانه سازه های نوین توس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسمانه سازه های نوین توس به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح ريزان حامی
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح ريزان حامی به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی بهانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی بهانه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهنامه رامش روان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهنامه رامش روان به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابودیزاین
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابودیزاین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(فروش و بازاریابی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(مدیر SCM- برنامه ریزی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی سورنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی سورنا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(مدیر لجستیک) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویان تجهیز طب آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویان تجهیز طب آسیا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اندیشه پرداز پارس پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت اندیشه پرداز پارس پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی افق داده ها ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی افق داده ها ایرانیان به کارشناس امور بازاریابی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب ماهان به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه تحقیقاتی بین المللی تدبیرسازان
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه تحقیقاتی بین المللی تدبیرسازان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش نوین به کارشناس فروش تلفنی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب ماهان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کانون آگهی و تبلیغاتی هلان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کانون آگهی و تبلیغاتی هلان به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور آب گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور آب گستر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهیاب رایانه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهیاب رایانه گستر به کارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان سحر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران راتارایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران راتارایان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به برنامه نویس ASP.NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهران کشتیران سعدی
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهران کشتیران سعدی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به برنامه نویس زیرساخت NET. آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی نوشید
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی نوشید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاپ ادورت
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاپ ادورت به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیک کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیک کالا به مدیر کنترل کیفی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صعنتی مرغ كردان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صعنتی مرغ كردان به کارشناس اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به سرپرست فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت ‍‍ پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت ‍‍ پروژه نیروگاه های سولار به بازاریاب تلفنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه غذايی ب آ
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه غذايی ب آ به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی نیایش سیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی نیایش سیر به کارمند آی تی و پشتیبانی سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تابان گستر پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تابان گستر پویا به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی منقضی شده است

شرکت امتک (Mtek) به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حساب رایان پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت حساب رایان پارس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرپرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرپرداز به برنامه نویس Java آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی منقضی شده است

شرکت امتک (Mtek) به برنامه نویس ios آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه گستران آریا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه گستران آریا سامانه به پشتیبان فنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نواوران سامانه پژواک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نواوران سامانه پژواک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی منقضی شده است

شرکت امتک (Mtek) به طراح وب سایت و وبمستر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به کارشناس برنامه ریزی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه پرداز آریس
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه پرداز آریس به کارشناس راهبری و نگهداری – لینوکس- آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به حسابداری فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاکیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاکیان به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفت و گاز آکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفت و گاز آکام به کارشناس کنترل پروژه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نشریات ساخت و ساز به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس CRM) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرین برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرین برنا به مدیر فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تضامنی شابازپور و شرکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تضامنی شابازپور و شرکا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن نگر سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن نگر سامان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس QA) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت گروه تبلیغاتی جی ادز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تبلیغاتی جی ادز به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کنترل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کنترل به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای #C و MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان نگین پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نویان نگین پارسیان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت واریان ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت واریان ایران به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای Frontend آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صدگان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد تجارت هونام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد تجارت هونام به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس فروش B۲B خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به سرپرست فروش پهنای باند B۲B آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به سرپرست حسابداری فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن سیستم شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تبلیغات برتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت تبلیغات برتر به مهندس صنایع(کارشناس تحلیل سیستمها و روش) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر مینا الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهر مینا الکترونیک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیچ اشپیل ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیچ اشپیل ایران به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان سحر به کارشناس فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنا الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت برنا الکترونیک به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن به کارشناس کنترل پروژه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهان ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهان ایرانیان به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفت و گاز آکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفت و گاز آکام به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(گزارش ساز (BI) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنگان صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنگان صنعت به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر کسب و کار) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت برسان مديريت
این آگهی منقضی شده است

شرکت برسان مديريت به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افزون روان
این آگهی منقضی شده است

شرکت افزون روان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كاني كاوان شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت كاني كاوان شرق به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی نوشید
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی نوشید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هنری عصر کلام زنگنه
این آگهی منقضی شده است

شرکت هنری عصر کلام زنگنه به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویسDelphi Developer آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس به کارشناس کامپیوتر و سخت افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس فناوران خوارزم به برنامه نویس#C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی فن آوا
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی فن آوا به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیجی تیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیجی تیم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسیا خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسیا خودرو به مدیر مارکتینگ آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسپار تحریر آسیا به کارشناس فروش حضوری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بانی مد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بانی مد به کارشناس سرور Server آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علم و صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت علم و صنعت به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتروآذر افروز کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروآذر افروز کیش به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت متفکران طب معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت متفکران طب معین به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گردشگری رویدادها ناژین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گردشگری رویدادها ناژین به برنامه نویس Full Stack آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علم و صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت علم و صنعت به برنامه نویس Test آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمایش داده تجارت نوین به پشتیبان نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان توف سریرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان توف سریرا به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار حسابداری محک به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویس ui/ux designer آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمایش داده تجارت نوین به طراح سایت و پشتیبان آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /آژانس راسپینا پرواز آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت /آژانس راسپینا پرواز آریا به کانتر فروش تور خارجی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آب معدنی آكوا پرايم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آب معدنی آكوا پرايم به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار و مدیر پروژه زنجیره تامین آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باهرکیمیا رهاورد
این آگهی منقضی شده است

