آگهی های استخدامی تهران

جستجوی فرصت شغلی

شرکت فنی مهندسی هوشمند آرایه پرداز کادوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی مهندسی هوشمند آرایه پرداز کادوس به یک نفر کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت شرکت فرامکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت فرامکو به تعدادی کارگر ساده آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت شرکت فرامکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت فرامکو به یک نفر اپراتور cnc آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به یک نفر مشاور مدیریت دارایی های فیزیکی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تیوان افزار آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تیوان افزار آسیا به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ به کارشناس توزیع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی تولید مواد غذایی بدر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تولید مواد غذایی بدر به حسابدار فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ به کارشناس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه زرین پر
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه زرین پر به مدیر فروش(پخش و توزیع تخم مرغ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به کارشناس حسابداری مالیاتی آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قندیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قندیل به کارشناس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات دهکده زبان
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات دهکده زبان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به سرپرست حسابداری (خزانه داری و فروش) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوید صنعت سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوید صنعت سبز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به حسابدار انبار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه درب ایده
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه درب ایده به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به یک نفر تکنسین و سرپرست - تعمیرات مکانیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا به مهندس مکانیک(مدیر تولید) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به کارشناس بازاریابی سازمانی (B2B Marketing) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به کارشناس توسعه بازار (Business Development) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پـخـش سـراسـری کـارن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پـخـش سـراسـری کـارن به مهندس صنایع خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری داتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری داتیس به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به کارشناس پشتیبانی مشتریان سازمانی (B2B ACCOUNT MANAGER) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی مجدآوران پارس گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی مجدآوران پارس گستر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا به مهندس صنایع(برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیتوتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیتوتک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به کارشناس فروش پهنای باند (Bandwidth Sales) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ال سی من
این آگهی منقضی شده است

شرکت ال سی من به سرپرست صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری تونل سد آریانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیمانکاری تونل سد آریانا به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رستوران زنجیره ای هانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رستوران زنجیره ای هانی به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع یکتا تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع یکتا تهویه اروند به مهندس برق(کارشناس اتوماسیون صنعتی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هپی کارز
این آگهی منقضی شده است

شرکت هپی کارز به کارشناس پذیرش(مکانیک) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ثبت اجلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ثبت اجلاس به آبدارچی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت بهشت قندیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قندیل به رئیس حسابداری آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوران صحت محمودی
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوران صحت محمودی به کمک حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت صنایع یکتا تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع یکتا تهویه اروند به مهندس برق(تکنسین فنی خدمات پس از فروش) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هپی کارز
این آگهی منقضی شده است

شرکت هپی کارز به تکنسین فنی(مکانیک) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بهشت قندیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قندیل به کارشناس مالی آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع یکتا تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع یکتا تهویه اروند به مهندس صنایع(سرپرست کنترل کیفیت) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هپی کارز
این آگهی منقضی شده است

شرکت هپی کارز به مهندس صنایع(کارشناس امور مشتریان) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شایان سازه نوین فرجام
این آگهی منقضی شده است

شرکت شایان سازه نوین فرجام به نیروی خدماتی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت گویاپرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گویاپرداز به یک نفر برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت اعتماد گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت اعتماد گستر به یک نفر کارشناس فروش حضوری آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به تعدادی مشاور آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به یک نفر کارپرداز،تحصیلدار آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به تعدادی بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرآب بهشت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرآب بهشت به حسابدار فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آریا سامانه یکتا نوین افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا سامانه یکتا نوین افزار به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرآب بهشت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرآب بهشت به مدیر فروش (آب معدنی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا سامانه یکتا نوین افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا سامانه یکتا نوین افزار به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فومن شیمی بهداشت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فومن شیمی بهداشت به حسابدار فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا سامانه یکتا نوین افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا سامانه یکتا نوین افزار به برنامه نویس Net. آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولید پوشاک CELEBON
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید پوشاک CELEBON به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت لئونارد به حسابدار زنجیره ای آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت لئونارد به سرپرست فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت لئونارد به ویزیتور حضوری آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت طراحان کیفیت کیهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحان کیفیت کیهان به یک نفر کارشناس تحلیل فرآیند آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان اندیشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان اندیشه به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه مدیریت ارتباط ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه مدیریت ارتباط ماندگار به برنامه نویس ری اکت نیتیو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنجش افزار آسیا به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مسافرتی هوایی ستاره ونک
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مسافرتی هوایی ستاره ونک به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرنیکا تجارت دانش روز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرنیکا تجارت دانش روز به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آی تی بازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آی تی بازار به کارشناس فروش تبلیغات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی برنا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به کارشناس امور مشتریان آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به اپراتور پردازش کالا و ارسال آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آی تی بازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آی تی بازار به کارشناس تولید محتوا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به دبیر محتوای فروشگاه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به کارشناس توسعه بازار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به کارگر انبار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بین المللی سمین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بین المللی سمین به مترجم زبان انگلیسی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی برنا به کارشناس فروش حضوری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به سرپرست امور مشتریان خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به کارشناس تامین آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به گرافیست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت شیرآلات بهداشتی گرانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرآلات بهداشتی گرانا به سرپرست فروش حضوری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهپرداز جهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهپرداز جهان به کارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه لیان تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه لیان تجارت به کارشناس شبکه های اجتماعی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه لیان تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه لیان تجارت به کارشناس حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس مدیریت دانش (مهندسی صنایع) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه لیان تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه لیان تجارت به کارشناسی IT آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه لیان تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه لیان تجارت به کارمند اداری فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه لیان تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه لیان تجارت به نیروی خدمات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت بهپرداز جهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهپرداز جهان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس تحلیل و توسعه ی بازار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه لیان تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه لیان تجارت به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه لیان تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه لیان تجارت به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت استخدام انستیتو انفورماتیک فنی کار
این آگهی منقضی شده است

شرکت استخدام انستیتو انفورماتیک فنی کار به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت انستیتو انفورماتیک فنی کار
این آگهی منقضی شده است

