آگهی های استخدامی تهران

جستجوی فرصت شغلی

شرکت تانا انرژی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت تانا انرژی به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ثبت ملاصدرا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت ثبت ملاصدرا به کارشناس فروش حرفه ای خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده‌مد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت ایده‌مد به حسابداری انبار و اموال آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت پرداخت نوین آرین به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری فراپیام
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت نرم افزاری فراپیام به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت ساختمانی نماکاران
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت شرکت ساختمانی نماکاران به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سربرگ
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت سربرگ به برنامه نویس php آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مکان پرداز رایمند
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت مکان پرداز رایمند به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اسكان سازان پرديس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت اسكان سازان پرديس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تقدير پژوه آينده
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت تقدير پژوه آينده به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موبودید
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت موبودید به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فن آوری و دانش آرامیس(TAP30)
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت فن آوری و دانش آرامیس(TAP30) به مهندس صنایع(کارشناس آموزش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری EPC
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت پیمانکاری EPC به مهندس برق( مدیر پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماديران
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت ماديران به کارشناس فنی(الکترونیک) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آرایشی و بهداشتی ریومی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت آرایشی و بهداشتی ریومی به کارشناس فروش حضوری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری EPC
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت پیمانکاری EPC به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايمن ترافيك كالا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت ايمن ترافيك كالا به متخصص سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت بسپار تحریر آسیا به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیز طب اثر
این آگهی تا تاریخ 1396/11/12 اعتبار دارد

شرکت تجهیز طب اثر به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع غذايی بهروز نيك
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت صنايع غذايی بهروز نيك به مهندس صنایع(منابع انسانی ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس تدوین رایان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت پارس تدوین رایان به طراح سایت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه ليوانك
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فروشگاه ليوانك به کارمند فروش مویرگی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت رایاوران توسعه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت رایاوران توسعه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برازش صنعت
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت برازش صنعت به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نکو بهینه ماشین
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت نکو بهینه ماشین به تکنسین دستگاه تزریق پلاستیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دانا پرداز قشم
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت دانا پرداز قشم به حسابدار ارشد آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نگارستان مهر رضوان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت نگارستان مهر رضوان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت موسسه زبان ALC
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت موسسه زبان ALC به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو ارتباط
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت پرتو ارتباط به برنامه نویس #c آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستا پترو پرگاس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت ایستا پترو پرگاس به مهندس برق(کارشناس فنی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویمکس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت ویمکس به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان زرين ايرانيان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت آرمان زرين ايرانيان به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان افزا بهبود
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت توان افزا بهبود به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(رئیس مهندسی فرآیند) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهار فن ابزار
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت مهار فن ابزار به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه پرداز معین
این آگهی تا تاریخ 1396/11/11 اعتبار دارد

شرکت آتیه پرداز معین به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسمان فناوری پاسارگاد
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت آسمان فناوری پاسارگاد به یک نفر طراحی رابط کاربری (UI) آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت توف اینترسرت ایران
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت توف اینترسرت ایران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر مینا الکترونیک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت مهر مینا الکترونیک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کترینــگ دونــا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت کترینــگ دونــا به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فاراب
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فاراب به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش تجارت رستاک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت گسترش تجارت رستاک به برنامه نویس تحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افرنگ
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت افرنگ به کارشناس فروش حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروخانه شبانه روزی وحیدیه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت داروخانه شبانه روزی وحیدیه به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه پخش سایه سبز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت توسعه پخش سایه سبز به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فوران تیما
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فوران تیما به کارشناس فنی نرم افزار و شبکه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آمون
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت آمون به حسابدار مالیاتی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارخانه تولیدی ساراگاز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت کارخانه تولیدی ساراگاز به مهندس صنایع(کنترل کیفی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وب سایت خودکار
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت وب سایت خودکار به مهندس برق آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس كيا مهنام
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت پارس كيا مهنام به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نمایشگاهی فروغ فردا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت نمایشگاهی فروغ فردا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرانگر پارس سيستم
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فرانگر پارس سيستم به برنامه نویس ویندوز آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهران بوران
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت تهران بوران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهکس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت ماهکس به کمک حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت کویل سازان آریا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/15 اعتبار دارد

شرکت کویل سازان آریا به یک نفر مهندس صنایع آقا با 0 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرنام بسپار
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فرنام بسپار به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش به كارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اکسیر صنعت باختری
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت اکسیر صنعت باختری به مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه حقوقی دادپویان حامی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت /موسسه حقوقی دادپویان حامی به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی به کارشناس برق (قدرت-کنترل) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامه آرا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت سامه آرا به مهندس صنایع(استقرار سیستمSAP ERP ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع پزشكی پرشين توحيد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت صنايع پزشكی پرشين توحيد به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام آوا پردازش
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پیام آوا پردازش به برنامه نویس تحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پادنا صنعت پویا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پادنا صنعت پویا به مهندس برق(کارشناس ابزار دقیق) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک به مهندس صنایع(تحلیل سیستم ها) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانا پیشرو
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت دانا پیشرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماداکتو
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت ماداکتو به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ستاره ون گستر
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت ستاره ون گستر به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرشام ماشين
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت آرشام ماشين به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلوع آرشیدا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت طلوع آرشیدا به برنامه نویس اندروید آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام گستر
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پیام گستر به مهندس صنایع(کارشناس استقرار و آموزش نرم افزار CRM) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارتی سنمار
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت تجارتی سنمار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه آلفا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت گروه آلفا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت موسسه خوارزمی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت موسسه خوارزمی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیستک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت سیستک به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان گستر
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت توان گستر به سرپرست فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا بهین تجهیز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت آریا بهین تجهیز به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آریانام
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت مهندسی آریانام به مهندس صنایع(كارشناس آموزش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذر سپهر سودمند
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت آذر سپهر سودمند به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پك
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پارس پك به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایا تدبیر پاکان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پایا تدبیر پاکان به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجتمع صنعتی عالیجناب
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت مجتمع صنعتی عالیجناب به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه ایران اگریگیت
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت گروه ایران اگریگیت به مهندس صنایع(مدیریت استراتژیک) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايران هاست
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت ايران هاست به طراح وب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خانه طراحان سام
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت خانه طراحان سام به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاوران توسعه آینده
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت مشاوران توسعه آینده به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايمن فناوران آديش
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت ايمن فناوران آديش به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روژين تاك
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت روژين تاك به سرپرست فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلرنگ
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت گلرنگ به برنامه نويس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان تجهیز فردا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت آرمان تجهیز فردا به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دایامد شرق
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت دایامد شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسازه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت پارسازه به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت راهكارهاي متن اول آريا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت راهكارهاي متن اول آريا به كارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازار گستر بیستون
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت بازار گستر بیستون به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت جهان گستر
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت جهان گستر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افق الکترونیک آریا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت افق الکترونیک آریا به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپیدماکیان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت سپیدماکیان به مهندس صنایع(کارشناس طرح و برنامه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیز پیشرو پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت تجهیز پیشرو پارسیان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامکس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامکس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علوم سبز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت علوم سبز به برنامه‌نویس ارشد .NET آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جبکو
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت جبکو به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرادرس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت /موسسه فرادرس به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی ساره خودرو
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت بازرگانی ساره خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم درسا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس تامین) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كارا ماشين آرنا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت كارا ماشين آرنا به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی گیتا انرژی
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت مهندسی گیتا انرژی به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیا نیک مد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت کیا نیک مد به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهاب توشه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت شهاب توشه به کارشناس حسابداری صنعتی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش به برنامه نویس دات نت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرين ماهواره
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت آرين ماهواره به مدير فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کاسل نوش
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت کاسل نوش به مهندس صنایع(کارشناس کنترل موجودی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانیال پترو
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت دانیال پترو به مهندس صنایع (کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان میز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت رایان میز به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مركز خريد گالريا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت مركز خريد گالريا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیرو سازه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت نیرو سازه به مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی صدر
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی صدر به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروغ فردا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت فروغ فردا به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مازندپارس
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت مازندپارس به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسيا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت سنجش افزار آسيا به برنامه نويس حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت مهندسی پانید
این آگهی تا تاریخ 1396/11/1 اعتبار دارد