شرکت باهرکیمیا رهاورد به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری فاطر رسانور به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به بازرس کنترل کیفی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیایش سیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیایش سیر به پشتیبانی سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس مکانیزه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس مکانیزه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکامپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکامپ به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس فرآیندهای سازمانی ( BPMS-ERP) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به کارشناس مانیتورینگ آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایانت ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایانت ایرسا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به برنامه نویس نرم افزارهای تحت وب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه فرزان به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم به کارشناس بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عصر ارتباطات بین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت عصر ارتباطات بین الملل به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر پژوه شمس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر پژوه شمس به مسئول دفتر(الکترونیک) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شکوه تجارت صدف
این آگهی منقضی شده است

شرکت شکوه تجارت صدف به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی گام آبی فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی گام آبی فردا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابل رایان پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابل رایان پویا به کارشناس ارشد فنی و پشتیبانی (آنتی ویروس) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنو پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت برنو پارس به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه نویس جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به پشتیبان حسابدار نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به کارشناس تدوین فرآیندهای IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری فاطر رسانور به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش موازی سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش موازی سامان به برنامه نویس ++C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگرایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگرایان به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امپریال
این آگهی منقضی شده است

شرکت امپریال به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت قطران ساوه
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطران ساوه به کارشناس بازاريابی و فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگرایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگرایان به برنامه نویس Node-JS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس صنایع(کارشناس تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسوماش اویل کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسوماش اویل کیش به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرهیز کالا مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرهیز کالا مهر به کارشناس فناوری اطلاعات آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آقای فرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت آقای فرش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا نوین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملی شیمی کشاورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملی شیمی کشاورز به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اورست نماد یزد
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورست نماد یزد به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول واحد صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارمیدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارمیدا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوشمندسازگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوشمندسازگان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به رییس اجرایی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس ارشد جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا) به کارشناس پشتیبانی و استقرار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهان تک
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهان تک به پشتیبان سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گل بازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت گل بازار به پشتیبان سایت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سناپارس ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد به مدیر مالی و اداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نویان نگین پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نویان نگین پارسیان به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به مهندس صنایع(برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه پرداز به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایاسل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایاسل به یک نفر برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت تاکسی ماکسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاکسی ماکسیم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آگاه انديشان خردمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آگاه انديشان خردمند به حسابرس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت ترجمه تخصصی ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترجمه تخصصی ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي نرم‌افزار رايورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي نرم‌افزار رايورز به طراح و توسعه دهنده زيرساخت و Framework آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نقش شريف
این آگهی منقضی شده است

شرکت نقش شريف به برنامه نویس (مدیر پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموت سپهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آموت سپهر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نقش شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت نقش شریف به برنامه نویس Ios آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نماينده انحصاري AKEMI آلمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نماينده انحصاري AKEMI آلمان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه فرزان به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسان پارت خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پارت خاورمیانه به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر پرداز ايليا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهر پرداز ايليا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع (کارشناس برنامه ریزی فروش) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع چوبی رافکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع چوبی رافکو به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن سیستم شرق به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع( مدیر تامین) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روژان صنعت البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت روژان صنعت البرز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به برنامه نویس حرفه ای دات نت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه‌های مدیریت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه‌های مدیریت به مهندس فروش نرم‌افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مدیرفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سازه داتیس پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت سازه داتیس پاسارگاد به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به سرپرست سایت و سئو آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن اتصال
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایمن اتصال به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس وایرلس و دکل کار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد به خزانه دار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بنیان مشاورین هوشمندماه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بنیان مشاورین هوشمندماه به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به سرپرست حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به مدیر بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رژیمی کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رژیمی کالا به مهندس نرم افزار و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کنترل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کنترل به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران
این آگهی منقضی شده است

شرکت اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نشر پایش
این آگهی منقضی شده است

شرکت نشر پایش به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات ثابت پارسيان به سرپرست دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تراویا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سومریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سومریا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تک ساران پارمیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تک ساران پارمیس به سرپرست فروش تعاونی ها آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی بالسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی بالسی به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رژیمی کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رژیمی کالا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهران آسانبر به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كيميا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت كيميا چسب به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت فلز
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت فلز به سرپرست فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(رئیس کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(کارشناس تولید) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پويش تامين
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پويش تامين به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پويش تامين
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پويش تامين به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باغ سیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت باغ سیب به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران کوماکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران کوماکس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی پرپروک
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی پرپروک به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی ) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرتین گیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرتین گیم به برنامه نویس react آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویژن سوب ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویژن سوب ارتباطات به برنامه نویس ّFront-end آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سناپارس ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایتوک ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایتوک ایران به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به مدیر فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرین پلاستیک نیلگون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین پلاستیک نیلگون به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت میدیا گستر نوین پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت میدیا گستر نوین پارسیان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گالینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گالینا به مدیر فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به کارشناس پشتیبانی شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آنیتاسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آنیتاسان به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت استارتاپ مهمانو
این آگهی منقضی شده است