شرکت انستیتو انفورماتیک فنی کار به منشی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طاها تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت طاها تجارت به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجیران به کارشناس فروش سازمانی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه تدبیر ماهر اسپادانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه تدبیر ماهر اسپادانا به کارشناس فروش خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرسام تجارت نیکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرسام تجارت نیکو به بازرس فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه احسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه احسان به مدیر روابط عمومی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به مدير فروش اينترنت TD-LTE آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به مهندس صنایع(كارشناس برنامه ريزي استراتژيك) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازي تهران شيمي
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازي تهران شيمي به مهندس صنایع(كارشناس تضمين كيفيت) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجیران به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجیران به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه تدبیر ماهر اسپادانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه تدبیر ماهر اسپادانا به کارشناس Marketing آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرسام تجارت نیکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرسام تجارت نیکو به کارشناس فروش و صادرات آسیای میانه و روسیه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به کارمند خزانه خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسی باربد پردازان باران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی باربد پردازان باران به کارشناس بازرگانی خارجی (صادرات) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به مهندس صنایع(كارشناس مديريت برنامه(PMO) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به مهندس صنایع(كارشناس توسعه محصول آشنا به IOT آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجیران به کارشناس برنامه نویسی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرسام تجارت نیکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرسام تجارت نیکو به کارشناس فروش حضوری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرسام تجارت نیکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرسام تجارت نیکو به کارشناس فروش و صادرات کشورهای عربی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به کارشناس صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به مهندس کامپیوتر(كارشناس پشتيبانی سيستم های عملياتی(OSS) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به مهندس کامپیوتر(كارشناسCRM) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین نت به كارشناس بازاريابي سازماني آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه بین المللی راه ابریشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه بین المللی راه ابریشم به مدیر داخلی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به برنامه نویس زیرساخت NET. آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به برنامه نویس ASP.NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به مهندس صنایع(کارشناس هوش کسب و کار) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه بین المللی راه ابریشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه بین المللی راه ابریشم به مدرس زبان انگلیسی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مسافرتی هوایی ستاره ونک
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مسافرتی هوایی ستاره ونک به برنامه نویس Front-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس تحلیل و توسعه ی بازار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه بین المللی راه ابریشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه بین المللی راه ابریشم به سوپروایزر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به برنامه نویس وب BPMS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به مهندسی صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهران آسانبر به کارشناس IT آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به کارشناس حسابداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس تحلیل و توسعه ی بازار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش نوین دالاهو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش نوین دالاهو به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت TPM
این آگهی منقضی شده است

شرکت TPM به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارآموز Big Data آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات کاگو
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات کاگو به کارشناس فروش نمایشگاهی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت لئونارد به کمک انباردار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس تحلیل و توسعه ی بازار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات کاگو
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات کاگو به صندوق دار نمایشگاهی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به برنامه نویس React.js آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت لئونارد به کارشناس برنامه ریزی فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی خانومی به کمک حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امان پالایش ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت امان پالایش ایرانیان به مهندس صنایع(کارشناس مهندسی محصول) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کترینگ کاظمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت کترینگ کاظمی به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلینیک تخصصی پوست و مو ایران نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلینیک تخصصی پوست و مو ایران نوین به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت میراب
این آگهی منقضی شده است

شرکت میراب به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرش فرهی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرش فرهی به کارشناس حسابداری مدیریت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجیران به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات جنگل
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات جنگل به کارشناس برنامه ریزی تولید آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی سازه های فولادی ایستا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سازه های فولادی ایستا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع ایلیا کو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع ایلیا کو به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس)
این آگهی منقضی شده است

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس) به تعمیرکار نوت بوک و لپ تاپ آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس)
این آگهی منقضی شده است

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس) به تعویض کار موبایل آیفون آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مجموعه فروشگاههای امیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه فروشگاههای امیران به مدیر مالی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیوسوال
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیوسوال به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکترونیک پیک شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکترونیک پیک شریف به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس)
این آگهی منقضی شده است

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس) به تعمیر کار حرفه ای موبایل آیفون آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت داده پرداز رایانه متین
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پرداز رایانه متین به کارمند اداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه فروشگاههای امیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه فروشگاههای امیران به حسابدار شعب آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یاران تجارت زرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت یاران تجارت زرین به کارشناس فروش و بازاریابی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال به کارشناس ارشد نرم افزارBPMS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت توزیع ابزار آروا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توزیع ابزار آروا به کارمند فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس)
این آگهی منقضی شده است

شرکت دلتا همراه پردازش شرق (دلتوس) به تعمیر کار حرفه ای موبایل اندروید (سامسونگ، سونی، ...) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سلامت الکترونیکی تامین
این آگهی منقضی شده است

شرکت سلامت الکترونیکی تامین به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساره خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساره خودرو به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه کربنات اطلس
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه کربنات اطلس به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابودیزاین
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابودیزاین به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حمل و نقل بین المللی ویسمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت حمل و نقل بین المللی ویسمان به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیگما گستر آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیگما گستر آریا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه توسعه دانش پژوهش فناوری فرزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه توسعه دانش پژوهش فناوری فرزان به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معمـاران عصر دانش
این آگهی منقضی شده است

شرکت معمـاران عصر دانش به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیگما گستر آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیگما گستر آریا به مهندس برق آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سلامت گستر آرتیمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سلامت گستر آرتیمان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه فرهنگی هنری
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه فرهنگی هنری به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت پلیمر
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت پلیمر به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس فناوران خوارزم به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهران آسانبر به کارشناس منابع انسانی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ناوک ارتباط هوشمند اوراسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ناوک ارتباط هوشمند اوراسیا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چاپ دیجیتال مدرن
این آگهی منقضی شده است

شرکت چاپ دیجیتال مدرن به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران تجارت پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران تجارت پویا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ناوک ارتباط هوشمند اوراسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ناوک ارتباط هوشمند اوراسیا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیناپخش ژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیناپخش ژن به مسئول دبیرخانه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپید سیستم خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپید سیستم خاورمیانه به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه غذایی لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه غذایی لئونارد به کارشناس BI آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حامی آلیاژ آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت حامی آلیاژ آسیا به حسابدار انبار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور خشت و فیروزه ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور خشت و فیروزه ایرانیان به مهندس برق آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه گستران آریا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه گستران آریا سامانه به کارمند فنی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه ثبتی حقوقی اهورا یکتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه ثبتی حقوقی اهورا یکتا به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس فناوران خوارزم به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی کالا مارکت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی کالا مارکت به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذرگستران آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذرگستران آسیا به کارشناس صادرات(بازرگانی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران سبوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران سبوس به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازشگران سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازشگران سامان به برنامه نویس خودپرداز و سایر پایانه های بانکی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی برسام سیر آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی برسام سیر آریا به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه سرزمین تمدن جاوید
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه سرزمین تمدن جاوید به حسابدار انبار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه سرزمین تمدن جاوید
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه سرزمین تمدن جاوید به کارشناس دیجیتال مارکتینگ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همایش گذاران مهستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش گذاران مهستان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ به پشتیبان نرم افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سفیر فناوران تاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سفیر فناوران تاران به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آب معدنی دی دی واتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آب معدنی دی دی واتر به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان نام آرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان نام آرا به مسئول فناوری اطلاعات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ به کارشناس دیجیتال مارکتینگ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خانه طراحان سام
این آگهی منقضی شده است

شرکت خانه طراحان سام به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذران وب
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذران وب به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماکسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماکسیم به مدیردفتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نمایه سازان ارتباط فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نمایه سازان ارتباط فردا به کارشناس فروش حضوری آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید به کارشناس فروش و بازاریابی سازمانی حرفه ای آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش فرازان پردانیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش فرازان پردانیک به کارشناس کامپیوتر سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های مدیریت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های مدیریت به مهندس صنایع(تحلیلگر کسب و کار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های مدیریت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های مدیریت به کارشناس استقرار نرم‌افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی پرپروک
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی پرپروک به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه شیوه نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه شیوه نوین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چاپ اطلس
این آگهی منقضی شده است