شرکت شرکت مهندسی پانید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسرون
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت آسرون به كارشناس سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاسل نوش
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت کاسل نوش به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اریکه گستران فرآیند
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت اریکه گستران فرآیند به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روزآمد
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت روزآمد به مهندس کامپیوتر(کارشناس نرم افزار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا فن ورزان
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت آریا فن ورزان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سينا
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت سينا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاوران هماهنگ يار
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت مشاوران هماهنگ يار به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سبز نوش کویر
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت سبز نوش کویر به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خيلی سبز
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت انتشارات خيلی سبز به مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان پاترا ويژن
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت دانش بنيان پاترا ويژن به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه هوشمند آبان
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت سامانه هوشمند آبان به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سازه پردازان
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت سازه پردازان به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نونگار
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت نونگار به برنامه نویس حرفه ای php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به برنامه نویس حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی دایکل
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت بازرگانی دایکل به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان انرژی کیان
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت نویان انرژی کیان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی مریخ
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی مریخ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایپنا
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت ایپنا به مهندس برق( اپراتور نیروگاه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صرافی آریا تفکر کهن
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت صرافی آریا تفکر کهن به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الكترونيك چيستا
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت تجارت الكترونيك چيستا به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های نفتی آترود
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت فرآورده های نفتی آترود به مهندس برق(مدیر فنی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تانا
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت تانا به برنامه نویس دات نت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت بهران آسانبر به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز به مهندس صنایع(پیاده سازی و پشتیبانی سیستم) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس اگزوز
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت پارس اگزوز به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی تهران شرق
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی تهران شرق به مدیردفتر مدیر عامل خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت فناوری فاطر رسانور به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده مد
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت ایده مد به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی پتسا
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی پتسا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تکنوآرک
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت تکنوآرک به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدگان سامانه هوشمند
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت صدگان سامانه هوشمند به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كيميا پارافين
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت كيميا پارافين به مهندس صنايع (جانشين مدير كارخانه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروتمان
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت گروتمان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایاوران توسعه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایاوران توسعه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسیا راستین قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسیا راستین قشم به برنامه نویس Back-End آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افق توسعه و نوآوری مانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت افق توسعه و نوآوری مانا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هواران پويش
این آگهی منقضی شده است

شرکت هواران پويش به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی بازار گستران آتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی بازار گستران آتی به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوا نیکان زاگرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوا نیکان زاگرس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پويا محاسب كبير
این آگهی منقضی شده است

شرکت پويا محاسب كبير به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بوتان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بوتان به مهندس صنایع(کارشناس کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمن به مهندس صنایع(مدیرکارخانه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صرافی راد
این آگهی منقضی شده است

شرکت صرافی راد به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خط طلایی ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت خط طلایی ایرانیان به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه مهندسی نیکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه مهندسی نیکان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمائی صالحان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمائی صالحان به مهندس کامپیوتر(مسئول سایت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موتورسازی پويا نيستانك
این آگهی منقضی شده است

شرکت موتورسازی پويا نيستانك به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه خدمات مدیریت و فن آوری رشد قلم چی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه خدمات مدیریت و فن آوری رشد قلم چی به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیزلیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیزلیران به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موتورسازی پويا نيستانك
این آگهی منقضی شده است

شرکت موتورسازی پويا نيستانك به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرسیم به مسئول‌دفتر مديرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پزشکی آرمان بهبود آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پزشکی آرمان بهبود آریا به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راشین پرداز کارینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت راشین پرداز کارینا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیک زیست فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیک زیست فردا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه اندیشه مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه اندیشه مهر به برنامه نویس دات نت آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهاب توشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهاب توشه به کارشناس حسابداری صنعتی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین وان کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین وان کیش به مهندس صنایع( برنامه‌ ریزی استراتژی و پروژه) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اریکه دانش آریانا پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت اریکه دانش آریانا پارس به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت آونگ به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارس تایر
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارس تایر به کارشناس فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كندا ايده
این آگهی منقضی شده است

شرکت كندا ايده به برنامه‎نويس Back-End-Developer آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک (پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک (پاپکو) به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همراه سامانه پردیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت همراه سامانه پردیس به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارخانه تولید خطوط اکسترو
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارخانه تولید خطوط اکسترو به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موتور و توربين اورانوس صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت موتور و توربين اورانوس صنعت به مهندس برق( الكترونيك) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشت و صنعت روژین تاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت و صنعت روژین تاک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپیدرنگ پارسه
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپیدرنگ پارسه به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فدك رايان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فدك رايان به برنامه نويس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده های ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده های ماندگار به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارافن پویان سپهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارافن پویان سپهر به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه کارا ارتباطات دوران (تکرا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه کارا ارتباطات دوران (تکرا) به کارشناس VoIP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهلان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهلان به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب به کارشناس فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی زیست محیطی سیرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی زیست محیطی سیرون به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهکشان مشاور
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهکشان مشاور به کارشناس امنیت و شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع الکتروپمپ رایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکتروپمپ رایان به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سناتور
این آگهی منقضی شده است

شرکت سناتور به کارشناس صادرات آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شام شام
این آگهی منقضی شده است

شرکت شام شام به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی فروش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دارو گستر باریج اسانس
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارو گستر باریج اسانس به کارشناس حسابرسی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ️گروه برق و انرژی صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ️گروه برق و انرژی صبا به کارشناس ارشد حسابداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت سام
این آگهی منقضی شده است

شرکت سام به كارشناس حقوقی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بلوچ
این آگهی منقضی شده است

شرکت بلوچ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام گستر به مهندس صنایع(كارشناس استقرار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پداس - دانش بنيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پداس - دانش بنيان به مهندس مکانیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوبل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوبل دارو به مهندس کامپیوتر(help desk) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایش تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایش تجارت به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پداس - دانش بنيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پداس - دانش بنيان به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همچاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت همچاپ به ناظر چاپ و طراح آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت خمش
این آگهی منقضی شده است

شرکت خمش به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشاورزی حاصل نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشاورزی حاصل نوین به کارشناس کشاورزی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرشین ویرا ویژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرشین ویرا ویژن به تکنسین برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان) به کارشناس سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملونی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملونی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان) به طراح وب سایت WordPress آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کترینگ غذای خوب
این آگهی منقضی شده است

شرکت کترینگ غذای خوب به طراح گرافیست خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت نوین اندیشه سازان آرشام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین اندیشه سازان آرشام به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس اگزوز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس اگزوز به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه طراحی معماری فرشید حسینی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه طراحی معماری فرشید حسینی به مهندس معمار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سانا گستر سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت سانا گستر سبز به کارشناس توسعه کسب‌وکار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تکین پایا ویژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت تکین پایا ویژن به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سازه صنعت بادبند
این آگهی منقضی شده است

شرکت سازه صنعت بادبند به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت میراب لوله آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت میراب لوله آرین به کارمندفروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشت و صنعت نوشینه (آبمیوه گلشن)
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت و صنعت نوشینه (آبمیوه گلشن) به کارشناس فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کترینگ دنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کترینگ دنا به رییس حسابداری آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دمسان رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دمسان رایانه به کارشناس فنی شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی حديد مبتكران سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی حديد مبتكران سيستم به نقشه‎كش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت به آسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت به آسا به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی حديد مبتكران سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی حديد مبتكران سيستم به كارشناس مكانيك آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع فلزی هشتمین نور
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع فلزی هشتمین نور به مهندس صنایع یامدیریت صنعتی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی وستا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی وستا به مهندس عمران آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ناوشگران عصر پارسه
این آگهی منقضی شده است