شرکت استارتاپ مهمانو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستا پلیمر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستا پلیمر شریف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری داتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری داتیس به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوم تک آوازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوم تک آوازه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت /موسسه آموزشی پژوهشی خوارزمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آموزشی پژوهشی خوارزمی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد حامیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد حامیران به مهندس صنایع(مدیریت برنامه ریزی تحقیق و توسعه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی بهتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی بهتا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفرودبازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفرودبازار به کارشناس وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا به مسئول دفتر مدیریت آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین سیزال صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین سیزال صنعت به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نماد اقتصاد چکاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت نماد اقتصاد چکاد به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرگان پخش حافظ
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرگان پخش حافظ به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران سپهر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران سپهر ماهان به مهندس کامپیوتر(کارشناس استقرار نرم افزار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت گستر خوارزمي
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت گستر خوارزمي به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اطمینان فیلتر دز
این آگهی منقضی شده است

شرکت اطمینان فیلتر دز به مهندس صنایع(مدیر کنترل کیفی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به مدیر مالی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مخابراتي ارگ جديد
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مخابراتي ارگ جديد به مهندس الکترونیک(مدیر پروژه مخابراتی ) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت پلیمر سلمانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت پلیمر سلمانیان به مهندس برق (گرایش مخابرات) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به کارشناس IT آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به کارشناس IT آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آتیه پرداز معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آتیه پرداز معین به مهندس الکترونیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی عطر میامی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی عطر میامی به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسان پارت خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پارت خاورميانه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبر ماشین سازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر ماشین سازی به مهندس الکترونیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی ايليا استيل
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی ايليا استيل به مدیر فناوری و اطلاعات آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهر چرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهر چرم به برنامه نویس تحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستر فن آوا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستر فن آوا به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دایوپارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت دایوپارس به مهندس صنایع ( تحلیل و برنامه ریزی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسمانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسمانه به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسمان تجارت پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسمان تجارت پاسارگاد به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کالو
این آگهی منقضی شده است

شرکت کالو به کارشناس فروش نرم افزار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چکاد ارتباط پایوند
این آگهی منقضی شده است

شرکت چکاد ارتباط پایوند به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوران ارتباطات دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوران ارتباطات دوران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی آرامش سفر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی آرامش سفر به کارمندIT خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پترو آرکا بنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پترو آرکا بنیز به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الكترونيك اول
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الكترونيك اول به مهندس صنايع (کارشناس استقرار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور خارجی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت پخش يك و يك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش يك و يك به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مولتی نشنال دارویی آتی فارم
این آگهی منقضی شده است

شرکت مولتی نشنال دارویی آتی فارم به مهندس صنایع (بیزنس ساپورت ( Business Support expert & Supervisor)) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به برنامه نویس Qt آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش هوشمند سیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش هوشمند سیکا به برنامه نویس Front-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روزگار کودکی
این آگهی منقضی شده است

شرکت روزگار کودکی به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه اقتصاد ياسين
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه اقتصاد ياسين به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع( کارشناس CRM) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان به حسابدار مالی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن ترافیک کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایمن ترافیک کالا به کارشناس سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مرکز تجاری گالریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز تجاری گالریا به مهندس کامپیوتر(توسعه و تحلیل سیستم ها) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوش گستر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوش گستر ماهان به مهندس صنایع(کنترل پروزه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان به حسابدار فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پژواک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پژواک به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /مرکز تجاری گالریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت /مرکز تجاری گالریا به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايده ارتباط هوراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايده ارتباط هوراد به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت منتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت منتا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همیار وردپرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت همیار وردپرس به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /سازمان آموزشی کاگو
این آگهی منقضی شده است

شرکت /سازمان آموزشی کاگو به کارشناس مالی- اداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبميوه گلشن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبميوه گلشن به سرپرست فروش مویرگی آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن پردازان کویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن پردازان کویر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه ساختمان بن دا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه ساختمان بن دا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان به کارشناس IT آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه متم اف
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه متم اف به مهندس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش بينالود پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش بينالود پارسيان به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دارویی مشکات فارمد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارویی مشکات فارمد به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به مهندس کامپیوتر( ادمین حرفه ای لینوکس) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تعاونی ترنا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تعاونی ترنا سیستم به کارشناس فروش سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اروین پرداز پارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت اروین پرداز پارت به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش يك و يك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش يك و يك به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به برنامه نویس QML / Qt آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش هوشمند سیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش هوشمند سیکا به برنامه‌نویس ‌Back-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرون نیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرون نیکا به کارشناس اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت تجارت الکترونیک پرشان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت تجارت الکترونیک پرشان به یک نفر کارمند فروش آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت پابابام
این آگهی منقضی شده است

شرکت پابابام به تعدادی کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهلان نماد
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهلان نماد به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذين ماد پارت راز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذين ماد پارت راز به مدیرمالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری زنجیره های بلوکی سام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری زنجیره های بلوکی سام به کارشناس تولید محتوا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ره سا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ره سا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ الماس داده
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ الماس داده به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه متم اف
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه متم اف به مهندس الکترونیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوش گستر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوش گستر ماهان به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرین سلامت سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرین سلامت سینا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آداک تجارت آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آداک تجارت آسیا به کارمند فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه مطالعه شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه مطالعه شریف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح بالسا چوب
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح بالسا چوب به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دبیرخانه نشان تعالی HSE
این آگهی منقضی شده است