شرکت چاپ اطلس به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آلتون رای
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلتون رای به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات جهانی آذران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات جهانی آذران به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده برتر پارسیان خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده برتر پارسیان خاورمیانه به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریاشیمی نوین تدبیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریاشیمی نوین تدبیر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت شبکه گستر کایر
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه گستر کایر به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت خوشگوار تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت خوشگوار تهران به سرپرست مالی و حسابداری آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کرون به حسابدار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش نوین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تولیدی-بازرگانی پلی کام
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تولیدی-بازرگانی پلی کام به بازاریاب تلفنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت توسعه صنایع زیرساخت سگال فرتاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنایع زیرساخت سگال فرتاک به کارشناس زیرساخت شبکه و امنیت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چاپ اطلس
این آگهی منقضی شده است

شرکت چاپ اطلس به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آوگون پایدار ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آوگون پایدار ایرانیان به منشی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اولدوز پارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت اولدوز پارت به کارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت جهان مجد بصیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان مجد بصیر به کارشناس بازرگانی (فروش تبلیغات) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ياس ارغوانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ياس ارغوانی به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی آراد پنجره
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی آراد پنجره به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پيشگامان معماری آريا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيشگامان معماری آريا به کارشناس فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيشگامان معماری آريا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيشگامان معماری آريا به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لیون کامپیوتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت لیون کامپیوتر به کارشناس تولید محتوا آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی تعطیلات رویایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی تعطیلات رویایی به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیمان امیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیمان امیران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سرو آذین رویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت سرو آذین رویش به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زیبا موج نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت زیبا موج نوین به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زال ایرانیان (قهوه لمیز)
این آگهی منقضی شده است

شرکت زال ایرانیان (قهوه لمیز) به تکنسین کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رسام تک آشپزخانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رسام تک آشپزخانه به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات رامند
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات رامند به برنامه نویس ارشد بک اند آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایشگر تدبیر افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایشگر تدبیر افزار به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپرواز هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپرواز هوشمند به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموزش عالی آزاد هادی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آموزش عالی آزاد هادی به مدرس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران سبوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران سبوس به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه سازان اسپو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه سازان اسپو به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران دٌرنویس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران دٌرنویس به کارآموز برنامه نویسی وب ASP.NET MVC آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حساب رایان پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت حساب رایان پارس به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لوکومبیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوکومبیل به سرپرست فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رشدپلاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت رشدپلاست به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش موازی سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش موازی سامان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش بيژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش بيژن به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان سحر به سرپرست فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر مینا الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهر مینا الکترونیک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کفش یوشیج
این آگهی منقضی شده است

شرکت کفش یوشیج به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جنگلی
این آگهی منقضی شده است

شرکت جنگلی به کارشناس برنامه ریزی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم به کارشناس فروش و مارکتینگ آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت ایده زیست نوترکیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده زیست نوترکیب به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کفش یوشیج
این آگهی منقضی شده است

شرکت کفش یوشیج به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشت و صنعت وافر رویش آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت و صنعت وافر رویش آرین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگین صنعتی جنوب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگین صنعتی جنوب به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرداد
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرداد به برنامه نویس وب یا موبایل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی بازرگانی iraneurope
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی بازرگانی iraneurope به کارشناس کنترل پروژه آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بنیان بارمان مدار مکانیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت بنیان بارمان مدار مکانیک به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی شیشه نشکن
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی شیشه نشکن به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سورنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سورنا به برنامه نویس php (لاراول) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی بازرگانی iraneurope
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی بازرگانی iraneurope به کارشناس مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور نظم آران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور نظم آران به کارشناس Oracle آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرداد
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرداد به پشتیبان سایت (اپراتور) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رستوران های زنجیره ای شیلا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رستوران های زنجیره ای شیلا به کارشناس برنامه ریزی و برنامه ریزی تولید آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایانه پردازان یاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایانه پردازان یاران به پشتیبان شبکه آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور نظم آران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور نظم آران به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابزارآلات آروا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابزارآلات آروا به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت ترسیم تجارت ایساتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترسیم تجارت ایساتیس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به کارشناس فروش پهنای باند آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امداد خودرو آفتاب شهر طلایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت امداد خودرو آفتاب شهر طلایی به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت اسنپ فود
این آگهی منقضی شده است

شرکت اسنپ فود به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بيمارستان فوق تخصصي تريتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان فوق تخصصي تريتا به كارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گل خیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گل خیز به بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پردازش نگار راشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش نگار راشین به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آريان گستر نوتريكا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آريان گستر نوتريكا به كارشناس مالی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران به کارشناس برنامه ریزی فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به سرپرستی انبار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپید سیستم خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپید سیستم خاورمیانه به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت نان آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران به کارشناس بازرگانی خارجی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران به مدیر برنامه ریزی فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت درسا هود
این آگهی منقضی شده است

شرکت درسا هود به حسابداری صنعتی آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم امین
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم امین به مهندس تولید و فرآوری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت یاسین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت یاسین به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریاسامانه به کارشناس پایگاه داده آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریاسامانه به توسعه دهنده سیستم های شارژینگ آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به کارشناس شبکه و سخت افزار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلوع آفتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلوع آفتاب به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت یاسین به کارمند(لیسانس حسابداری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریاسامانه به برنامه نویس QML / Qt آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریاسامانه به متخصص CDN آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زیبا پردازان فرتاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت زیبا پردازان فرتاک به مدیر سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت یاسین به مدیرمالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت یاسین به کارشناس ارشد مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریاسامانه به کارشناس VoIP آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریاسامانه به برنامه نویس Erlang آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو) به مسئول فنی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لبنیات صباح
این آگهی منقضی شده است