شرکت ناوشگران عصر پارسه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارت تیس آسانبر سپهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارت تیس آسانبر سپهر به کارمند فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سیالین صنعت آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیالین صنعت آریا به مهندس مکانیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش هم آرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش هم آرا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویان افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویان افزار به برنامه نویس c آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفت استین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفت استین به مهندس صنایع(کارشناس برنامه‌ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات فرهوش
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات فرهوش به مهندس معماری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلوع سلامتی به حسابدار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانادید الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانادید الکترونیک به تکنسین برق الکترونیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت رادمن(تجهیزات نفت و گاز )
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمن(تجهیزات نفت و گاز ) به مهندس صنایع(مدیر کنترل کیفیت) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلتون رای
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلتون رای به کارشناس تبلیغات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت توسعه عمران پارس کیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه عمران پارس کیان به کارشناس معمار (طراح فاز 1) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویپی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویپی به کارشناس فروش نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمن(تجهیزات نفت و گاز )
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمن(تجهیزات نفت و گاز ) به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید و انبار) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاههای زنجیره ای لیندو
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاههای زنجیره ای لیندو به صندوقدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت یکتا تجارت آرکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت یکتا تجارت آرکا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیکا آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیکا آسیا به کارشناس امور قراردادها خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلتون رای
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلتون رای به منشی اداری خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بريد سامانه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بريد سامانه نوين به كارشناس استقرار و پشتيبانی اتوماسيون اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /مجموعه فرهنگی ورزشی آگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت /مجموعه فرهنگی ورزشی آگاه به نیروی انتظامات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پارس نيكان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس نيكان به دکل کار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بهین سامانه فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهین سامانه فردا به مونتاژ کار الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت صنایع زرین نمای کاسپین
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع زرین نمای کاسپین به مهندس صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيك فردای سالم
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيك فردای سالم به کارمند امور دفتری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا تفکر کهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا تفکر کهن به کارشناس IT آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی صباحی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی صباحی به کارشناس بازرگانی مواد اولیه خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدينگ دی اچ
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدينگ دی اچ به كارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه گستران آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه گستران آریاسامانه به کارمند فنی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه عمران پارس کیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه عمران پارس کیان به کارشناس معمار (طراح فاز 1) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس مسافرتی تعطیلات رویایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس مسافرتی تعطیلات رویایی به تعدادی کارمند اداری (مشاور سفری) خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت دارالترجمه اوديسه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارالترجمه اوديسه به مترجم زبان انگليسي آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلوع آرین هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلوع آرین هوشمند به كارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیوه نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیوه نوین به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی و بازرگانی فوكا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی و بازرگانی فوكا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاوران طراح مدیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مشاوران طراح مدیا به طراح صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مقداد رایانه ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مقداد رایانه ایرانیان به حسابدار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه سمات
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه سمات به مهندس کامپیوتر(کارشناس زیرساخت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به کارشناس عملیات شبکه (NOC) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلینیک ایران نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلینیک ایران نوین به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کارخانجات شیشه اردکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کارخانجات شیشه اردکان به کارشناس صادرات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهکار نوین سیاق
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهکار نوین سیاق به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس برنز ریزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس برنز ریزان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به مهندس صنایع(کارشناس فرآیندهای سازمانی ( BPMS-ERP)) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی DIO Pars
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی DIO Pars به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلینیک ایران نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلینیک ایران نوین به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به برنامه نویس نرم افزارهای تحت وب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی DIO Pars
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی DIO Pars به مهندسی مکانیک(تحقیق و توسعه (R&D)) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن به مهندس صنایع(کارشناس طراحی و تحقق محصول) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه فناوری شمیم شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه فناوری شمیم شریف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهر چرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهر چرم به عکاس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بازرگانی ایرانیان رول نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی ایرانیان رول نوین به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفا رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفا رایانه به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهر چرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهر چرم به برنامه نویس تحت وب و اپلیکیشن Anroid-Ios آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پنبه ریز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پنبه ریز به مهندس صنایع(کارشناس تضمین کیفیت) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرایشی و بهداشتی کادوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرایشی و بهداشتی کادوس به کارشناس تحقیق و توسعه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صفا رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفا رایانه به کارشناس امنیت سیستم آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عدل آفرینان ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدل آفرینان ماندگار به گرافیست خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بتن برش
این آگهی منقضی شده است

شرکت بتن برش به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شاتل
این آگهی منقضی شده است

شرکت شاتل به مهندس صنایع(کارشناس HSE) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت THE One(مبلمان و دکوراسیون داخلی)
این آگهی منقضی شده است

شرکت THE One(مبلمان و دکوراسیون داخلی) به مهندس صنایع(مدیر زنجیره تامین) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور شاراب
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور شاراب به کارشناسان عمران آب یا سازه‌های آبی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان به مهندس صنایع(کارشناس طراحی سیستم) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهران آسانبر به مهندس متالوژی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس مکانیزه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس مکانیزه به تکنسین فنی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت اورست مدرن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورست مدرن پارس به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی بین المللی هنرپردازان رایکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی بین المللی هنرپردازان رایکا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت HE One (مبلمان و دکوراسیون داخلی)
این آگهی منقضی شده است

شرکت HE One (مبلمان و دکوراسیون داخلی) به مهندس صنایع(کارشناس کنترل موجودی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران پکج
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران پکج به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان به مهندس صنایع(کارشناس برنامه‌ریزی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وبسایت موبودید
این آگهی منقضی شده است

شرکت وبسایت موبودید به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمایش داده تجارت نوین به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیزات پزشکی توسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیزات پزشکی توسان به کارشناس بازرگانی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی ایلیا استیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی ایلیا استیل به کارمند اداری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ژیکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ژیکان به منشی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارگزاری نیکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارگزاری نیکان به کارمند روابط عمومی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سام- ایسام
این آگهی منقضی شده است

شرکت سام- ایسام به کارمند خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسپار تحریر آسیا به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه كارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارخانجات ساران به مهندس مكانيك سيالات آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی اسپاك
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی اسپاك به كارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحی سايت پارسايا
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحی سايت پارسايا به طراح سايت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پلاسما طب سارسام
این آگهی منقضی شده است

شرکت پلاسما طب سارسام به كارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حسابداری پيشگامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت حسابداری پيشگامان به كارآموز حسابداری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پژوهشگران بين المللي آگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پژوهشگران بين المللي آگاه به مترجم زبان انگليسی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرش فرهی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرش فرهی به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی و تامین) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه كارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارخانجات ساران به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی و تحلیل سیستم) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت حسابداری پيشگامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت حسابداری پيشگامان به كارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نامي تراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نامي تراز به مهندس برق(كارشناس فنی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی صباحی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی صباحی به مهندس صنایع(كارشناس كنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت رهپويان فناوری
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپويان فناوری به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پاشا کاسپین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پاشا کاسپین به برنامه نویس #C آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا به تعمیرکار(موبایل،تبلت و کامپیوتر) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت فراورده های غذايی سميه
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراورده های غذايی سميه به مهندس صنايع(کارشناس تضمین کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه آرك
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه آرك به كارشناس توسعه بازار(مديريت اجرايیMBA ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سینجر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سینجر به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراورده های غذايی سميه
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراورده های غذايی سميه به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید ) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تك ساران پارميس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تك ساران پارميس به مدير اداری و منابع انسانی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دپارتمان استور روشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دپارتمان استور روشا به صندوقدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس مهان سير
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس مهان سير به کارمند آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستران آريا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آريا سامانه به ادمين حرفه ای لينوكس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیوشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیوشا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن به راننده ایسوزو آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت تكنو تَپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت تكنو تَپ به طراح سايت خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی پادس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی پادس به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنايع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان به کانتر فروش تور خارجی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی فروش) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به مهندس صنایع(مشاور و پیمانکار نگهداری و تعمیرات نفت و گاز) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمائی صالحان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمائی صالحان به پشتیبان سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه حقوقی فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه حقوقی فردا به کارمند اداری خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آريانام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آريانام به مهندس صنايع(كارشناس آموزش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی آساره
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی آساره به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی هود كن
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی هود كن به مهندس كامپيوتر(نرم افزار،سخت افزار) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب به كارشناس فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فارمد تجهیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت فارمد تجهیز به کارشناس فنی(الکترونیک) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندس پیشگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندس پیشگان به مهندس کامپیوتر(کارشناس تست نرم افزار) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آريانام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آريانام به مهندس برق(الکترونیک) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آريانام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آريانام به مدير فنی/كيفی(كارشناسی ارشد پليمر يا شيمی پليمر ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت برازش صنعت به مهندس صنايع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان به کارشناس بازرگانی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوران ارتباطات دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوران ارتباطات دوران به مهندس صنایع(كارشناس كنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یکتا ارتباط
این آگهی منقضی شده است

شرکت یکتا ارتباط به گرافیست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاسل نوش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاسل نوش به کارشناس ارشد حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسی آريانام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آريانام به مهندس مكانيك(كارشناس طراحی و ساخت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سيب طلايی هوشمند 
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيب طلايی هوشمند  به كارشناس توليد محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی بازرگانی نيلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی بازرگانی نيلپر به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كيميا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت كيميا چسب به كارشناس بازرگانی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايده پردازان آويهنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايده پردازان آويهنگ به مهندس کامپیوتر(كارشناس پشتيبان لينوكس) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه اديتز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه اديتز به مهندسی شيمی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت گروه كارگزاری های تعاونی نيكان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارگزاری های تعاونی نيكان به كارمند خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپويان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپويان پردازش گستر صحرا به برنامه نويس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صباحی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صباحی به مهندس صنایع (کنترل پروژه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت گروه چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه چرم درسا به حسابدار مالیاتی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان آرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان آرشین به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فاوا وب بیست و چهار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فاوا وب بیست و چهار به کارمند اداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس كيا مهنام
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس كيا مهنام به كارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سبلان گستر تهويه
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبلان گستر تهويه به مهندسی مكانيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلياسيس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلياسيس به مسئول‌دفتر مديرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بدر رايان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بدر رايان به ادمين شبكه آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الکترونیک چیستا ارتباط ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک چیستا ارتباط ایرانیان به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن سازان اوان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایمن سازان اوان به کارشناس مالی اداری خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنوپارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت برنوپارس به مهندس کامپیوتر(مدیر IT) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سفيران فناوران تاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سفيران فناوران تاران به مهندس صنایع(تحلیلگر سیستم) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سبلان گستر تهويه
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبلان گستر تهويه به سرپرست كارگزينی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلياسيس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلياسيس به مهندس کامپیوتر(سرپرست واحد فنی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شاتل
این آگهی منقضی شده است

شرکت شاتل به کارشناس فروش(مدیریت،کامپیوتر،صنایع،رشته های مرتبط) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کسب و کار تخفیفان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کسب و کار تخفیفان به کارشناس سئو(SEO) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان آرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان آرشین به کارشناس ایزو(مهندسی صنایع، مدیریت و MBA) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت بوقلمون پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت بوقلمون پارس به یک نفر منشی خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت همپا
این آگهی تا تاریخ 2016/11/28 اعتبار دارد