شرکت دبیرخانه نشان تعالی HSE به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرین برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرین برنا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به مهندس کامپیوتر(کارشناس فرآیند) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هورام سازه پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هورام سازه پارسیان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ) به کارشناس فروش امور قراردادها آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرامش رسانان فنی ها
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرامش رسانان فنی ها به مهندس برق آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به سرپرست و کارشناس ارشد امنیت شبکه (SOC) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور خارجی آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت سهند ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهند ایران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور خارجی آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت کویل سازان آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کویل سازان آریا به یک نفر نقشه کش صنعتی آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهترین دیدار
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهترین دیدار به تعدادی برنامه نویس وب (بک و فرانت) خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت بین المللی مشاوره و آموزشی پمکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی مشاوره و آموزشی پمکو به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت پخش کتاب و نوشت افزار چلیپا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش کتاب و نوشت افزار چلیپا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس ارشد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس ارشد جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین هاست به کارشناس پشتیبانی فنی هاستینگ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملک پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملک پرداز به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فانوس دیبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فانوس دیبا به مهندس برق(تکنسین فنی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملک پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملک پرداز به سئو کار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاران ساین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاران ساین به توسعه دهنده وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آکا الکتریک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آکا الکتریک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه‌نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه‌نویس Javascript آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پگاه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ تجارت فراسو
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ تجارت فراسو به مسئول وبسایت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسين مشاور آناهيتا فن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسين مشاور آناهيتا فن پارس به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی پرچ ساز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی پرچ ساز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی رازی به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی رازی به مهندس صنایع(مدیر سیستم و استراتژی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی رازی به مهندس صنایع( کارشناس برنامه ریزی و فروش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرشام ماشین فرزام
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرشام ماشین فرزام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرابر صنعت وزین
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرابر صنعت وزین به تکنسین برق آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت کنکاش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کنکاش به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی نهرین پرواز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی نهرین پرواز به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مالی آتیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مالی آتیه به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع ارتباطی آوا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع ارتباطی آوا به برنامه نویس iOS و Android خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش ساختارهای باز تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش ساختارهای باز تهران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تکنو تَپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت تکنو تَپ به برنامه نویس کارت های بانکی Desfire آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرهنگی و آموزشی سیحون
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه فرهنگی و آموزشی سیحون به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرهیز کالا مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرهیز کالا مهر به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع ايلياكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع ايلياكو به مهندس صنايع(مدیر داخلی و بازرگانی) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریابنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریابنیز به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع ايلياكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع ايلياكو به مهندس صنايع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات پارمیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری اطلاعات پارمیس به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسيا گستر ساج آسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسيا گستر ساج آسا به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تیپاکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تیپاکس به مهندس صنایع(دستیار مدیر عامل) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /مجموعه دیپلمات
این آگهی منقضی شده است

شرکت /مجموعه دیپلمات به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تیپاکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تیپاکس به مهندس صنایع(کارشناس آموزش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سان بن تجهیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت سان بن تجهیز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدر الکترونیک دنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صدر الکترونیک دنا به مهندس برق الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات پروازسیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات پروازسیستم به کارشناس وایرلس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گام الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت گام الکترونیک به کارشناس UI آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه پرداز معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه پرداز معین به مهندس سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویژن پیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویژن پیک به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانبر بهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانبر بهران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه تکاپو راد سهند
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه تکاپو راد سهند به تعدادی منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت سيماتكسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيماتكسان به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع(بازرس کنترل کیفی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآوری سبوس كندوج
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآوری سبوس كندوج به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآوري سبوس كندوج
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآوري سبوس كندوج به مسئول دفتر (واحد مالی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت متالورژی پودر ماد صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت متالورژی پودر ماد صنعت به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هاكوپيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هاكوپيان به کارشناس حسابداری مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی جوکاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی جوکاران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی و اقتصادی برادران مومنین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی و اقتصادی برادران مومنین به مهندس صنایع(کارشناس آمار) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی تجارت ریاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی تجارت ریاب به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیکا رایان پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیکا رایان پویا به تکنسین شبکه و سخت افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان به کانتر فروش بلیط داخلی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به مدیر فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان به کانتر فروش بلیط خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وانا دارو گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت وانا دارو گستر به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به آموزش دهنده یا مدرس نرم‌افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرماکارون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرماکارون به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هايپر تاير
این آگهی منقضی شده است

شرکت هايپر تاير به کارمند IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به برنامه‌نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی پویا به مهندس صنایع(کارشناس کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی آرپانوش (ايستك)
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی آرپانوش (ايستك) به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزارهوپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزارهوپاد به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به توسعه دهنده IOS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوروش پروتئین البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین البرز به مهندس صنایع(عملیات و برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيسكوييت گرجی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيسكوييت گرجی به حسابدار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارت چاپگر آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارت چاپگر آریا به کارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تابان الكترونيك
این آگهی منقضی شده است

شرکت تابان الكترونيك به مهندس الكترونيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به برنامه نویس موبایل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فانوس هنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت فانوس هنر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان کر پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان کر پروتئین به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی خاورهسته
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی خاورهسته به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به برنامه نویس GIS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس برق(کارشناس الکتریکال و کنترل و ابزار دقیق ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت منظومه نگاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت منظومه نگاران به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم گستر ونداد (درسا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم گستر ونداد (درسا) به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی سفارشات) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الگوریتم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت الگوریتم پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو قائم به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به رییس حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری تراست سیت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری تراست سیت به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چدنیت صدر
این آگهی منقضی شده است