شرکت لبنیات صباح به مهندس صنایع(مدیر منابع انسانی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پارس پیمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پیمان به پشتیبان فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نظری
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نظری به کارشناس سیستم ها و روش ها آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو) به کارشناس تضمین کیفیت آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم به کارشناس فروش و مارکتینگ آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتجاع صنعت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتجاع صنعت ایرانیان به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو) به رئیس منابع انسانی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو) به کارشناس محصول آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نشانی سرزمین هیچستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نشانی سرزمین هیچستان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هـافـمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت هـافـمن به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افراپویش تیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت افراپویش تیام به برنامه نویس وب MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پویش تامین
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پویش تامین به کارشناس برنامه ریزی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افراپویش تیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت افراپویش تیام به برنامه نویس موبایل ios آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به پشتیبان نرم افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افراپویش تیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت افراپویش تیام به برنامه نویس ویندوز آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به برنامه نویس SQLServer ETL آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنا دیتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنا دیتا به برنامه نویس front end آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افراپویش تیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت افراپویش تیام به برنامه نویس موبایل اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نرم افزاری پیوست
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نرم افزاری پیوست به کارشناس ارشد فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راک تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت راک تهران به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه حقوقی اهل قلم
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه حقوقی اهل قلم به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده گستران فرناد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده گستران فرناد به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده زیست نوترکیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده زیست نوترکیب به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس ویراشید
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس ویراشید به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نرم افزاری پیوست
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نرم افزاری پیوست به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ به کارشناس بازاریابی و فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده پردازان الکترونیک جوانان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده پردازان الکترونیک جوانان به برنامه نویس Front-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده گستران فرناد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده گستران فرناد به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی آرایشی و بهداشتی کادوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی آرایشی و بهداشتی کادوس به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نرم افزاری پیوست
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نرم افزاری پیوست به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حامی آلیاژآسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت حامی آلیاژآسیا به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهبران اینترنت اشیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهبران اینترنت اشیا به کارشناس ارشد فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رنگین پروفیل کویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رنگین پروفیل کویر به کارمند اداری (واحد نصب) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاوران توسعه آینده
این آگهی منقضی شده است

شرکت مشاوران توسعه آینده به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا کیش به مدیر بازرگانی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کفش پادوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت کفش پادوس به سرپرست فروش منطقه ای آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهان گسترطاها
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهان گسترطاها به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به کارشناس پایگاه داده و سیستم عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به متخصص SEO آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای C# و ASPتحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای پایتون آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهین فولاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهین فولاد به مهندس صنایع(کارشناس فنی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به کارشناس متخصص JavaScript آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به کارشناس فروش نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایانه های داده ای نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایانه های داده ای نوین به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی استراتژیک) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای C# و MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرین پلاست سپهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین پلاست سپهر به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگین پرواز پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگین پرواز پارس به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به یک نفر کارمند فروش تور داخلی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت فرآورده های گوشتی هرمس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های گوشتی هرمس به بازاریاب حضوری آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت منظومه نگاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت منظومه نگاران به طراح UI/UX آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوران به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یارنیکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت یارنیکان به حسابدار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت منظومه نگاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت منظومه نگاران به کارشناس SEO آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرین پلاستیک نیلگون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین پلاستیک نیلگون به مدیر بازرگانی ( صادارت و واردات ) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراعمران نگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراعمران نگار به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه صنايع غذايی بيژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنايع غذايی بيژن به کارشناس حسابداری مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش و ذخيره‌سازي سريع داده
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش و ذخيره‌سازي سريع داده به كارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی نگاران سازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی نگاران سازه به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیار فن آوری اطلاعات
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیار فن آوری اطلاعات به برنامه نویس حرفه ای جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایلیا استیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایلیا استیل به کارشناس بازرگانی داخلی آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنايع غذايي بيژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنايع غذايي بيژن به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت خانه آبی داده ها
این آگهی منقضی شده است

شرکت خانه آبی داده ها به متخصص شبكه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان نظم
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان نظم به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایدار پلیمر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایدار پلیمر به مهندس پلیمر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده آسان ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده آسان ایرانیان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بدرسان الكتريك
این آگهی منقضی شده است

شرکت بدرسان الكتريك به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات به كارشناس آموزش و توسعه منابع انساني : آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طاهاگشت
این آگهی منقضی شده است

شرکت طاهاگشت به برنامه نویس PHP و MySQL آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بافندگی پدیده فاخر ممتاز
این آگهی منقضی شده است

شرکت بافندگی پدیده فاخر ممتاز به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارا ماشین آرنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارا ماشین آرنا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پترو فن آوران فاتح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پترو فن آوران فاتح به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پترو فن آوران فاتح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پترو فن آوران فاتح به مسئول دفتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی دنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی دنا به مسئول دفتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهین گستر گیتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهین گستر گیتی به برنامه نویس #C آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهکار نوین سیاق
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهکار نوین سیاق به کارشناس فروش نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس روابط عمومی و ارتباط با مشتریان) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی بیژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی بیژن به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پویش تامین
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پویش تامین به حسابدار فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نانو تراشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نانو تراشه به برنامه نویس React Native آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به کارشناس مهندسی فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس به دکل کار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی وزنه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی وزنه به اپراتور سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آی تی بازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آی تی بازار به کارشناس فروش تلفنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی بیژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی بیژن به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پویش تامین
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پویش تامین به کارشناس کنترل تامین آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلومین دژ
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلومین دژ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اول مارکت
این آگهی منقضی شده است

شرکت اول مارکت به برنامه نویس سمت سرور Back-end آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سگال
این آگهی منقضی شده است

شرکت سگال به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نانو تراشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نانو تراشه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده نورد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده نورد به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد به رئیس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری داتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری داتیس به مهندس صنایع(برنامه ریز تولید) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پاکروتاکسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت پاکروتاکسی به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری داتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری داتیس به مهندس صنایع(انباردار ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پل ایده آل پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پل ایده آل پارس به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انرژی پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت انرژی پارس به مهندس برق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی دمسان رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی دمسان رایانه به کارشناس فنی شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروی غرب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروی غرب به کارشناس مالی پروژه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گردون مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت گردون مهر به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معماری خشت و خورشید
این آگهی منقضی شده است

شرکت معماری خشت و خورشید به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهاد دانشگاهی هنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهاد دانشگاهی هنر به مدرس زبان های انگليسی،آلمانی،فرانسوی و ايتاليايی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نستله واترز ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نستله واترز ايرانيان به كارشناس فناوری اطلاعات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری نفت و گاز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیمانکاری نفت و گاز به کارشناس مهندسی الکترونیک آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دندان نوید طب آسایش
این آگهی منقضی شده است