شرکت همپا به برنامه نویس Asp.Net Backend آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صباحی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صباحی به کارشناس شبکه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به مهندس صنایع(کارشناس توسعه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور فردافن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور فردافن پارس به مهندس عمران آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام فردا پرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام فردا پرشین به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به کاردان پسيو مخابراتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سناپارس ایرانیان به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموزشگاه نورعلم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آموزشگاه نورعلم به مدرس زبان انگلیسی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت بوقلمون پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت بوقلمون پارس به یک نفر منشی خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليد و پخش نوين گستر چيكا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليد و پخش نوين گستر چيكا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات انصار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات انصار به مهندس صنایع (کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ياپكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت ياپكو به مهندس صنایع(تضمین کیفیت ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لبنی چوپان
این آگهی منقضی شده است

شرکت لبنی چوپان به حسابدار(جمع دار اموال ) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هیوا صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت هیوا صنعت به مهندسی مكانيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحليلگران
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحليلگران به مدير فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ياپكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت ياپكو به كارشناس مهندسی توليد آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنايع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت ياپكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت ياپكو به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان خارجی ياتاش
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان خارجی ياتاش به مهندس معماری(سرپرست واحد طراحی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پويا محاسب كبير
این آگهی منقضی شده است

شرکت پويا محاسب كبير به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان کنترل طاها
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان کنترل طاها به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مها تجارت مبین
این آگهی تا تاریخ 2016/11/28 اعتبار دارد

شرکت مها تجارت مبین به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی کاسپین
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی کاسپین به مهندس شیمی(کارشناس تحقیق و توسعه) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت درخشان گواه ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت درخشان گواه ایرانیان به مهندس صنایع(کارشناس فنی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گشت نامه سرزمین پارسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گشت نامه سرزمین پارسان به کارمند تور داخلی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت راه گزین رایانه
این آگهی تا تاریخ 2016/11/28 اعتبار دارد

شرکت راه گزین رایانه به کارشناس IT (شبکه و لینوکس) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی رها
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی رها به کارشناس طراحی سایت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سرمایگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سرمایگان به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا به مهندس صنایع(کارشناس فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چهارستون زعفرانیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت چهارستون زعفرانیه به مدیر روابط عمومی و امور مشتریان آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نورآفرین ایده
این آگهی منقضی شده است

شرکت نورآفرین ایده به یک نفر بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت سيب طلايی هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيب طلايی هوشمند به طراح صفحات وب (UI) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایرانیان فراصنعت پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایرانیان فراصنعت پاسارگاد به کارمند آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی رسپینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی رسپینا به مهندس برق( الكترونيك) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفا رايانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفا رايانه به برنامه نويس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلايه داران
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلايه داران به مدیر منابع انسانی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نوین اندیشه سازان آرشام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین اندیشه سازان آرشام به مهندس صنایع(مدرس) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پارس کرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کرون به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كيپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت كيپ به مهندس شیمی(فرآيند) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اسکای لاین
این آگهی منقضی شده است

شرکت اسکای لاین به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی برناك
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی برناك به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت برودتی و حرارتی نیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت برودتی و حرارتی نیک به مدیرمالی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صبانت
این آگهی منقضی شده است

شرکت صبانت به برنامه نویس آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساختار انرژی ژرف
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساختار انرژی ژرف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه یاس مُد تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه یاس مُد تجارت به منشی مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرسیم به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساپرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساپرا به مهندس کامپیوتر(فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران پيشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران پيشرو به مهندس نرم افزار(مدير پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پانه به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور افق گستر سازندگی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور افق گستر سازندگی به مهندس عمران آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاردارکیش (تولید و پخش مواد غذایی)
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاردارکیش (تولید و پخش مواد غذایی) به مدیر فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آوا نگار اطلس تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت آوا نگار اطلس تجارت به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی به آرا (چاکلز)
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی به آرا (چاکلز) به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم به تکنسین برق (الکترونیک) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت رهبر بازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهبر بازار به مهندس صنایع(کارشناس سیستمها و روشها) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهی نو فرا نگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهی نو فرا نگاه به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرشین تولز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرشین تولز به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي بهين سامانه فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي بهين سامانه فردا به كارشناس الكترونيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی به آرا (چاکلز)
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی به آرا (چاکلز) به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت طلوع آفتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلوع آفتاب به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ ( دیاکوبین )
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ ( دیاکوبین ) به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آزما صنعت قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آزما صنعت قائم به مهندس متالوژی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اپسان همراه
این آگهی منقضی شده است

شرکت اپسان همراه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهكارهای همراه كارينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهكارهای همراه كارينا به كارشناس بازرگانی خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات پارس آرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات پارس آرش به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران هاست به مهندس کامپیوتر(کارشناس فنی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم به اپراتور مرکز تماس آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت طرح و ایده پردازان اشل
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح و ایده پردازان اشل به طراح دکوراسیون داخلی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان به موشن گرافیست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه حقوقی دیباچه عدالت گستر مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه حقوقی دیباچه عدالت گستر مهر به مشاوره ثبتی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگران پردازش سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگران پردازش سحر به مدیربازرگانی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبنا تلکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبنا تلکام به کارشناس وایرلس و دکل کار آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ره پویان صنعت خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت ره پویان صنعت خودرو به مهندس صنایع(تضمین کیفیت ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آداک تجارت آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آداک تجارت آسیا به حراست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت شهر خودرو ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهر خودرو ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی يوتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی يوتاب به اپراتور دستگاه فرز CNC آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت طلايه داران
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلايه داران به كارشناس ارشد حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت لیاویس
این آگهی منقضی شده است

شرکت لیاویس به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آتیه پرداز معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آتیه پرداز معین به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گردشگری مارکوپولو
این آگهی منقضی شده است

شرکت گردشگری مارکوپولو به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دارو گستر باريج اسانس
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارو گستر باريج اسانس به كارشناس پشيبانیIT آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هفته نامه پیام ساختمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هفته نامه پیام ساختمان به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پنبه ریز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پنبه ریز به کارمندفروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی و ايمنی ساتل صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی و ايمنی ساتل صنعت به كارشناس عمران آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كاويان قطعه قدس
این آگهی منقضی شده است

شرکت كاويان قطعه قدس به مهندس صنایع(مدير كيفيت) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگرايان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگرايان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی لوتوس سازه های فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی لوتوس سازه های فردا به دستیار دندانپزشک خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه بین المللی نوآوران راه ابریشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه بین المللی نوآوران راه ابریشم به مدرس زبان انگلیسی خردسال خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی و ایمنی ساتل صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی و ایمنی ساتل صنعت به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران به مهندس صنایع (تحلیل سیستمها) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سازینه چوب
این آگهی منقضی شده است

شرکت سازینه چوب به کارشناسIT خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفتاب فروزان آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفتاب فروزان آریا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی يوتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی يوتاب به مهندس صنایع(تضمین کیفیت ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع تجهيزات پارس سارايه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع تجهيزات پارس سارايه به مهندس صنایع (برنامه ريزي و کنترل پروژه) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگاني جهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگاني جهان به كارشناس شيمی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی كارت اعتبار فارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی كارت اعتبار فارس به مهندس برق( الكترونيك) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی به مهندس صنایع(تحلیلگر کسب و کار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت بازرگانی نكو بهينه ماشين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی نكو بهينه ماشين به تكنسين دستگاه تزريق پلاستيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت نرم افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار حسابداری محک به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سازنده تجهیزات صنعت نفت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سازنده تجهیزات صنعت نفت به مهندس صنایع(کنترل پروژه و تضمین کیفیت ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های لبنی دوشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های لبنی دوشه به کارمندفروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شار توان کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شار توان کالا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی صنایع لاستیک ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی صنایع لاستیک ایران به مهندس صنایع(کارشناس فنی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه متمركز الكترونيك توسعه تعاون (سمات)
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه متمركز الكترونيك توسعه تعاون (سمات) به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفرتا صد تجارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفرتا صد تجارت ایرانیان به مهندس صنایع(بازرس) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شاياطب ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شاياطب ايرانيان به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار حسابداری محک به کارشناس فروش سخت‌افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چشم سوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت چشم سوم به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه توانبخشی ولیعصر(عج)
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه توانبخشی ولیعصر(عج) به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اورند پيشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورند پيشرو به مهندس صنایع(مدير برنامه ريزي توليد) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مصور سازان پروژه
این آگهی منقضی شده است

شرکت مصور سازان پروژه به کارشناس آموزش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آموزشی مطالعه شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آموزشی مطالعه شریف به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی سيستم ياس ارغوانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سيستم ياس ارغوانی به پشتيبان فنی آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مدیریت راهبردی راشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت راهبردی راشا به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی ظریف مصور
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی ظریف مصور به مهندس صنایع(مدیر انبار) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایماژ تجهیز ایستا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایماژ تجهیز ایستا به مدیر منابع انسانی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اورند پيشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورند پيشرو به مهندس مکانیک(كارشناس مسئول مديريت پروژه ها) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کنسرسیوم دیالیز ایران(icdgroup)
این آگهی منقضی شده است

شرکت کنسرسیوم دیالیز ایران(icdgroup) به دکتر داروساز آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دکتری نیازمند است.