شرکت چدنیت صدر به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به مهندس صنایع(متخصص مدیریت فرآیند) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /شبكه هوشمند وارلی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /شبكه هوشمند وارلی به برنامه نویسfront end آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلیاژگران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلیاژگران به مدیر وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حاميان ياقوت صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت حاميان ياقوت صحرا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پویش به مهندس صنایع ( رییس برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حاميان ياقوت صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت حاميان ياقوت صحرا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشت وارنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت وارنا به کارشناس اداری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه پرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه پرشین به ادمین سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کلینیک نچرال بیوتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کلینیک نچرال بیوتی به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت آرمان سبز آدینه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان سبز آدینه به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارت تیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارت تیس به کارمند فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سیماران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیماران به برنامه نویس میکروکنترل ARM آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی ايلياكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی ايلياكو به مسئول IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مادوی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مادوی به مهندس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مه فخر آسان کار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مه فخر آسان کار به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهین سامانه فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهین سامانه فردا به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به کاردان تولید مونتاژ الکتریکال آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(فروش) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سيماران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيماران به مهندس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرآلات کسری
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرآلات کسری به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملونی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملونی به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بوش كاسپين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بوش كاسپين به مهندس صنایع(کارشناس آمار و تحقیق و توسعه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شركت نرم افزاري كيميا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شركت نرم افزاري كيميا به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايران روور
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايران روور به مهندس صنایع ( سرپرست کارخانه) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايران روور
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايران روور به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی احسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی احسان به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلینیک کاهش وزن سیبیتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلینیک کاهش وزن سیبیتا به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد حامیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد حامیران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان پرتو باختر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان پرتو باختر به کارشناس Help desk آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساميكس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساميكس به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو شید
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتو شید به مهندس برق (کارشناس فنی و مهندسی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو شید
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتو شید به مهندس برق(تکنسین فنی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیک کاشت آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیک کاشت آسیا به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت گردی اسپیلت البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت گردی اسپیلت البرز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عامر اندیش هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت عامر اندیش هوشمند به برنامه نویس ++C آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نظم گستران مبین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نظم گستران مبین به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ نوآوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ نوآوران به مهندس برق(کارشناس فنی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین به کارشناس تولید محتوا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان اسپیناس وب
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان اسپیناس وب به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نودیس پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نودیس پرداز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجیران به کارشناس بازاریابی دیجیتالی یا اینترنتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وب سایت گوگل مارکت
این آگهی منقضی شده است

شرکت وب سایت گوگل مارکت به مدیر سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چاپخانه معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت چاپخانه معتبر به مهندس صنایع( کنترل کیفیت) خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی ایران به برنامه نویس Java خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرارایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرارایانه به کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریابنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریابنیز به مسئول دفتر مدیر عامل(صنایع) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای گلستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای گلستان به سرپرست فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مالی آتیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مالی آتیه به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی مبل زیتون
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی مبل زیتون به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تکران مبرد
این آگهی منقضی شده است

شرکت تکران مبرد به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه کارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه کارخانجات ساران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شکلات پارمیدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شکلات پارمیدا به کارشناس مالی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوش افزار نوین پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوش افزار نوین پیشرو به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به مدیر پروژه و برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش به مهندس کامپیوتر(کارشناسDBA ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران تام
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران تام به برنامه نویس وب خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شکلات پارمیدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شکلات پارمیدا به کارمند اداری مالی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویان افزار آرکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویان افزار آرکا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های بعد پنجم
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های بعد پنجم به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروی غرب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروی غرب به مهندس صنایع(مدیر اجرایی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروی غرب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروی غرب به مدیر فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به کارشناس فروش نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشتیرانی رویای عصر ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشتیرانی رویای عصر ایرانیان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ نوآوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ نوآوران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ترنا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترنا سیستم به مسئول دفتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سيمان پيوند گلستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيمان پيوند گلستان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ترنا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترنا سیستم به مهندس الكترونيك (مدیر فنی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كالاكار
این آگهی منقضی شده است

شرکت كالاكار به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوثر سامانه پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوثر سامانه پرداز به پشتیبان نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهنا به برنامه نویس پایتون آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الکترونیک اول
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک اول به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران درنويس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران درنويس به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرواز پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرواز پرداز به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادين فيدار فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادين فيدار فردا به مهندس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتروپک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروپک به کارشناس بازاریابی و فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریابنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریابنیز به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس ارتباط
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس ارتباط به کارشناس فنی(IT) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كنترل صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت كنترل صنعت به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه خدمات مالی آتیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه خدمات مالی آتیه به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسی تک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسی تک به مهندس صنایع(مدیرپروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن پردازان کویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن پردازان کویر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت ریلی پایش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت ریلی پایش به کارشناس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همایش گذاران مهستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش گذاران مهستان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی معتبر ملی در صنايع فرآورده های چوبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی معتبر ملی در صنايع فرآورده های چوبی به مهندس صنایع(مدير توليد) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت گستر پاویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت گستر پاویر به مدیر فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای دبش
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای دبش به بازاریاب حضوری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پارس کرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کرون به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمه سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمه سامان به كـارشناس فروش بيمه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آيتی تلكام
این آگهی منقضی شده است