شرکت دندان نوید طب آسایش به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سلامت محور آرکا گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سلامت محور آرکا گستر به کارشناس فروش و‌ بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آراز سنگ شکن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آراز سنگ شکن به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انرژی پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت انرژی پارس به تکنسین برق صنعتی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فابا انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فابا انرژی به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عصرگویش پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت عصرگویش پرداز به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن سازان نویان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایمن سازان نویان به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهاد دانشگاهی هنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهاد دانشگاهی هنر به مدرسين تخصصی زبان كار با كودك و نوجوان آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه فرزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه فرزان به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پک به پشتیبان سرور Linux آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کانون سخنوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت کانون سخنوران به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه اینترنتی بانی مد
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه اینترنتی بانی مد به Front-end-developer آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همایش گذاران مهستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش گذاران مهستان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انرژی پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت انرژی پارس به تکنسین تاسیساتی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنجش افزار آسیا به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داتا ارتباط هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت داتا ارتباط هوشمند به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهبران اینترنت اشیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهبران اینترنت اشیا به کارشناس ارشد فروش B۲B آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهاد دانشگاهی هنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهاد دانشگاهی هنر به اساتيد دوره های IELTS و TOEFL آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری نفت و گاز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیمانکاری نفت و گاز به کارشناس مهندسی برق- قدرت آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرهنگ سازان سلامت آروان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرهنگ سازان سلامت آروان به کارشناس فروش و پشتیبانی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاوشگران ارتباطات شایگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاوشگران ارتباطات شایگان به کارشناس فنی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مجموعه کی اف سی حلال ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه کی اف سی حلال ایرانیان به صندوقدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آتیه سازان گردونه مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه سازان گردونه مهر به تعدادی نیروی نظافت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت یکتافلزخاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت یکتافلزخاورمیانه به برنامه نویس Front-end آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آهن آنلاین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آهن آنلاین به مسئول دفتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویا پردازش پارمیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویا پردازش پارمیس به کارمند تولید محتوا وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه مجاز ایساکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه مجاز ایساکو به فروشنده آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت آفرودبازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفرودبازار به طراح وب سايت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لوازم خانگی آشپزخانه درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوازم خانگی آشپزخانه درسا به سرپرست حسابداری مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده كاوان پيشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده كاوان پيشرو به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین آب بزرگ مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین آب بزرگ مهر به کارمند فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه elenamobl
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه elenamobl به مدیر سایت و شبکه های اجتماعی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویندگان طب بقراط
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویندگان طب بقراط به برنامه نویسFront-End آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی تونير
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تونير به مهندس برق خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سازه سبك آراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت سازه سبك آراد به كارشناس محتوا و امور دفتری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویندگان طب بقراط
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویندگان طب بقراط به برنامه نویسOracel PL/SQL آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور آتی نقش همراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور آتی نقش همراز به منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پارس سینوهه پاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس سینوهه پاد به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده زیست نوترکیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده زیست نوترکیب به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایدار پلیمر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایدار پلیمر به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرآلات بهداشتی راسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرآلات بهداشتی راسان به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویندگان راه سعادت
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویندگان راه سعادت به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویا شبکه عصر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویا شبکه عصر به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده زیست نوترکیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده زیست نوترکیب به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده گستران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده گستران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهکار هوشمند مهام
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهکار هوشمند مهام به کارشناس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به کارشناس فروش سرویس های میزبانی (hosting) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فارمد تجهیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت فارمد تجهیز به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده گستران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده گستران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویا اندیشان موج آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویا اندیشان موج آریا به کارشناس فنی برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت دمسان رايانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دمسان رايانه به كارشناس فنی شبكه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبين نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبين نت به کارشناس فروش پهنای باند آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به تكنسين نصب وايرلس آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایرانیان پرچم پارس تولید
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایرانیان پرچم پارس تولید به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پویش تامین
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پویش تامین به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تراویا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارقام نگار اندیشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارقام نگار اندیشه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه کارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه کارخانجات ساران به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه مهد پژوهش اندیشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه مهد پژوهش اندیشمند به کارمند دفتری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به تکنسین نصب وایرلس آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پویش تامین
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پویش تامین به مهندس صنایع(کارشناس کنترل تامین) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کترا پارس روش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کترا پارس روش به بازاریاب خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بيمارستان صارم
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمارستان صارم به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا به مهندس صنایع(منابع انسانی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایرانیان پرچم پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایرانیان پرچم پارس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه بین المللی ثبت قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه بین المللی ثبت قائم به کارمند فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت ستاره ونک
این آگهی منقضی شده است

شرکت ستاره ونک به کارمند Help Desk آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور شار سازه طوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور شار سازه طوس به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانا پرداز قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانا پرداز قشم به كارشناس پشتيبانی نرم فزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل به مدیرپروژه نرم افزاری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آدین چرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آدین چرم به کارشناس فروش تلفنی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اطلس طلوع سپهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت اطلس طلوع سپهر به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده ارتباط تراشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده ارتباط تراشه به برنامه نویسFront-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی ویتانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی ویتانا به مهندس صنایع(کارشناس صادرات) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل به برنامه نویس موبایل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی دنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی دنا به مهندس نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه تشریفاتی برج پارک رویال
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه تشریفاتی برج پارک رویال به منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان شیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان شیل به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دلتارایان سازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دلتارایان سازه به کمک حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل به برنامه نویس BackEnd آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل به برنامه نویس Windows آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو قائم به بازاریاب آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت سرو آذین رویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت سرو آذین رویش به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اریس اوکسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت اریس اوکسین به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کرون به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویابین الملل به ادمین دیتابیس(DBA) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(مدیر زنجیره تامین ) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس QA) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(مدیره پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس ارتباط با مشتریان) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده دایا هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده دایا هوشمند به تعدادی بازاریاب آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت مجتمع تولیدی نمکستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع تولیدی نمکستان به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت اریس اوکسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت اریس اوکسین به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیهان تجارت قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیهان تجارت قائم به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به کارشناس QA آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فولاد ارگ کریمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد ارگ کریمی به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به برنامه نویس حرفه ای #C و ASPتحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به کارشناس فروش نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابودیزاین
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابودیزاین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اورانوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورانوس به بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهاورد سبز رادین
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهاورد سبز رادین به پشتیبان فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیهان تجارت قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیهان تجارت قائم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به کارشناس کنترل پروژه آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به برنامه نویس ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به کارشناس متخصص JavaScript آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرسس پارت پرداز قرن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرسس پارت پرداز قرن به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اموزشگاه زبان ایرانمهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت اموزشگاه زبان ایرانمهر به کارشناس ارشد مشاوره و فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه تجارت روماک
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه تجارت روماک به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مدیر پروژه آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کرون به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به برنامه نویس حرفه ای #C و MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به کارشناس پایگاه داده و سیستم عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه علمی پژوهشی شریف یار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه علمی پژوهشی شریف یار به کارشناس بازاریابی و فروش تلفنی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسی شبکه گستران آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی شبکه گستران آریاسامانه به کارمند فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت صرافی هلیوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت صرافی هلیوس به حسابدار ارشد خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت موسسه رزیدنت یار
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه رزیدنت یار به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی مهندسی آمین
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی مهندسی آمین به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم کهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم کهن به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تجاری آبتین تهویه آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تجاری آبتین تهویه آسیا به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حسابگر پرداز غرب (تک نت)
این آگهی منقضی شده است