شرکت گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کیان صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیان صنعت به مهندس مکانیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه كارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارخانجات ساران به مهندس صنایع (برنامه ريزي و تحليل سيستم) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه زبان آفاق
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه زبان آفاق به کارمند اداری آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت اورند پيشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورند پيشرو به مهندس صنایع(رییس کنترل کیفیت ) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي آلتون راي
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي آلتون راي به طراح وب سايت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده به طراح وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کسب و کار تخفیفان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کسب و کار تخفیفان به کارشناس منابع انسانی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صباحی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صباحی به مهندس کامپیوتر(help desk) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فارست مبل
این آگهی منقضی شده است

شرکت فارست مبل به طراح گرافيست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه شرکت های آریانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه شرکت های آریانا به مهندس عمران(کارشناس تحقیق و توسعه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيمانكاري آب و فاضلاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري آب و فاضلاب به مهندس صنایع (کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سگال پردازش
این آگهی منقضی شده است

شرکت سگال پردازش به كارشناس كنترل كيفی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات سنجش و دانش
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات سنجش و دانش به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپند
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپند به مهندس کامپیوتر(کارشناس پشتیبانی و نصب و استقرار سیستم ها) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات لینکوتک پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات لینکوتک پارس به مدیرفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویرا سامانه زیتون پارسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویرا سامانه زیتون پارسان به مهندس برق( الكترونيك) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس تحلیل داده فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسین مشاور ساختمان تامین پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسین مشاور ساختمان تامین پاسارگاد به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیبا الکترونیک صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیبا الکترونیک صبا به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلایه دار سال نیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلایه دار سال نیک به سمپلر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مي ماس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مي ماس به فروشنده آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت دیجی‌کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیجی‌کالا به کارشناس ارتباط با مشتری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت چارسوق
این آگهی منقضی شده است

شرکت چارسوق به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشت و صنعت نوشینه (آبمیوه گلشن)
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت و صنعت نوشینه (آبمیوه گلشن) به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سما ترابر آذر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سما ترابر آذر به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اروند موتورپاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت اروند موتورپاک به مهندس برق( الكترونيك) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی تحلیلگران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تحلیلگران اطلاعات پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی آهن مرکزی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی آهن مرکزی به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه رسانه های پيك برتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه رسانه های پيك برتر به كارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان رسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توان رسان به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايمهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايمهر به كارمند اداري (براي شيفت صبح و عصر) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فراسنجش ابزار پردیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراسنجش ابزار پردیس به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه شرکتهای همگام
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه شرکتهای همگام به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پترو انرژی خلیج فارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پترو انرژی خلیج فارس به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازگستر ارتباطات برلیان نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازگستر ارتباطات برلیان نت به مهندس کامپیوتر(کارشناس WIRELESS) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عصر فناوری اترس
این آگهی منقضی شده است

شرکت عصر فناوری اترس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پادرعد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پادرعد به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مروای نیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مروای نیک به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وندا تجارت پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت وندا تجارت پارس به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویرا سامانه زیتون پارسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویرا سامانه زیتون پارسان به مهندس برق( الكترونيك) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی علیرضا شبانکاره
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی علیرضا شبانکاره به مدیرمالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارقام نگار اندیشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارقام نگار اندیشه به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خيلي سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خيلي سبز به كارمند(پشتيباني و لجستيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست)
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست) به منشی و امور اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحي سايت فرا افزار هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحي سايت فرا افزار هوشمند به طراح سايت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به مهندس کامپیوتر (تعمیر کار POS) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلديران به كارشناس حقوق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست)
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست) به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ بلوچ
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ بلوچ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباط صدای گویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباط صدای گویا به کارشناس بازرگانی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راستين تجارت احسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت راستين تجارت احسان به دكتر داروساز(مسئول فني خط توليد) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دکتری نیازمند است.

شرکت زرین صنعت چاف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین صنعت چاف به مهندس صنایع(كارشناس ارشد خريد خارجي) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شینا سازه ریناس
این آگهی منقضی شده است

شرکت شینا سازه ریناس به مشاور حقوقی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كارنو ايده آل آرمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت كارنو ايده آل آرمان به مهندس مکانیک (كارشناس طراحي) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات رایانه ای پژوهش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات رایانه ای پژوهش به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرين صنعت چاف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرين صنعت چاف به مهندس صنایع(كارشناس امور قراردادها) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن سیستم شرق به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان افزا بهبود
این آگهی منقضی شده است

شرکت توان افزا بهبود به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرین صنعت چاف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین صنعت چاف به مهندس صنایع(کارشناس لجستیک) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كوثر صنعت ابرار
این آگهی منقضی شده است

شرکت كوثر صنعت ابرار به كارشناس امور اداري و مالي آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اوشانك
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اوشانك به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی بهین سامانه فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی بهین سامانه فردا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلومینیوم سازه پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلومینیوم سازه پارس به حسابدار پیمانکاری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مرکز تحقیقات رباتیک ناج
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز تحقیقات رباتیک ناج به مهندس مکانیک (طراح) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آویتا ایده پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آویتا ایده پرداز به سی ان سی کار (CNC کار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت شبكه هزاره(ایران دکل)
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه هزاره(ایران دکل) به مهندس عمران (گرایش سازه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مروا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت مروا سیستم به کارشناس فنی هاستینگ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرین صنعت چاف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین صنعت چاف به مهندس صنایع(کارشناس خرید) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیران خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیران خودرو به مهندس کامپیوتر(کارشناس نرم افزار) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیناوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیناوین به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ(دیاکوبین)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ(دیاکوبین) به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه علمی و آموزشی مخدومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه علمی و آموزشی مخدومی به مشاور تحصیلی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات همگام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات همگام به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /مركز پژوهشي فيزيك كاربردي
این آگهی منقضی شده است

شرکت /مركز پژوهشي فيزيك كاربردي به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران به کارمند آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن به کارشناس آموزش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مديريت و توسعه فناوري اطلاعات آرمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مديريت و توسعه فناوري اطلاعات آرمان به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صباحي
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صباحي به مهندس فروش مواد اوليه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرين صنعت چاف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرين صنعت چاف به مهندس صنایع(كارشناس عمليات) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به کارشناس گرافیک ( UI/UX ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آویتا ایده پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آویتا ایده پرداز به کارگر انبار آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت ویرادرخشان برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویرادرخشان برنا به سرپرست انبار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت شبكه هزاره(ایران دکل)
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه هزاره(ایران دکل) به حسابدار (صنعتی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /اتحاديه مركزي تعاوني‌ هاي مصرف كارگران ايران امكان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /اتحاديه مركزي تعاوني‌ هاي مصرف كارگران ايران امكان به كارشناس/ تكنسين برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راي دانا سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت راي دانا سيستم به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع استيل البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع استيل البرز به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مانا شیمی ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مانا شیمی ایرانیان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شاتل
این آگهی منقضی شده است

شرکت شاتل به كارشناس منابع انساني آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه ويرا ويژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه ويرا ويژن به گرافيست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه حقوقی بين المللی دادپويان حامی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه حقوقی بين المللی دادپويان حامی به برنامه نویس(متخصص seo) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساختمانی توسعه مدیریت بناهای ایرانیان (هورنو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساختمانی توسعه مدیریت بناهای ایرانیان (هورنو) به کارشناس توسعه و برندسازی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کار و تجارت سهند ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کار و تجارت سهند ایرانیان به مسئول روابط عمومی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايراث
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايراث به كارشناس بازرگانی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه تهران به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پنبه ریز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پنبه ریز به مهندس صنایع(مدیر خرید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کار و تجارت سهند ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کار و تجارت سهند ایرانیان به مهندس عمران(متره کار) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پنبه ریز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پنبه ریز به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لبني چوپان
این آگهی منقضی شده است

شرکت لبني چوپان به کارشناس شبکه( نگهداری و پشتيبانی ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مشاوره مديريت رادمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مشاوره مديريت رادمان به مدیرمالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک نسل آینده
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک نسل آینده به کارشناس مهندسی پزشکی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لبني چوپان
این آگهی منقضی شده است

شرکت لبني چوپان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلدیران(LG)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلدیران(LG) به مدیرحسابرسی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پردیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردیس به آبدارچی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه آزما
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه آزما به مهندس صنایع(كارشناس كنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر پژوه شمس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر پژوه شمس به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان موتورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان موتورز به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كيميا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت كيميا چسب به مسئول دفتر آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراورده هاي لبني دوشه آمل
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراورده هاي لبني دوشه آمل به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليد كننده كامپاندهای پليمری مهندسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليد كننده كامپاندهای پليمری مهندسی به مهندس صنایع /مکانیک(مدیرکارخانه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب به كارشناس بازرگانی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان موتورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان موتورز به تكنسين فني مكانيك خودرو آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فرابر صنعت وزين
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرابر صنعت وزين به تکنسین برق صنعتی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت گروه صنايع برق و انرژي صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنايع برق و انرژي صبا به مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات به مهندس صنایع(كارشناس مديريت دانش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرا افزار هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرا افزار هوشمند به طراح سایت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيمانكاري آب و فاضلاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري آب و فاضلاب به مهندس صنایع (کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات به مهندس صنایع (سرپرست تضمين كيفيت) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندس پیشگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندس پیشگان به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طب سينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت طب سينا به مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آریانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آریانا به مهندس عمران آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افق بینای واچار
این آگهی منقضی شده است

شرکت افق بینای واچار به طراح و گرافیست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طب سينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت طب سينا به طراح گرافيست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلدیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلدیران به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آریانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آریانا به مهندس عمران (گرایش مدیریت ساخت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رسیس تلکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت رسیس تلکام به مهندس صنایع ( کنترل پروژه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا سیستم به برنامه نویس( #C ویندوز) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه افزار به کارشناس بازاريابي و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه افزار به مسئول دفتر بازرگاني آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تنسر
این آگهی منقضی شده است

شرکت تنسر به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کنترل فرایند پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت کنترل فرایند پاسارگاد به برنامه نویس وبback-end آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلاب صنعت البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلاب صنعت البرز به مهندس برق – قدرت آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کنترل فرایند پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت کنترل فرایند پاسارگاد به برنامه نویس وبFront-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع الکترونیک صناف
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکترونیک صناف به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور سازه های بلند پایه
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور سازه های بلند پایه به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تصفیه پیشرفته پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تصفیه پیشرفته پارس به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ورزیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ورزیران به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاردارکیش (تولید و پخش مواد غذایی)
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاردارکیش (تولید و پخش مواد غذایی) به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سولیکو (کاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت سولیکو (کاله) به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /بیمارستان محك
این آگهی منقضی شده است

شرکت /بیمارستان محك به مهندس صنايع/IT (کارشناس سيستمها و فرآيندها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگین تجارت فردوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگین تجارت فردوس به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي پاكريز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي پاكريز به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنجش افزار آسیا به كارشناس خريد و تداركات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان آتورپات
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان آتورپات به مهندس متالوژی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری پگاه سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری پگاه سیستم به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پوشاک تن درست
این آگهی منقضی شده است

شرکت پوشاک تن درست به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا خودرو به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پایاکنترل افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پایاکنترل افزار به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبسال (سهامي عام)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبسال (سهامي عام) به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /آموزشگاه هنرهای معاصر
این آگهی منقضی شده است

شرکت /آموزشگاه هنرهای معاصر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلواي عقاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلواي عقاب به کارشناس صنایع غذایی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آرمان آتورپات
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان آتورپات به مهندس متالوژی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توربین دار
این آگهی منقضی شده است

شرکت توربین دار به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارمیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارمیک به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مهندسی گیتا انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی گیتا انرژی به مدیر داخلی و بازرگانی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /بیمارستان محك
این آگهی منقضی شده است

شرکت /بیمارستان محك به روانشناس بالینی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسی و تولیدی آریا بنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی و تولیدی آریا بنیز به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی ) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نستله واترز ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نستله واترز ايرانيان به مهندس صنایع(سرپرست توليد) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه سياحان سرزمين ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه سياحان سرزمين ايرانيان به مدیر روابط عمومی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خلاق تدبیر پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت خلاق تدبیر پارس به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ) به كارشناس HSE آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسين مشاور كـاين
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسين مشاور كـاين به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صرافی آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت صرافی آرین به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتیاک سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتیاک سیستم به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرادرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرادرس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع آبزیان نیل پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع آبزیان نیل پارس به مهندس صنایع آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماديران به مهندس صنایع(كارشناس فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زمزم ايران
این آگهی منقضی شده است

شرکت زمزم ايران به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبدیز صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبدیز صنعت به مهندس صنایع (کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /بیمارستان محك
این آگهی منقضی شده است

شرکت /بیمارستان محك به مددکار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پلاسموژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پلاسموژن به مهندس شیمی(QC) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /بیمارستان محك
این آگهی منقضی شده است

شرکت /بیمارستان محك به مهندس صنایع (کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /گروه صنایع الکترونیک سیماران
این آگهی منقضی شده است

شرکت /گروه صنایع الکترونیک سیماران به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اينترنتي باميلو
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اينترنتي باميلو به کارمندفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آتا به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تكدانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت تكدانه به سرپرست فروش و پروموت زنجيره ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه دلتا گاز مبین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه دلتا گاز مبین به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نماد مشاوران ارتباط دنیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نماد مشاوران ارتباط دنیا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرسی مهندسی اندیشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرسی مهندسی اندیشه به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اندیشه کامپیوتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت اندیشه کامپیوتر به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام گستر به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تجارت اندیشان آرال
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تجارت اندیشان آرال به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تابان قدرت پايدار
این آگهی منقضی شده است

شرکت تابان قدرت پايدار به مهندس برق(طراح مدارات الكترونيكي) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صندوق نوع آوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوع آوری و شکوفایی به کارشناس سرمایه گذاری و مشارکت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت طراحی وب سایت زفره مدیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحی وب سایت زفره مدیا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحی و مهندسی سنتام به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت کوثر سامانه پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوثر سامانه پرداز به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سروش آتیه نگر آسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سروش آتیه نگر آسان به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حساب رایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت حساب رایان به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه سحر ارتباط
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه سحر ارتباط به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه گسترش پرگون
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه گسترش پرگون به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیگما به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه ساقه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه ساقه به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بام پردازش تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت بام پردازش تهران به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نورلندر تجهیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی نورلندر تجهیز به یک نفر امور خدماتی و اداری آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به کارشناس منابع انسانی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پلاسموژن(تولیدظروف‎دارویی)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پلاسموژن(تولیدظروف‎دارویی) به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آهاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آهاران به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تولیدی پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تولیدی پارس به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویا پخش رشد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویا پخش رشد به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت آرمه تاب بنیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت آرمه تاب بنیان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آنیتاسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آنیتاسان به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به کارشناس مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صندوق نوآوری وشکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری وشکوفایی به کارشناس عمران آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نیروآفرینان پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروآفرینان پاسارگاد به مدیرفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگین تجارت فردوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگین تجارت فردوس به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان فدک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان فدک به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیکان صنعت خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیکان صنعت خاورمیانه به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رونیکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت رونیکس به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دنا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دنا سامانه به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساپتال ساخت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساپتال ساخت به مهندس معماری آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآيندبهبود پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآيندبهبود پارسيان به مهندس صنایع (دانشجو و مهندس) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس اگزوز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس اگزوز به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویش ابزار دقیق آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویش ابزار دقیق آریا به کمک حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع گرمایشی آلزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع گرمایشی آلزان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به مهندس کامپیوتر آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آتیس سگال
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیس سگال به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صدگان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاوش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاوش به مهندس عمران آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه حسابرسی بهراد مشار
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه حسابرسی بهراد مشار به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام گستر به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اندیشه کامپیوتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت اندیشه کامپیوتر به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گیلاس کامپیوتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت گیلاس کامپیوتر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس به مهندسی برق آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آیینه تهران ويژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آیینه تهران ويژن به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راوژ
این آگهی منقضی شده است

شرکت راوژ به یک نفر مهندس نرم افزار با تجربه در پردازش تصویر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت پارس اگزوز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس اگزوز به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ادیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ادیب به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیبا الکترونیک صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیبا الکترونیک صبا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام گستر به مدیر فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی جهادین پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی جهادین پرند به مهندس صنایع(بازرس کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چسب و لیبل کیمیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چسب و لیبل کیمیا به مدير فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتروکیمیاگر راد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروکیمیاگر راد به حسابدار ارشد خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت ابریشم چیان کهن تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابریشم چیان کهن تجارت به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس تبلیغاتی پرمون
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس تبلیغاتی پرمون به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت دژ دیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژ دیس به مهندس عمران(سرپرست دفتر فنی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتوخازن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتوخازن به حسابدار ارشد خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دنا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دنا سامانه به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سومریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سومریا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیبا الکترونیک صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیبا الکترونیک صبا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیزات آزمونهای غیر مخرب پیشــرفته
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیزات آزمونهای غیر مخرب پیشــرفته به حسابدار ارشد(سرپرست مالی) خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت دنا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دنا سامانه به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه شرکت های رایانه سازان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه شرکت های رایانه سازان به مدیر فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور رهاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور رهاب به مهندس عمران آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی زینو
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی زینو به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی ندا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی ندا به مهندس برق آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی قشونی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی قشونی به حسابدار ارشد آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش آرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش آرش به یک نفر بازاریاب خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح و پردازش غدیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح و پردازش غدیر به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی سامانه های هوشمند توتان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سامانه های هوشمند توتان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلدیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلدیران به مهندس کامپیوتر آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نسیم سرمایش زاگرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نسیم سرمایش زاگرس به مهندس مکانیک (گرایش سیالات) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت خدماتی جی اس ام
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدماتی جی اس ام به یک نفر کارشناس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین تاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین تاک به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آکام طرح تکوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آکام طرح تکوین به مهندس معماری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به مهندس صنایع یا MBA آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت داده پردازی رسپینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی رسپینا به کارشناس منابع انسانی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت داده پردازی رسپینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی رسپینا به کارشناس بازاریابی دییجیتال آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ستاره رهنمون
این آگهی منقضی شده است

شرکت ستاره رهنمون به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سوخت آما
این آگهی منقضی شده است

شرکت سوخت آما به کارشناس برنامه ریزی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح و پردازش غدیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح و پردازش غدیر به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامه آرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت فلز
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت فلز به مدیرفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جام پرسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت جام پرسیا به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان پایا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان پایا سامانه به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت به رئیس حسابداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت بازرگانی آریان نیرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی آریان نیرو به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جام پرسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت جام پرسیا به طراح بانک اطلاعاتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانا پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانا پرداز به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر حساب
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر حساب به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهی نو فرا نگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهی نو فرا نگاه به مهندس برق (کارشناس الکترونیک) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتسا به مهندس برق (کارشناس BMS) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیز فرآیند سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیز فرآیند سیستم به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه فرش یلدای کویر کاشان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه فرش یلدای کویر کاشان به فروشنده خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت تيپاكس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تيپاكس به مهندس صنایع(كارشناس بازرسی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فردآیین پرواز آریایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فردآیین پرواز آریایی به یک نفر آی تی و تبلیغات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت فام تک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فام تک به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پایا سامانه (دانش بنیان)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایا سامانه (دانش بنیان) به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت همکو به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مشاوران کهن آویستا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مشاوران کهن آویستا به منشی مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتسا به کارشناس کنترل دسترسی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فردآیین پرواز آریایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فردآیین پرواز آریایی به یک نفر کانتر تور خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت تيپاكس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تيپاكس به مهندس صنایع (مدير اجرايي) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر بازرگانی فعال در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر بازرگانی فعال در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به مهندس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتى معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتى معتبر به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری نوریکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری نوریکو به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند به کارشناس کنترل پروژه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرش فرهی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرش فرهی به مهندس صنایع(كارشناس كنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به كارشناس اداري و منابع انسانی آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به كارشناس فروش داخلي آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به كارشناس ايمني و بهداشت (hse) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرش فرهی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرش فرهی به مهندس صنایع(كارشناس برنامه ريزي و تامين) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به حسابرس داخلی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به كارشناس فروش صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به اپراتور ماشين كاري فرز cnc آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت داروسازی فارماشيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی فارماشيمی به مهندس صنايع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به مهندس صنایع(رئيس تداركات داخلی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به كارشناس كنترل كيفي آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي معتبر به مهندس مکانیک / صنایع (كارشناس كنترل پروژه) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش يك و يك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش يك و يك به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر تولیدی،تحقیقاتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر تولیدی،تحقیقاتی به کارشناس فروش خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش پگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش پگاه به مهندس صنايع (كارشناس لجستيك) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی اکت(فعال در صنعت آرایشی و بهداشتی)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی اکت(فعال در صنعت آرایشی و بهداشتی) به کارشناس اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنايع برق و انرژي صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنايع برق و انرژي صبا به کارشناس بازاريابي و فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه طرحهاي صنعتي فن‌آوران پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه طرحهاي صنعتي فن‌آوران پارسيان به مهندسی صنايع (مديرتضمين كيفيت) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر و وابسته به گروه صنعتي گلرنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر و وابسته به گروه صنعتي گلرنگ به حسابدار(مسئول امور مالی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رفاه گستران پيروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رفاه گستران پيروز به كارشناس آماد وتداركات آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن( زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن( زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ) به سرپرست آموزش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت حقوقي ديده بان افق عدالت
این آگهی منقضی شده است

شرکت حقوقي ديده بان افق عدالت به كمك حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن( زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن( زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ) به کارشناس جذب و استخدام آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران تبادلات عصر دانش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران تبادلات عصر دانش به تكنسين الكترونيك، برق و سخت افزار كامپيوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمن طرح و نما
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمن طرح و نما به منشی مدیر عامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا الکترونیک به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمارستان مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان مهر به كارشناس پرستاري آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموزشگاه امنیت سایبری رجا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آموزشگاه امنیت سایبری رجا به کارشناس IT (امنیت سایبری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت بازرگاني
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگاني به كارشناس امور اداري آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فعال در زمینه نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فعال در زمینه نرم افزار به طراح سايت (frontend) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش عقاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش عقاب به حسابدار (رئيس حسابداری) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ديجي‌كالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ديجي‌كالا به دستيار ارشد مديريت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری درصنعت نفت و گاز و پتروشيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری درصنعت نفت و گاز و پتروشيمی به مدير واحد مهندسی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ به سرپرست توليد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری درصنعت نفت و گاز و پتروشيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری درصنعت نفت و گاز و پتروشيمی به كارشناس فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع غذايي بهروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايي بهروز به بازاريابي مويرگي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی رامتین سفر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی رامتین سفر به یک نفر کارمند - کانتر کیش و قشم آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور به مهندس عمران یا آب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع غذايي بهروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايي بهروز به كارشناس بازرگاني آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلینیک زیبایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلینیک زیبایی به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع غذايي بهروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايي بهروز به كارشناس اداري و كارگزيني آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان معتبر به برنامه نویس حرفه ای ARM آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي راگاسازه طراح و مجري سيستم‌هاي هوشمند ساختمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي راگاسازه طراح و مجري سيستم‌هاي هوشمند ساختمان به كارشناس فني پروژه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت معتبر در زمينه ارائه خدمات ريلي و راهسازي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر در زمينه ارائه خدمات ريلي و راهسازي به كارشناس روابط بين المللي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي به كارشناس مكانيك جامدات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحي مهندسي بين المللي
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحي مهندسي بين المللي به مهندس سازه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت كالاي آوا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت كالاي آوا به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر در زمينه ارائه خدمات ريلي و راهسازي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر در زمينه ارائه خدمات ريلي و راهسازي به مهندس مكانيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به كارشناس برق آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحي مهندسي بين المللي
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحي مهندسي بين المللي به مهندس مكانيك – طراحي جامدات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان معتبر به برنامه نویس حرفه ای C/C++ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتقال داده هاي حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتقال داده هاي حلما گستر خاورميانه به کارشناس IT آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر در زمينه ارائه خدمات ريلي و راهسازي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر در زمينه ارائه خدمات ريلي و راهسازي به مهندس عمران آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع استيل البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع استيل البرز به مهندسي مكانيك آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دکتری نیازمند است.

شرکت طراحي مهندسي بين المللي
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحي مهندسي بين المللي به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم خودرو به کارشناس روابط عمومی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت گروه صنعتي لينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتي لينا به مدير فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صباحی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صباحی به مهندس فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم خودرو به کارشناس برنامه ریزی استراتژیک آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت رایان پزشک
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان پزشک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پشمک حاج عبدالله
این آگهی منقضی شده است

شرکت پشمک حاج عبدالله به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم خودرو به مسئول منابع انسانی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت كاله
این آگهی منقضی شده است

شرکت كاله به كارشناس بهداشت حرفه اي آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم خودرو به کارشناس برنامه ریزی راهبردی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوين ماركتينگ(دياكوبين)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوين ماركتينگ(دياكوبين) به طراح وب سايت WordPress آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پشمك حاج عبدالله
این آگهی منقضی شده است

شرکت پشمك حاج عبدالله به فروشنده آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت معتبر عمراني
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر عمراني به مهندس محاسب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مديا نام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مديا نام به برنامه نويس Android آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات سيگما به كارشناس پايگاه داده و سيستم عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاور مهندسي راك صنعت پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مشاور مهندسي راك صنعت پارس به مهندس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پشمك حاج عبدالله
این آگهی منقضی شده است

شرکت پشمك حاج عبدالله به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات سيگما به كارشناس OPENSTACK آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي آريانام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي آريانام به مدير فني/كيفي (كارشناس ارشد پليمر / شيمي ) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت بازرسي انرژي
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرسي انرژي به كارمند تضمين كيفيت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوين ماركتينگ(دياكوبين)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوين ماركتينگ(دياكوبين) به متخصص سئو و بهينه سازي وب سايت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرسی انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرسی انرژی به بازرس انرژی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوين ماركتينگ(دياكوبين)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوين ماركتينگ(دياكوبين) به كارشناس فروش و امور مشتركين آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بريد سامانه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بريد سامانه نوين به كارشناس برنامه ريزي و امور هماهنگي خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بريد سامانه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بريد سامانه نوين به كارشناس پشتيباني و استقرار نرم افزار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بريد سامانه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بريد سامانه نوين به برنامه نويس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دليون
این آگهی منقضی شده است

شرکت دليون به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش تكدانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش تكدانه به حسابدار فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني به کارشناس روابط عمومي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمارستان آزادی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان آزادی به كارشناس پرستاری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فني مهندسي نماد پردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فني مهندسي نماد پردا به تكنسين فني نقشه كشي صنعتي آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني به کارشناس فروش نرم افزار يکپارچه سازماني آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش پگاه (توزيع كننده انحصاري برند دلپذير)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش پگاه (توزيع كننده انحصاري برند دلپذير) به فروشنده آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني به کارشناس IT آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری پردازش نوین پردیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری پردازش نوین پردیس به یک نفر کارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر نرم‌افزار سازماني به کارشناس استقرار نرم افزار مالي آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمارستان آزادی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان آزادی به كارشناس پرستاری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فني مهندسي نماد پردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فني مهندسي نماد پردا به تكنسين فني ساخت و توليد آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت دفتر قبول آگهي راهنماي همشهري
این آگهی منقضی شده است

شرکت دفتر قبول آگهي راهنماي همشهري به كارمند آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه به راننده توزیع با ماشین آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت صنعتی جام دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی جام دارو به مهندس صنایع (سرپرست سالن تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا به تراشکار ماهر و نیمه ماهر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا به کارشناس it آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان الکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان الکام به طراح برد های الکترونیکی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت حقوقی معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت حقوقی معتبر به مشاور حقوقی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع غذايي آوازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايي آوازه به مسئول امور اداري آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه به انباردار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت صنعتی جام دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی جام دارو به گرافیست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا به تکنسین برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت توسن تکنو
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن تکنو به تکنسین عملیات آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان الکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان الکام به متخصص تحلیل سیستم های الکترونیکی خودرو آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس به کارشناس یا ارشد برق مخابرات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت صنايع غذايي آوازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايي آوازه به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان تلاش
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان تلاش به کارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه فرآورده های غذایی و بهداشتی بهانه به فروشنده آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت صنعتی جام دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی جام دارو به مدیر فنی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صنعتی جام دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی جام دارو به کارگر چاپ آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوله و پروفیل کیان پرشیا به کارمند ثبت آمار و اطلاعات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت دانش بنیان الکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان الکام به برنامه نویس میکروکنترلر و طراحی دیجیتال آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنجش افزار آسیا به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيوشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيوشا به كارشناس منابع انساني آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به كارشناس بازرگاني خارجي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت مهندسی بازرگانی توسعه طلیعه نیکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت مهندسی بازرگانی توسعه طلیعه نیکان به یک نفر صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مسئول دفتر مديرعامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلواي عقاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلواي عقاب به كارشناس روابط عمومي آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به منشي خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت دارويي
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارويي به مدير مالي آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به وبلاگ نويس و نويسنده سايت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو )
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو ) به كارشناس بازرگاني خارجي آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي گلديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي گلديران به فروش درون فروشگاهي (فروشندگي) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه بين المللي آذرخش
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بين المللي آذرخش به مدير بازاريابي و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو )
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو ) به رئيس كنترل پروژه آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو )
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو ) به كارشناس امور تامين آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو )
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو ) به كارمند حسابداري آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان معتبری به برنامه نویس حرفه ای ARM آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آريا رسانه تدبير (شاتل)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آريا رسانه تدبير (شاتل) به كارشناس امور فني VOIP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتقال داده هاي نداگستر صبا (صبانت)
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتقال داده هاي نداگستر صبا (صبانت) به برنامه نويس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بين المللي آذرخش
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بين المللي آذرخش به كارشناس بازاريابي و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو )
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو ) به كارشناس كنترل پروژه آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو )
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو ) به كارمند خريد قطعه آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان معتبری به برنامه نویس حرفه ای C/C++ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زر ماكارون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زر ماكارون به مامور خريد آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه بين المللي آذرخش
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بين المللي آذرخش به معاونت بازاريابي و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران به مدير توليد سيستم هاي نرم افزار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو )
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي برازش صنعت( در زمينه توليد قطعات خودرو ) به كارشناس طراحي و ساخت قطعه آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه رايانه تدبير پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه رايانه تدبير پرداز به كارشناس امور مشتريان آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيمانكاري راه وساختمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري راه وساختمان به كارشناس بازرگاني آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه رايانه تدبير پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه رايانه تدبير پرداز به كارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه رايانه تدبير پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه رايانه تدبير پرداز به كارشناس مالي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموزشگاه زبان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آموزشگاه زبان به كارمند خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مترجم حرفه‌اي انگليسي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت شبكه رسانه تهران (فعال در زمينه اينترنت پرسرعت)
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه رسانه تهران (فعال در زمينه اينترنت پرسرعت) به گرافيست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ) به پشتيبان دستگاه كارتخوان آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا به کارشناس مهندسی خرید و ساخت آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي
این آگهی منقضی شده است

شرکت پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي به کارمند اداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش به رئيس حسابداري آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی تهران دلیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تهران دلیک به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا به کارشناس فروش نفت و گاز آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلواي عقاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلواي عقاب به مدير مالي آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا به سرپرست مهندسی خرید و ساخت آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا به کارشناس بانک اطلاعات تامین کنندگان آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش به پشتيبان نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به كارشناس بازرگاني خارجي خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به طراح آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد به مسئول امنيت شبكه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماديران به كارشناس بازارياب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ) به سرپرست مركز تماس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به مسئول دفتر و دستيار مديرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد به گرافيست و طراحي وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به کارشناس پشتيباني مشتريان انبوه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت گروه فرش فرهي
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه فرش فرهي به كارشناس ارشد فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پرداخت پرشين (آپ) به سرپرست تشريفات و خدمات آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد به برنامه نويس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماديران به كارشناس بازرگاني خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان به انتظامات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت نیل برگ خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیل برگ خاورمیانه به منشی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مواد مهندسی کران ابر بسپار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مواد مهندسی کران ابر بسپار به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاسپین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاسپین به استخدام دانشجو به صورت نیمه وقت جهت تولید محتوا و به روز رسانی وب سایت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیل برگ خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیل برگ خاورمیانه به کارشناس کنترل پروژه در پروژه های آی تی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی به مهندس عمران آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) به سرپرست مرکز تماس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم­ افزار گام الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم­ افزار گام الکترونیک به برنامه نویس جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رزین بتن برتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رزین بتن برتر به یک نفر اداری و کار در سوله آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت سحر باتري سپند
این آگهی منقضی شده است

شرکت سحر باتري سپند به كارمند فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت انتشارات رشد
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات رشد به طراح گرافيك آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه كارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارخانجات ساران به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سوليكو (كاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سوليكو (كاله) به کارشناس خرید فنی داخلی/خارجی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سوليكو (كاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سوليكو (كاله) به دستیار مدیرعامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دکتری نیازمند است.

شرکت گروه سوليكو (كاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سوليكو (كاله) به کارشناس کنترل تولید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانسور پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانسور پارس به مهندس الكترونيك آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به ناظر پروژه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه كارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارخانجات ساران به نقشه کش صنعتی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه سوليكو (كاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سوليكو (كاله) به کارشناس فروش خوراک دام و دانه های روغنی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سوليكو (كاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سوليكو (كاله) به کارشناس ارشد تحقیقات بازار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس مسافرتی فرازشید سیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس مسافرتی فرازشید سیر به کارمندفروش تور داخلی و خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به فوق ديپلم يا ليسانس مكانيك يا ماشين ابزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه كارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارخانجات ساران به مهندس مکانیک سیالات آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه كارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه كارخانجات ساران به کارمند اداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه سوليكو (كاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سوليكو (كاله) به کارشناس مدیر محصول/ برند / بازاریابی تجاری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سوليكو (كاله)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سوليكو (كاله) به کارشناس مالی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پومر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پومر به كارشناس برق صنعتي آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر داروسازي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر داروسازي به كارشناس فناوري اطلاعات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی عمران سریر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی عمران سریر به حسابدار خزانه آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین الملی سارینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین الملی سارینا به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی ستاره ونک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی ستاره ونک به برنامه نویس حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادونیکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادونیکس به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سبز ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبز ماندگار به کارشناس فنی ( رشته برق، مکانیک) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگدانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگدانه به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برف آب ریز
این آگهی منقضی شده است

شرکت برف آب ریز به مهندس عمران خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر بازرگاني
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر بازرگاني به نيروي باتجربه آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به کارشناس فنی عملیات و پشتیبانیIPG آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به تکنسین فنی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به رییس روابط عمومی و دفتر مدیریت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فني مهندسي
این آگهی منقضی شده است

شرکت فني مهندسي به انباردار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پاساژ كوهستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پاساژ كوهستان به تعميركار موبايل اپل و لپ تاپ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به مسئول تکنسین آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به راننده مدیرع