شرکت آيتی تلكام به توسعه دهنده حرفه ای وب و سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به مهندس صنایع( تضمین کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نی نی پلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نی نی پلاس به کارشناس پشتیبانی اپلیکیشن آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرديس پاسارگاد قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرديس پاسارگاد قشم به برنامه نویس حرفه ای net آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ويرا ورنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ويرا ورنا به برنامه نویس وب و هوش مصنوعی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین تجهیز گستر لعل
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین تجهیز گستر لعل به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بوتيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بوتيا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر رایانه آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر رایانه آسیا به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بوتيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بوتيا به مهندس صنایع(فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اوراسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت اوراسیا به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسامد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسامد به مهندس الكترونيك يا سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آران تاج
این آگهی منقضی شده است

شرکت آران تاج به کارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان بيمه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان بيمه به طراح وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارمغان راه طلايی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارمغان راه طلايی به برنامه نویس جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفتاب مهر پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفتاب مهر پرداز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شكلات پارميدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شكلات پارميدا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مگامداوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت مگامداوم به مهندس برق (کارشناس فروش و مارکتینگ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اليت دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت اليت دارو به حسابدار فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سالارصنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سالارصنعت به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آدلی طب
این آگهی منقضی شده است

شرکت آدلی طب به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه ارتباطات شبدیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه ارتباطات شبدیز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شایا طب ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شایا طب ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آورث
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آورث به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت يكتا فن آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت يكتا فن آوران به طراح وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی به مهندس صنایع(تحلیل‌گر ریسک فناوری اطلاعات) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان انديشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان انديشه به برنامه نویس وب ( .Net) و موبایل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به مهندس صنایع(کارشناس فرآیندهای سازمانی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانبر بهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانبر بهران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الو رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت الو رایانه به مهندس کامپیوتر ( helpdesk) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /آموزشگاه زبان انگليسي درخت جاويدان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /آموزشگاه زبان انگليسي درخت جاويدان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات كشتيرانی امواج دريا
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات كشتيرانی امواج دريا به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی آلفا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی آلفا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحی معماری فرحو
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحی معماری فرحو به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگران پردازش سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگران پردازش سحر به سرپرست حسابداری آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراز پویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت تراز پویش به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیبا افزار صدر
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیبا افزار صدر به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهبردهای کسب وکار پارتیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهبردهای کسب وکار پارتیان به برنامه نویس UI آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به پشتیبان حسابدار نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عدل آفرینان ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدل آفرینان ماندگار به مهندس صنایع(کارشناس مدیریت مشتریان) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کانون آگهی و تبلیغات امین نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کانون آگهی و تبلیغات امین نوین به مدیر فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به مهندس صنایع(برنامه ریزی و تولید) خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یکتا تجارت آرکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت یکتا تجارت آرکا به کارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت ایستابن سازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستابن سازه به مهندس برق( تکنسین آسانسور) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كلانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت كلانا به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویستا بست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویستا بست به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو) به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک (پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک (پاپکو) به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیمیایی گل سم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیمیایی گل سم به مهندس صنایع(برنامه ریزی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پک به برنامه نویس BackEnd آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به کارشناس SOC آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زیست تجهیزشریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زیست تجهیزشریف به مهندس صنایع(تکنسین تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پک به کارشناس ارشد لینوکس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهربازی سرزمین عجایب
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهربازی سرزمین عجایب به منشی دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی فرسار تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی فرسار تجارت به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا) به برنامه نویس .NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دینا وین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دینا وین به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شینا سازه ریناس
این آگهی منقضی شده است

شرکت شینا سازه ریناس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابر طلایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابر طلایی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران هاست به کارشناس امور مشترکین آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاردان پردازش خوشنام
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاردان پردازش خوشنام به کمک حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران درنویس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران درنویس به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاه سبز آگرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاه سبز آگرین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپويان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپويان پردازش گستر صحرا به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اوجا
این آگهی منقضی شده است

شرکت اوجا به تکنسین برق صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیما سیستم آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیما سیستم آریا به پشتیبان نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسی تك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسی تك به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری شایگان سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری شایگان سیستم به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا سيستم به برنامه نویس ارشد #C آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق (TSCO)
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن سیستم شرق (TSCO) به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گياه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گياه به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتبین ایستا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتبین ایستا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلديران به مهندس صنایع( کارشناس اجرایی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به کارشناس نصب ADSL آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده ارتباط هوراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده ارتباط هوراد به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذر موتور مبين
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذر موتور مبين به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رازک شیمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رازک شیمی به کارشناس اداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفیس کاران چوب (دنیته)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفیس کاران چوب (دنیته) به مهندس صنایع(سرپرست کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوروش پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاه سبز آگرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاه سبز آگرین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خبرگان بين المللی
این آگهی منقضی شده است

شرکت خبرگان بين المللی به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوروش پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین به مهندس صنایع(برنامه ریز فروش) آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی برنا به کارشناس فروش حضوری آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهو تراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهو تراز به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگام
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگام به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانبر بهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانبر بهران به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری بسته پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری بسته پرداز به برنامه نویس خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس الکترونیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الکترونیک امن موج
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک امن موج به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات مهر و ماه
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات مهر و ماه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ️مشاوران توسعه آينده
این آگهی منقضی شده است