شرکت حسابگر پرداز غرب (تک نت) به کارشناس فروش اینترنت برج ها آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس فناوران خوارزم به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی راتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی راتا به کارمندفروش تور خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهن چرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهن چرم به پشتیبان شبکه و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دلتا تهویه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دلتا تهویه به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس فناوران خوارزم به برنامه نویس #C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بستنی کیسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بستنی کیسان به بازاریاب مویرگی و حضوری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت کهن چرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهن چرم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو قائم به بازاریاب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویندگان راه سعادت
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویندگان راه سعادت به کارشناس توسعه نرم افزار سی شارپ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به رئیس حسابداری صنعتی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان مقیم کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان مقیم کیش به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی آتلانتیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی آتلانتیک به مهندس صنایع(کارشناس فروش) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به مهندس صنایع(کارشناس فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به کارشناس حسابداری صنعتی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاسل نوش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاسل نوش به کارمند ارتباطات بانکی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به کارشناس CRM خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا به مهندس صنایع(کارشناس اداری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایحه گستر بینظیر شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایحه گستر بینظیر شرق به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن اتصال
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایمن اتصال به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به منشی (جهت واحد فروش) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراعمران نگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراعمران نگار به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دانش فرازان پردانیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش فرازان پردانیک به مهندس صنایع(کارشناس انبار) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی رازی به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع تخم مرغ تلاونگ به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهند
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهند به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فاوا وب بیست و چهار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فاوا وب بیست و چهار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان آوران سبوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان آوران سبوس به مهندس صنایع(کارشناس بازاریابی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرشین تجهیز نیرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرشین تجهیز نیرو به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آیسان تکنام پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آیسان تکنام پویا به کارشناس بازاریابی و تبلیغات آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش‌بنیان نستوه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش‌بنیان نستوه به توسعه‌دهندهٔ وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی پیچ اشپیل ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی پیچ اشپیل ایران به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فاوا وب بیست و چهار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فاوا وب بیست و چهار به برنامه نویس PHP خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به حسابدارصنعتی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه ثبت فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه ثبت فردا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویا سیستم به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ بین المللی کارا
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ بین المللی کارا به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ به برنامه نویس Magento آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین به مهندسی صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ به کارشناس سئو آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه ثبت فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه ثبت فردا به مهندس صنایع(منابع انسانی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح های زیربنایی و انرژی فرازین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ به برنامه نویس wordpress آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دلتا تهویه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دلتا تهویه به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانسور آتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانسور آتیس به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکامپ سیستم پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکامپ سیستم پاسارگاد به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوشان کاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوشان کاران به تکنسین برق صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرا حفاظ آموت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرا حفاظ آموت به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهان تاک پارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهان تاک پارت به مسئول دفتر مدیریت خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همکاران ورزش
این آگهی منقضی شده است

شرکت همکاران ورزش به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشتیرانی آبدیس مارین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشتیرانی آبدیس مارین به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت MIBC
این آگهی منقضی شده است

شرکت MIBC به مهندس برق / معادل آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرا حفاظ آموت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرا حفاظ آموت به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی شبکه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی شبکه گستر به پشتیبان نرم افزار CRM آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به مهندس صنایع(کارشناس انبار) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیوبیت
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیوبیت به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوشان کاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوشان کاران به مهندس برق گرایش قدرت آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آقای فرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت آقای فرش به مسئول دفتر مدیریت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهاب توشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهاب توشه به مسئول دفتر مدیریت خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های افق کوروش به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی راهب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی راهب به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی راهب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی راهب به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امید آوران ملیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت امید آوران ملیکا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پويا سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پويا سيستم به مهندس كامپيوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان به مهندس صنایع(کارشناس IPG و Mobile Payment و سوئیچ‌های پرداخت ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به پشتيبان حسابدار نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات پيشخوان ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات پيشخوان ايرانيان به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به كارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات گستر پاسارگاد سهند ایرانیان به مهندس صنایع(مسئول پرداخت و امورپذیرندگان) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به مدير كنترل كيفيت آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی دكتر عبيدی
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی دكتر عبيدی به مهندس صنایع( كارشناس كارگزينی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان سنجش افزار آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان سنجش افزار آسيا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تولیدی مبلمان اداری ایران استار
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تولیدی مبلمان اداری ایران استار به مهندس صنایع(مدیر فنی و تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به مهندس صنایع(کارشناس برندینگ و CRM) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس دسکتاپ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه بین المللی ثبتی اجلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه بین المللی ثبتی اجلاس به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت هلدینگ ماهو
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ ماهو به مدیر فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازي پارا سامانه پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازي پارا سامانه پارس به برنامه نويس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی پارس ترک سیلو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی پارس ترک سیلو به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به کارشناس خرید سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس ios آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به برنامه نویس بک‌اند آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اریکه ارگ آریان
این آگهی منقضی شده است

شرکت اریکه ارگ آریان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرتاک پاسارگاد ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرتاک پاسارگاد ایرانیان به کارشناس امور مالی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روغن صنعت آبنوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت روغن صنعت آبنوس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ(آریاپردازان) به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنـایع غذائی شهدپـاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنـایع غذائی شهدپـاک به سرپرست فروش مویرگی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت مدیا اکسیر سلامت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیا اکسیر سلامت به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اورست مدرن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورست مدرن پارس به دستیار مدیر فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر به برنامه‌نویس ارشد PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یارا پویش ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت یارا پویش ایرانیان به کمک حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیا اکسیر سلامت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیا اکسیر سلامت به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری تحلیلگران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری تحلیلگران به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طب ورایانه پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت طب ورایانه پیشرو به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بام پردازش
این آگهی منقضی شده است

شرکت بام پردازش به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهن چرم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهن چرم پویا به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه آقای فرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه آقای فرش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم به برنامه نویس #c آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه غذایی Freshiez
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه غذایی Freshiez به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها و HR) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بام پردازش
این آگهی منقضی شده است

شرکت بام پردازش به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کهن چرم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهن چرم پویا به پشتیبان شبکه و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان شیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان شیل به منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجموعه غذایی Freshiez
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجموعه غذایی Freshiez به مهندس صنایع(کارشناس تولید محتوا) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی میتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی میتا به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی بازرگانی کهن چرم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی بازرگانی کهن چرم پویا به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری های نوین هریس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری های نوین هریس به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت Tawan Arvand Limited
این آگهی منقضی شده است

شرکت Tawan Arvand Limited به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیفیت سپهر ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیفیت سپهر ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاوشگران انتخاب مفید
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاوشگران انتخاب مفید به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات کاگو
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات کاگو به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهند
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهند به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایا پلاستیک پلیمر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایا پلاستیک پلیمر به حسابدار مالیاتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز به توسعه دهنده زیرساخت BPMS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به مهندس صنایع(کارشناس تضمین کیفیت ) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی برازش صنعت به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به معاونت فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بیمه ما
این آگهی منقضی شده است

شرکت بیمه ما به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیناپخش ژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیناپخش ژن به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به کارشناس برنامه ریزی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی برازش صنعت به مهندس صنایع(تضمین کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان سبز آدینه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان سبز آدینه به مهندس صنایع(کارشناس تحقیق و توسعه خط تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان آرشين
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان آرشين به توسعه دهنده وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های لبنی رامك
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های لبنی رامك به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز به طراح و توسعه دهنده زیرساخت و Framework آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی برازش صنعت به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجيران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجيران به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان آرشين
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان آرشين به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های لبنی رامك
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های لبنی رامك به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش هوشمند هیراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش هوشمند هیراد به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات علمی سنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات علمی سنا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفن به سرپرست خط تولید مبلمان آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه اقتصاد یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه اقتصاد یاسین به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هاتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت هاتک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شمیم گلشن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شمیم گلشن پارس به ویزیتور خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراد چاشنی توس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراد چاشنی توس به سرپرست فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور داخلی و خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لوازم خانگی رکسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوازم خانگی رکسین به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده کاوان امیرکبیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده کاوان امیرکبیر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساناتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساناتک به برنامه نویس# C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نانو تراشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نانو تراشه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای C# و MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به مسئول شبکه آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش بينالود پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش بينالود پارسيان به کارشناس برنامه ریزی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صداقت دوستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صداقت دوستان به مهندس صنایع خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه رسانه های برتر (پیک برتر)
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه رسانه های برتر (پیک برتر) به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بين المللی آرمان زرين ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بين المللی آرمان زرين ايرانيان به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای C# و ASPتحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پوشاک زنانه بهبود
این آگهی منقضی شده است

شرکت پوشاک زنانه بهبود به کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خوشگوار
این آگهی منقضی شده است

شرکت خوشگوار به کارشناس پشتیبانی و استقرار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس برندینگ و بازاریابی درمان طبکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس برندینگ و بازاریابی درمان طبکس به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نانو تراشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نانو تراشه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سيگما به کارشناس فروش نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به برنامه نويس اندرويد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پوشاک زنانه بهبود
این آگهی منقضی شده است

شرکت پوشاک زنانه بهبود به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به طراح گرافيست وب حرفه ای خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به كارشناس استقرار و پشتيبان سيستم‌های مالی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان آرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان آرشین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاران ساین تجارت پایدار
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاران ساین تجارت پایدار به کارمند اداری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آلومینیوم سازه پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلومینیوم سازه پارس به بارگزار وبسایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یادمان خوان گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت یادمان خوان گستر به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به برنامه نویس حرفه ای جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار خزانه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به برنامه نويس موبايل iOS،Android آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به كارمند فروش نرم افزار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس حيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس حيان به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرنیان گستر پرتو سنج
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرنیان گستر پرتو سنج به کارشناس ارشد الکترونیک آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت POLCO
این آگهی منقضی شده است

شرکت POLCO به کارمند اداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رسپیناتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت رسپیناتک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی گازر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی گازر به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به کارشناس تست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار حقوق و دستمزد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به كارشناس ارشد پشتيبانی و استقرار اتوماسيون اداری آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به مهندس صنایع(كارشناس توسعه دهنده BPMS ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی آسان شایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی آسان شایان به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان آرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان آرشین به توسعه دهنده وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامارو به بازاریاب خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رسپیناتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت رسپیناتک به سئوکار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین المللی ارزش آفرینان فدک
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی ارزش آفرینان فدک به مدیر سیستم ها و روش ها آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايشگران مديريت طرح
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايشگران مديريت طرح به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابدار دفاتر قانونی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطعات خودرو اتحاديه نوين به حسابداری انبار و دارایی های ثابت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر پويا به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویان تجهیز طب آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویان تجهیز طب آسیا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابزار الكترونيك آبنوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابزار الكترونيك آبنوس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهنامه رامش روان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهنامه رامش روان به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(مدیر لجستیک) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهام سرما فریدونی پلاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهام سرما فریدونی پلاست به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابودیزاین
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابودیزاین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویان تجهیز طب آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویان تجهیز طب آسیا به مدیر فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح ريزان حامی
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح ريزان حامی به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(فروش و بازاریابی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(منابع انسانی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آسمانه سازه های نوین توس
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسمانه سازه های نوین توس به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی سورنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی سورنا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذران فضانما
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذران فضانما به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مهندس صنایع(مدیر SCM- برنامه ریزی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش همکاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش همکاران به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی بهانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی بهانه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش نوین به کارشناس فروش تلفنی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی افق داده ها ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی افق داده ها ایرانیان به کارشناس امور بازاریابی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسین مشاور آب گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسین مشاور آب گستر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهران کشتیران سعدی
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهران کشتیران سعدی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه تحقیقاتی بین المللی تدبیرسازان
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه تحقیقاتی بین المللی تدبیرسازان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کانون آگهی و تبلیغاتی هلان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کانون آگهی و تبلیغاتی هلان به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به برنامه نویس ASP.NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب ماهان به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان سحر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی نوشید
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی نوشید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهیاب رایانه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهیاب رایانه گستر به کارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به برنامه نویس زیرساخت NET. آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب ماهان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران راتارایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران راتارایان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اندیشه پرداز پارس پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت اندیشه پرداز پارس پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حساب رایان پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت حساب رایان پارس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرپرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرپرداز به برنامه نویس Java آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاکیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاکیان به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه غذايی ب آ
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه غذايی ب آ به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی منقضی شده است

شرکت امتک (Mtek) به طراح وب سایت و وبمستر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به سرپرست فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه گستران آریا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه گستران آریا سامانه به پشتیبان فنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفت و گاز آکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفت و گاز آکام به کارشناس کنترل پروژه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت ‍‍ پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت ‍‍ پروژه نیروگاه های سولار به بازاریاب تلفنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نواوران سامانه پژواک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نواوران سامانه پژواک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاپ ادورت
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاپ ادورت به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی منقضی شده است

شرکت امتک (Mtek) به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به حسابداری فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی نیایش سیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی نیایش سیر به کارمند آی تی و پشتیبانی سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به کارشناس برنامه ریزی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیک کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیک کالا به مدیر کنترل کیفی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تابان گستر پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تابان گستر پویا به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه پرداز آریس
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه پرداز آریس به کارشناس راهبری و نگهداری – لینوکس- آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صعنتی مرغ كردان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صعنتی مرغ كردان به کارشناس اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی منقضی شده است

شرکت امتک (Mtek) به برنامه نویس ios آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراپیام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت واریان ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت واریان ایران به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نشریات ساخت و ساز به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای Frontend آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تبلیغات برتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت تبلیغات برتر به مهندس صنایع(کارشناس تحلیل سیستمها و روش) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس QA) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نان سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان سحر به کارشناس فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان نگین پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نویان نگین پارسیان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به سرپرست حسابداری فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تضامنی شابازپور و شرکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تضامنی شابازپور و شرکا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن سیستم شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن نگر سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن نگر سامان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس فروش B۲B خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرین برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرین برنا به مدیر فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صدگان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کنترل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کنترل به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد تجارت هونام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد تجارت هونام به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیچ اشپیل ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیچ اشپیل ایران به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای #C و MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به سرپرست فروش پهنای باند B۲B آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس CRM) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر مینا الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهر مینا الکترونیک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تبلیغاتی جی ادز
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تبلیغاتی جی ادز به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنا الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت برنا الکترونیک به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنگان صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنگان صنعت به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی نوشید
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی نوشید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برسان مديريت
این آگهی منقضی شده است