شرکت ️مشاوران توسعه آينده به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آموزشی مطالعه شريف
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آموزشی مطالعه شريف به مهندس صنایع(پشتیبان ارشد) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی سفارشات) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آنیتاسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آنیتاسان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سفیران فناوران تاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سفیران فناوران تاران به مهندس صنایع(تحلیلگر سیستم های نرم افزاری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نرم افزاری پیوست
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نرم افزاری پیوست به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساختمانی كارنای
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساختمانی كارنای به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وب پردازان
این آگهی منقضی شده است

شرکت وب پردازان به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهنامه تخصصی ساناز سانيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهنامه تخصصی ساناز سانيا به کارشناس فروش مویرگی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نویان به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستادُر صنعت پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستادُر صنعت پارسیان به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری انرژی به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشرو تجارت خاور و باختر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشرو تجارت خاور و باختر به کارشناس ICT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کانون همیاری نورآفرینش
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کانون همیاری نورآفرینش به کارمند اداری(کامپیوتر -برق) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسپار تحریر آسیا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كاواك تابش جسم سياه
این آگهی منقضی شده است

شرکت كاواك تابش جسم سياه به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور
این آگهی منقضی شده است

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور به برنامه نویس حرفه ای آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران پیشرو به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس مكانيك خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس مكانيك خاورميانه به تکنسین برق و مکانیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتونت
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتونت به کارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران کوماکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران کوماکس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كلاب رنتر وب سايت اجاره
این آگهی منقضی شده است

شرکت كلاب رنتر وب سايت اجاره به مهندس صنایع( کارشناس دیجیتال مارکتینگ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کشتیرانی دریا طلای هرمز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشتیرانی دریا طلای هرمز به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به مهندس صنایع( کارشناس امور نمایندگان) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات بار هوایی سریع ترابر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات بار هوایی سریع ترابر ماهان به مهندس صنایع(کارشناس ارشد لجستیک) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت بهینه ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهینه ایران به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی پرچ ساز
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی پرچ ساز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سبد طلایی یوتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبد طلایی یوتاب به حسابدار ارشد آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آرین سلامت سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرین سلامت سینا به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنا نوآوران پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت برنا نوآوران پویا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا فن ورزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا فن ورزان به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس وایرلس و دکل کار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری EPC
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیمانکاری EPC به مهندس برق(کارشناس ابزار دقیق) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيوند آزاد شبكه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيوند آزاد شبكه به كارشناس شبكه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سانا گستر سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت سانا گستر سبز به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مزرعه فرازآسمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مزرعه فرازآسمان به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايريا تاش كيش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايريا تاش كيش به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت دانا پرداز قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانا پرداز قشم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان قدس رضوی
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان قدس رضوی به کارمند فروش تلفنی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت نیرو سازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیرو سازه پرند به کارشناس الکتریکال و کنترل و ابزار دقیق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گستر پاویر توانایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گستر پاویر توانایی به مدیرفروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژیراک بتن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژیراک بتن به مهندس برق(تکنسین تاسیسات) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر سازان آفریقا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر سازان آفریقا به مشاوره فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلانا به مهندس صنایع(تحلیل سیستم ها) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفرتا صد تجارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفرتا صد تجارت ایرانیان به مهندس صنایع(معاون) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاکسی ماکسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاکسی ماکسیم به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آی کن به برنامه نویس ASP.NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر به متخصص ui/frontend آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلد رز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلد رز به تعدادی بازاریاب آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت کلد رز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلد رز به تعدادی بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت کلد رز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلد رز به تعدادی بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پايانه های داده ای نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايانه های داده ای نوين به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه عمرانی ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه عمرانی ماهان به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان آديكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان آديكو به کارمندفروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت صنايع غذايی ميهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايی ميهن به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایدار پلاستیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایدار پلاستیک به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران کوماکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران کوماکس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اسكای اسپورت
این آگهی منقضی شده است

شرکت اسكای اسپورت به مدیر بازاریابی و فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراز پویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت تراز پویش به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به مهندس صنایع (کارشناس جذب و پایش نمایندگان) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنجش افزار آسیا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان دیس دژ
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان دیس دژ به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده ارتباط هوراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده ارتباط هوراد به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات نوآور
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات نوآور به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفتاب مهر پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفتاب مهر پرداز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدابیر هوشند وینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدابیر هوشند وینا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های هوشمند حفیظ
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های هوشمند حفیظ به طراح و پیاده ساز سیستمهای الکترونیکی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی لذیذ خوراک
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی لذیذ خوراک به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا به مهندس صنایع(کارشناس اداری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان سازه کیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توان سازه کیان به تکنسین برق صنعتی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عدل آفرینان ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدل آفرینان ماندگار به مهندس صنایع(کارشناس مدیریت مشتریان) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویژن کارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویژن کارت ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرچين زرين برگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرچين زرين برگ به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر در صنعت بيمه كشور
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر در صنعت بيمه كشور به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تهران بوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهران بوران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه شار
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه شار به کارمند پشتیبانی IT آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حمل و ­نقل مارال ترانس آذر
این آگهی منقضی شده است

شرکت حمل و ­نقل مارال ترانس آذر به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وانا دارو گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت وانا دارو گستر به مهندس صنایع( کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه پژوهان شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه پژوهان شریف به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به کارشناس شبکه و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هورام سازه پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هورام سازه پارسیان به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم سازه برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم سازه برنا به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به مهندس صنایع(مدیر برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپهر رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپهر رایانه به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت های مارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت های مارت به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران رنتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران رنتر به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیلگر کسب و کار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی تهران قیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تهران قیر به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرش توس مشهد
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرش توس مشهد به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه ديجی تيم
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه ديجی تيم به مهندس کامپیوتر (Frontend Developer) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همایش گذاران مهستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش گذاران مهستان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس به یک نفر متخصص پوست و مو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دکتری نیازمند است.

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس به یک نفر نظافت چی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت خدمات مسافرتی هرمس
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مسافرتی هرمس به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صباكاربر دلتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صباكاربر دلتا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيمانكاری پارسازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاری پارسازه به کارشناس ارشد حسابداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهرآب بهشت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرآب بهشت به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو توسعه خرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتو توسعه خرم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سديد ماشين افلاك
این آگهی منقضی شده است

شرکت سديد ماشين افلاك به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيام گستر به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌افزار حسابداری محك
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌افزار حسابداری محك به آموزش دهنده یا مدرس نرم‌افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ آروا
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ آروا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت تولیدی صنعتی مسینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی صنعتی مسینا به مدیر بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهاورد سبز رادین
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهاورد سبز رادین به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /گروه صنعتی پترو آب حيات كالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت /گروه صنعتی پترو آب حيات كالا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهین گستر گیتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهین گستر گیتی به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دنا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دنا سامانه به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برسانوین رای
این آگهی منقضی شده است

شرکت برسانوین رای به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویاسای
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویاسای به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /وب سایت نوعروس
این آگهی منقضی شده است

شرکت /وب سایت نوعروس به طراح صفحات وب (UI) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت برازش صنعت به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران انرژی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران انرژی سبز به مهندس برق( کارشناس طراحی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نمایندگی ۱۲۹۸ ایران خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت نمایندگی ۱۲۹۸ ایران خودرو به مهندس صنایع( کنترل کیفیت) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتروگازگیتی پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروگازگیتی پارس به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبل ياتاش
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبل ياتاش به مدیر فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست)
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست) به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شكلات پارميدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شكلات پارميدا به کارشناس فروش صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامه آرا پردازشگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا پردازشگر به مهندس صنایع(کارشناس استقرار سیستم SAP ERP) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفيا به رئیس حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حقوقی مبتكران آينده هلال
این آگهی منقضی شده است

شرکت حقوقی مبتكران آينده هلال به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اعتماد هوشمند آينده
این آگهی منقضی شده است

شرکت اعتماد هوشمند آينده به مهندس کامپیوتر( کارشناس امنیت ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد به مهندس صنایع(مدير کنترل وكيفيت) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران رمزینه بارکد آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران رمزینه بارکد آریا به مهندس الکترونیک(کارشناس فنی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شعاع پنجره
این آگهی منقضی شده است

شرکت شعاع پنجره به مهندس صنایع(سرپرست پروژه) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران به مهندس الکترونیک(معاون مدیر فنی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت طلوع آفتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلوع آفتاب به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اروم ناب ايده آل
این آگهی منقضی شده است

شرکت اروم ناب ايده آل به برنامه نویس ERP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان پردازش بارمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان پردازش بارمان به برنامه نویس .Net و موبایل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده زیست نوترکیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده زیست نوترکیب به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت یاسین به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه گستران آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه گستران آریاسامانه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به یک نفر جوشکار برق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت فروشگاههای زنجیره ای جانبو
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاههای زنجیره ای جانبو به دستیار مدیر فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باربد انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت باربد انرژی به مهندس برق(تکنسین فنی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به یک نفر کارشناس برق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی اسپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی اسپاد به کارشناس ارشدفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پديده صنعت مبين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پديده صنعت مبين به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عدالت فنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدالت فنر به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجتمع فنی تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع فنی تهران به پشتیبان شبکه و سخت افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه‌نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت TWI Persia
این آگهی منقضی شده است

شرکت TWI Persia به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به تعدادی نقشه کش صنعتی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت همایش سازان نوین نگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش سازان نوین نگر به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت خانه طراحان سام
این آگهی منقضی شده است

شرکت خانه طراحان سام به تحلیل‌گر حسابداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروی غرب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروی غرب به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بین المللی سمین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بین المللی سمین به مسئول وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آلفا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيك پخش پرگاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيك پخش پرگاس به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران هاست به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت از ما پلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت از ما پلاس به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پک به برنامه نویس Front-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيشگامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيشگامان به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صالح
این آگهی منقضی شده است

شرکت صالح به مهندس الکترونیک خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوبل سرتيفيكيشن
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوبل سرتيفيكيشن به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اکسین شیمی آدان
این آگهی منقضی شده است

شرکت اکسین شیمی آدان به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان شیمی افروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان شیمی افروز به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه چرم درسا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مقداد رایانه ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مقداد رایانه ایرانیان به کارشناس CRM (ارتباط با مشتری) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بين المللى سمين
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بين المللى سمين به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کنترل افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت کنترل افزار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.