شرکت برسان مديريت به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهان ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهان ایرانیان به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(گزارش ساز (BI) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كاني كاوان شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت كاني كاوان شرق به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفت و گاز آکام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفت و گاز آکام به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افزون روان
این آگهی منقضی شده است

شرکت افزون روان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن به کارشناس کنترل پروژه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر کسب و کار) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت متفکران طب معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت متفکران طب معین به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بانی مد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بانی مد به کارشناس سرور Server آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار حسابداری محک به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیجی تیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیجی تیم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویس ui/ux designer آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتروآذر افروز کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروآذر افروز کیش به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هنری عصر کلام زنگنه
این آگهی منقضی شده است

شرکت هنری عصر کلام زنگنه به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گردشگری رویدادها ناژین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گردشگری رویدادها ناژین به برنامه نویس Full Stack آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علم و صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت علم و صنعت به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی فن آوا
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی فن آوا به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمایش داده تجارت نوین به پشتیبان نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس به کارشناس کامپیوتر و سخت افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسپار تحریر آسیا به کارشناس فروش حضوری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /آژانس راسپینا پرواز آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت /آژانس راسپینا پرواز آریا به کانتر فروش تور خارجی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان توف سریرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان توف سریرا به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علم و صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت علم و صنعت به برنامه نویس Test آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویسDelphi Developer آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسیا خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسیا خودرو به مدیر مارکتینگ آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمایش داده تجارت نوین به طراح سایت و پشتیبان آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس فناوران خوارزم به برنامه نویس#C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به بازرس کنترل کیفی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار و مدیر پروژه زنجیره تامین آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باهرکیمیا رهاورد
این آگهی منقضی شده است

شرکت باهرکیمیا رهاورد به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری فاطر رسانور به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیایش سیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیایش سیر به پشتیبانی سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آب معدنی آكوا پرايم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آب معدنی آكوا پرايم به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابل رایان پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابل رایان پویا به کارشناس ارشد فنی و پشتیبانی (آنتی ویروس) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس فرآیندهای سازمانی ( BPMS-ERP) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنو پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت برنو پارس به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه فرزان به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی گام آبی فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی گام آبی فردا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکامپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکامپ به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عصر ارتباطات بین الملل
این آگهی منقضی شده است

شرکت عصر ارتباطات بین الملل به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به برنامه نویس نرم افزارهای تحت وب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس مکانیزه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس مکانیزه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم به کارشناس بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایانت ایرسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایانت ایرسا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شکوه تجارت صدف
این آگهی منقضی شده است

شرکت شکوه تجارت صدف به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به پشتیبان حسابدار نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به کارشناس مانیتورینگ آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر پژوه شمس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر پژوه شمس به مسئول دفتر(الکترونیک) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه نویس جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگرایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگرایان به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملی شیمی کشاورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملی شیمی کشاورز به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری فاطر رسانور به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرهیز کالا مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرهیز کالا مهر به کارشناس فناوری اطلاعات آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهان تک
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهان تک به پشتیبان سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطران ساوه
این آگهی منقضی شده است

شرکت قطران ساوه به کارشناس بازاريابی و فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول واحد صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا نوین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گل بازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت گل بازار به پشتیبان سایت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگرایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگرایان به برنامه نویس Node-JS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارمیدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارمیدا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امپریال
این آگهی منقضی شده است

شرکت امپریال به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت اورست نماد یزد
این آگهی منقضی شده است

شرکت اورست نماد یزد به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سناپارس ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس صنایع(کارشناس تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به رییس اجرایی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به کارشناس تدوین فرآیندهای IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسوماش اویل کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسوماش اویل کیش به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا) به کارشناس پشتیبانی و استقرار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوشمندسازگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوشمندسازگان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش موازی سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش موازی سامان به برنامه نویس ++C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آقای فرش
این آگهی منقضی شده است

شرکت آقای فرش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس ارشد جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان نگین پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نویان نگین پارسیان به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به مهندس صنایع(برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد به مدیر مالی و اداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آتیه پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه پرداز به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایاسل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایاسل به یک نفر برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن سیستم شرق به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آگاه انديشان خردمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آگاه انديشان خردمند به حسابرس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نقش شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت نقش شریف به برنامه نویس Ios آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع چوبی رافکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع چوبی رافکو به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسان پارت خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پارت خاورمیانه به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاکسی ماکسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاکسی ماکسیم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموت سپهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آموت سپهر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع (کارشناس برنامه ریزی فروش) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي نرم‌افزار رايورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي نرم‌افزار رايورز به طراح و توسعه دهنده زيرساخت و Framework آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه فرزان به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روژان صنعت البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت روژان صنعت البرز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ترجمه تخصصی ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترجمه تخصصی ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نماينده انحصاري AKEMI آلمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نماينده انحصاري AKEMI آلمان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع( مدیر تامین) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نقش شريف
این آگهی منقضی شده است

شرکت نقش شريف به برنامه نویس (مدیر پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر پرداز ايليا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهر پرداز ايليا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مدیرفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به برنامه نویس حرفه ای دات نت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه‌های مدیریت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه‌های مدیریت به مهندس فروش نرم‌افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن اتصال
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایمن اتصال به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به سرپرست حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به سرپرست سایت و سئو آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سازه داتیس پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت سازه داتیس پاسارگاد به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد به خزانه دار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به مدیر بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بنیان مشاورین هوشمندماه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بنیان مشاورین هوشمندماه به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت کول کاپ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس وایرلس و دکل کار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نشر پایش
این آگهی منقضی شده است

شرکت نشر پایش به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد
این آگهی منقضی شده است

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کنترل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کنترل به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سومریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه سومریا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهران آسانبر به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تراویا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رژیمی کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رژیمی کالا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران
این آگهی منقضی شده است

شرکت اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی بالسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی بالسی به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تک ساران پارمیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تک ساران پارمیس به سرپرست فروش تعاونی ها آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رژیمی کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رژیمی کالا به مهندس نرم افزار و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات ثابت پارسيان به سرپرست دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پويش تامين
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پويش تامين به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت فلز
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت فلز به سرپرست فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(رئیس کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پويش تامين
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پويش تامين به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(کارشناس تولید) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت كيميا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت كيميا چسب به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به مدیر فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوم تک آوازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوم تک آوازه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باغ سیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت باغ سیب به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به کارشناس پشتیبانی شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد حامیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد حامیران به مهندس صنایع(مدیریت برنامه ریزی تحقیق و توسعه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سناپارس ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری داتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری داتیس به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین سیزال صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین سیزال صنعت به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گالینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گالینا به مدیر فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آموزشی پژوهشی خوارزمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آموزشی پژوهشی خوارزمی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرتین گیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرتین گیم به برنامه نویس react آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستا پلیمر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستا پلیمر شریف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا به مسئول دفتر مدیریت آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت میدیا گستر نوین پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت میدیا گستر نوین پارسیان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت