آگهی های استخدامی تهران

جستجوی فرصت شغلی

شرکت تابان گستر پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت تابان گستر پویا به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه پرداز آریس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت سامانه پرداز آریس به کارشناس راهبری و نگهداری – لینوکس- آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صعنتی مرغ كردان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت صعنتی مرغ كردان به کارشناس اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت امتک (Mtek) به برنامه نویس ios آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت فراپیام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حساب رایان پارس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت حساب رایان پارس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت بامیکا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرپرداز
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت مهرپرداز به برنامه نویس Java آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاکیان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت تاکیان به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه غذايی ب آ
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت گروه غذايی ب آ به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت امتک (Mtek) به طراح وب سایت و وبمستر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراپیام
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت فراپیام به سرپرست فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه گستران آریا سامانه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت شبکه گستران آریا سامانه به پشتیبان فنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفت و گاز آکام
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت نفت و گاز آکام به کارشناس کنترل پروژه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت ‍‍ پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت مدیریت ‍‍ پروژه نیروگاه های سولار به بازاریاب تلفنی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نواوران سامانه پژواک
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت نواوران سامانه پژواک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاپ ادورت
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت تاپ ادورت به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امتک (Mtek)
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت امتک (Mtek) به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت چای سوفیا به حسابداری فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی نیایش سیر
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت آژانس هواپیمایی نیایش سیر به کارمند آی تی و پشتیبانی سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت بامیکا به کارشناس برنامه ریزی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیک کالا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت نیک کالا به مدیر کنترل کیفی آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای #C و MVC آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به سرپرست فروش پهنای باند B۲B آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس CRM) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر مینا الکترونیک
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت مهر مینا الکترونیک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تبلیغاتی جی ادز
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت گروه تبلیغاتی جی ادز به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت انتشارات خیلی سبز به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنا الکترونیک
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت برنا الکترونیک به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت واریان ایران
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت واریان ایران به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت الکتروپیک به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت گروه نشریات ساخت و ساز به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات سيگما
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت فناوري اطلاعات سيگما به برنامه نویس حرفه ای Frontend آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تبلیغات برتر
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت تبلیغات برتر به مهندس صنایع(کارشناس تحلیل سیستمها و روش) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(کارشناس QA) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نان سحر
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت نان سحر به کارشناس فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان نگین پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت نویان نگین پارسیان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت انتشارات خیلی سبز به سرپرست حسابداری فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تضامنی شابازپور و شرکا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت تضامنی شابازپور و شرکا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت سامانه های هوشمند نسل سوم به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت توسن سیستم شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن نگر سامان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت امن نگر سامان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس فروش B۲B خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرین برنا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت شیرین برنا به مدیر فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدگان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت صدگان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت انتشارات خیلی سبز به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کنترل
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت پارس کنترل به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد تجارت هونام
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت فولاد تجارت هونام به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیچ اشپیل ایران
این آگهی تا تاریخ 1397/5/15 اعتبار دارد

شرکت پیچ اشپیل ایران به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفت و گاز آکام
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت نفت و گاز آکام به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افزون روان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت افزون روان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن به کارشناس کنترل پروژه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر کسب و کار) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنگان صنعت
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت سنگان صنعت به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی نوشید
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بازرگانی نوشید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برسان مديريت
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت برسان مديريت به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهان ایرانیان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت ماهان ایرانیان به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(گزارش ساز (BI) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كاني كاوان شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت كاني كاوان شرق به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس به کارشناس کامپیوتر و سخت افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بسپار تحریر آسیا به کارشناس فروش حضوری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /آژانس راسپینا پرواز آریا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت /آژانس راسپینا پرواز آریا به کانتر فروش تور خارجی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علم و صنعت
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت علم و صنعت به برنامه نویس Test آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویسDelphi Developer آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بانی مد
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بانی مد به کارشناس سرور Server آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسیا خودرو
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آسیا خودرو به مدیر مارکتینگ آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار حسابداری محک
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت نرم افزار حسابداری محک به کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آمایش داده تجارت نوین به طراح سایت و پشتیبان آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارس فناوران خوارزم به برنامه نویس#C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت متفکران طب معین
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت متفکران طب معین به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیجی تیم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت دیجی تیم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویس ui/ux designer آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گردشگری رویدادها ناژین
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت گردشگری رویدادها ناژین به برنامه نویس Full Stack آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتروآذر افروز کیش
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پتروآذر افروز کیش به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هنری عصر کلام زنگنه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت هنری عصر کلام زنگنه به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علم و صنعت
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت علم و صنعت به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان مبین ایرسا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رایان مبین ایرسا به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی فن آوا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت داده پردازی فن آوا به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان توف سریرا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارسیان توف سریرا به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آمایش داده تجارت نوین به پشتیبان نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آب معدنی آكوا پرايم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آب معدنی آكوا پرايم به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی نامیرا به بازرس کنترل کیفی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار و مدیر پروژه زنجیره تامین آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باهرکیمیا رهاورد
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت باهرکیمیا رهاورد به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوری فاطر رسانور به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیایش سیر
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت نیایش سیر به پشتیبانی سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایانت ایرسا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رایانت ایرسا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شکوه تجارت صدف
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت شکوه تجارت صدف به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به پشتیبان حسابدار نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به کارشناس مانیتورینگ آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر پژوه شمس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تدبیر پژوه شمس به مسئول دفتر(الکترونیک) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آرمانگر به برنامه نویس جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابل رایان پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت ابل رایان پویا به کارشناس ارشد فنی و پشتیبانی (آنتی ویروس) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس فرآیندهای سازمانی ( BPMS-ERP) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنو پارس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت برنو پارس به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرزان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت /موسسه فرزان به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی گام آبی فردا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تولیدی گام آبی فردا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکامپ
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت الکامپ به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عصر ارتباطات بین الملل
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت عصر ارتباطات بین الملل به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به برنامه نویس نرم افزارهای تحت وب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس مکانیزه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارس مکانیزه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم به کارشناس بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آرمانگر به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت امن افزار گستر شریف به کارشناس تدوین فرآیندهای IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کارا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسوماش اویل کیش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پارسوماش اویل کیش به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوشمندسازگان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت هوشمندسازگان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا)
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا) به کارشناس پشتیبانی و استقرار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش موازی سامان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پردازش موازی سامان به برنامه نویس ++C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آقای فرش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آقای فرش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس ارشد جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت فناوری فاطر رسانور به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگرایان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آرمانگرایان به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرهیز کالا مهر
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پرهیز کالا مهر به کارشناس فناوری اطلاعات آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملی شیمی کشاورز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت ملی شیمی کشاورز به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهان تک
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت ماهان تک به پشتیبان سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت قطران ساوه
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت قطران ساوه به کارشناس بازاريابی و فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول واحد صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا نوین
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پارسا نوین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گل بازار
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت گل بازار به پشتیبان سایت آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امپریال
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت امپریال به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آرمانگرایان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آرمانگرایان به برنامه نویس Node-JS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اورست نماد یزد
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت اورست نماد یزد به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارمیدا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پارمیدا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت سناپارس ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس صنایع(کارشناس تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به رییس اجرایی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت انتشارات خیلی سبز به مهندس صنایع(برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد به مدیر مالی و اداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آتیه پرداز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آتیه پرداز به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان نگین پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت نویان نگین پارسیان به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایاسل
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پایاسل به یک نفر برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت روژان صنعت البرز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت روژان صنعت البرز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ترجمه تخصصی ایرانیان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت ترجمه تخصصی ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نماينده انحصاري AKEMI آلمان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت نماينده انحصاري AKEMI آلمان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع( مدیر تامین) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نقش شريف
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت نقش شريف به برنامه نویس (مدیر پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر پرداز ايليا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت مهر پرداز ايليا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت توسن سیستم شرق به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آبنیک به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آگاه انديشان خردمند
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت /موسسه آگاه انديشان خردمند به حسابرس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نقش شریف
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت نقش شریف به برنامه نویس Ios آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع چوبی رافکو
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت صنایع چوبی رافکو به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسان پارت خاورمیانه
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آسان پارت خاورمیانه به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاکسی ماکسیم
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تاکسی ماکسیم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آموت سپهر
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آموت سپهر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال)
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت بهشت قنديل (نماينده انحصاری چای دوغزال) به مهندس صنایع (کارشناس برنامه ریزی فروش) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي نرم‌افزار رايورز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت مهندسي نرم‌افزار رايورز به طراح و توسعه دهنده زيرساخت و Framework آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرزان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت /موسسه فرزان به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به برنامه نویس حرفه ای دات نت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه‌های مدیریت
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت سامانه‌های مدیریت به مهندس فروش نرم‌افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مدیرفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کول کاپ به مدیر بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کول کاپ به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بنیان مشاورین هوشمندماه
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت بنیان مشاورین هوشمندماه به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کول کاپ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس وایرلس و دکل کار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن اتصال
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت ایمن اتصال به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کول کاپ به سرپرست حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کول کاپ
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کول کاپ به سرپرست سایت و سئو آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سازه داتیس پاسارگاد
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت سازه داتیس پاسارگاد به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت گروه مواد غذایی لئونارد به خزانه دار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تک ساران پارمیس
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تک ساران پارمیس به سرپرست فروش تعاونی ها آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رژیمی کالا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت رژیمی کالا به مهندس نرم افزار و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسيان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت ارتباطات ثابت پارسيان به سرپرست دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کارا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نشر پایش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت نشر پایش به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کنترل
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پارس کنترل به طراح وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه سومریا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت گروه سومریا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت بهران آسانبر به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراویا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تراویا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رژیمی کالا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت رژیمی کالا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی بالسی
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت صنایع غذایی بالسی به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پويش تامين
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت سامان پويش تامين به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت فلز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت تجارت فلز به سرپرست فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(رئیس کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پويش تامين
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت سامان پويش تامين به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیا چسب
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کیمیا چسب به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(کارشناس تولید) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت مهندسان مشاور اتوماسيون ساختمان آترينا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت كيميا چسب
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت كيميا چسب به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرین پلاستیک نیلگون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین پلاستیک نیلگون به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران کوماکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران کوماکس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آنیتاسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آنیتاسان به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی بهتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی بهتا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایتوک ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایتوک ایران به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهراز به مدیر فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوم تک آوازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوم تک آوازه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باغ سیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت باغ سیب به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به کارشناس پشتیبانی شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد حامیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد حامیران به مهندس صنایع(مدیریت برنامه ریزی تحقیق و توسعه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سناپارس ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری داتیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری داتیس به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین سیزال صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین سیزال صنعت به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گالینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گالینا به مدیر فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آموزشی پژوهشی خوارزمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آموزشی پژوهشی خوارزمی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرتین گیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرتین گیم به برنامه نویس react آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستا پلیمر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستا پلیمر شریف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا به مسئول دفتر مدیریت آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت میدیا گستر نوین پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت میدیا گستر نوین پارسیان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی پرپروک
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی پرپروک به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی ) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویژن سوب ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویژن سوب ارتباطات به برنامه نویس ّFront-end آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت استارتاپ مهمانو
این آگهی منقضی شده است

شرکت استارتاپ مهمانو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفرودبازار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفرودبازار به کارشناس وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نماد اقتصاد چکاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت نماد اقتصاد چکاد به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت گستر خوارزمي
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت گستر خوارزمي به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت پلیمر سلمانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت پلیمر سلمانیان به مهندس برق (گرایش مخابرات) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر ماشین سازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر ماشین سازی به مهندس الکترونیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران سپهر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران سپهر ماهان به مهندس کامپیوتر(کارشناس استقرار نرم افزار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مخابراتي ارگ جديد
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مخابراتي ارگ جديد به مهندس الکترونیک(مدیر پروژه مخابراتی ) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسان پارت خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسان پارت خاورميانه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به کارشناس IT آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی عطر میامی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی عطر میامی به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اطمینان فیلتر دز
این آگهی منقضی شده است

شرکت اطمینان فیلتر دز به مهندس صنایع(مدیر کنترل کیفی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت حلما گستر خاورميانه به کارشناس IT آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرگان پخش حافظ
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرگان پخش حافظ به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به مدیر مالی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آتیه پرداز معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آتیه پرداز معین به مهندس الکترونیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستر فن آوا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستر فن آوا به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چکاد ارتباط پایوند
این آگهی منقضی شده است

شرکت چکاد ارتباط پایوند به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوران ارتباطات دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوران ارتباطات دوران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی ايليا استيل
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی ايليا استيل به مدیر فناوری و اطلاعات آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دایوپارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت دایوپارس به مهندس صنایع ( تحلیل و برنامه ریزی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی آرامش سفر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی آرامش سفر به کارمندIT خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسمانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسمانه به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پترو آرکا بنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پترو آرکا بنیز به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهر چرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهر چرم به برنامه نویس تحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسمان تجارت پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسمان تجارت پاسارگاد به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کالو
این آگهی منقضی شده است

شرکت کالو به کارشناس فروش نرم افزار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الكترونيك اول
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الكترونيك اول به مهندس صنايع (کارشناس استقرار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور خارجی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به مهندس کامپیوتر( ادمین حرفه ای لینوکس) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع( کارشناس CRM) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبميوه گلشن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبميوه گلشن به سرپرست فروش مویرگی آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مرکز تجاری گالریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز تجاری گالریا به مهندس کامپیوتر(توسعه و تحلیل سیستم ها) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن پردازان کویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن پردازان کویر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان به کارشناس IT آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش هوشمند سیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش هوشمند سیکا به برنامه نویس Front-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوش گستر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوش گستر ماهان به مهندس صنایع(کنترل پروزه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اروین پرداز پارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت اروین پرداز پارت به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایمن ترافیک کالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایمن ترافیک کالا به کارشناس سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به برنامه نویس QML / Qt آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش بينالود پارسيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش بينالود پارسيان به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /مرکز تجاری گالریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت /مرکز تجاری گالریا به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دارویی مشکات فارمد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارویی مشکات فارمد به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تعاونی ترنا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تعاونی ترنا سیستم به کارشناس فروش سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مولتی نشنال دارویی آتی فارم
این آگهی منقضی شده است

شرکت مولتی نشنال دارویی آتی فارم به مهندس صنایع (بیزنس ساپورت ( Business Support expert & Supervisor)) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان به حسابدار مالی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /سازمان آموزشی کاگو
این آگهی منقضی شده است

شرکت /سازمان آموزشی کاگو به کارشناس مالی- اداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرون نیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرون نیکا به کارشناس اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پژواک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پژواک به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه ساختمان بن دا
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه ساختمان بن دا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به برنامه نویس Qt آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايده ارتباط هوراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايده ارتباط هوراد به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه اقتصاد ياسين
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه اقتصاد ياسين به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت منتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت منتا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همیار وردپرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت همیار وردپرس به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پردازش هوشمند سیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش هوشمند سیکا به برنامه‌نویس ‌Back-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /فروشگاه شیرآلات مرجان به حسابدار فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه متم اف
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه متم اف به مهندس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روزگار کودکی
این آگهی منقضی شده است

شرکت روزگار کودکی به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت تجارت الکترونیک پرشان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت تجارت الکترونیک پرشان به یک نفر کارمند فروش آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت پابابام
این آگهی منقضی شده است

شرکت پابابام به تعدادی کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه متم اف
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه متم اف به مهندس الکترونیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آداک تجارت آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آداک تجارت آسیا به کارمند فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت ره سا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ره سا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری زنجیره های بلوکی سام
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری زنجیره های بلوکی سام به کارشناس تولید محتوا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوش گستر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوش گستر ماهان به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سهلان نماد
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهلان نماد به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ الماس داده
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ الماس داده به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادمان داده پردازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادمان داده پردازی به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرین سلامت سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرین سلامت سینا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذين ماد پارت راز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذين ماد پارت راز به مدیرمالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به مهندس کامپیوتر(کارشناس فرآیند) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرامش رسانان فنی ها
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرامش رسانان فنی ها به مهندس برق آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح بالسا چوب
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح بالسا چوب به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دبیرخانه نشان تعالی HSE
این آگهی منقضی شده است

شرکت دبیرخانه نشان تعالی HSE به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هورام سازه پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هورام سازه پارسیان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات مبین نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات مبین نت به سرپرست و کارشناس ارشد امنیت شبکه (SOC) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرین برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرین برنا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ)
این آگهی منقضی شده است

شرکت کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ) به کارشناس فروش امور قراردادها آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه مطالعه شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه مطالعه شریف به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور خارجی آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت سهند ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سهند ایران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرزوی آسمان آبی به تعدادی کارمند فروش تور خارجی آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت کویل سازان آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کویل سازان آریا به یک نفر نقشه کش صنعتی آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهترین دیدار
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهترین دیدار به تعدادی برنامه نویس وب (بک و فرانت) خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت بین المللی مشاوره و آموزشی پمکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی مشاوره و آموزشی پمکو به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت فانوس دیبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فانوس دیبا به مهندس برق(تکنسین فنی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش کتاب و نوشت افزار چلیپا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش کتاب و نوشت افزار چلیپا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاران ساین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاران ساین به توسعه دهنده وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس ارشد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملک پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملک پرداز به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبین هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبین هاست به کارشناس پشتیبانی فنی هاستینگ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آکا الکتریک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آکا الکتریک به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به برنامه نویس ارشد جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملک پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملک پرداز به سئو کار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پگاه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه‌نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ تجارت فراسو
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ تجارت فراسو به مسئول وبسایت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه‌نویس Javascript آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسين مشاور آناهيتا فن پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسين مشاور آناهيتا فن پارس به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرابر صنعت وزین
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرابر صنعت وزین به تکنسین برق آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پردازش ساختارهای باز تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت پردازش ساختارهای باز تهران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی رازی به مهندس صنایع(مدیر سیستم و استراتژی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کنکاش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کنکاش به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی نهرین پرواز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی نهرین پرواز به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی پرچ ساز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی پرچ ساز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی رازی به مهندس صنایع( کارشناس برنامه ریزی و فروش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مالی آتیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مالی آتیه به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع ارتباطی آوا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع ارتباطی آوا به برنامه نویس iOS و Android خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی رازی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی رازی به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرشام ماشین فرزام
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرشام ماشین فرزام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع ايلياكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع ايلياكو به مهندس صنايع(مدیر داخلی و بازرگانی) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سان بن تجهیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت سان بن تجهیز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرهیز کالا مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرهیز کالا مهر به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تیپاکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تیپاکس به مهندس صنایع(دستیار مدیر عامل) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گام الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت گام الکترونیک به کارشناس UI آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع ايلياكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع ايلياكو به مهندس صنايع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات پروازسیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات پروازسیستم به کارشناس وایرلس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریابنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریابنیز به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تیپاکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تیپاکس به مهندس صنایع(کارشناس آموزش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرهنگی و آموزشی سیحون
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه فرهنگی و آموزشی سیحون به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسيا گستر ساج آسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسيا گستر ساج آسا به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /مجموعه دیپلمات
این آگهی منقضی شده است

شرکت /مجموعه دیپلمات به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تکنو تَپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت تکنو تَپ به برنامه نویس کارت های بانکی Desfire آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات پارمیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری اطلاعات پارمیس به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدر الکترونیک دنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صدر الکترونیک دنا به مهندس برق الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه تکاپو راد سهند
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه تکاپو راد سهند به تعدادی منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت فرآوري سبوس كندوج
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآوري سبوس كندوج به مسئول دفتر (واحد مالی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه پرداز معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه پرداز معین به مهندس سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سيماتكسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيماتكسان به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت متالورژی پودر ماد صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت متالورژی پودر ماد صنعت به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویژن پیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویژن پیک به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع(بازرس کنترل کیفی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآوری سبوس كندوج
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآوری سبوس كندوج به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هاكوپيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هاكوپيان به کارشناس حسابداری مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانبر بهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانبر بهران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به مدیر فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فانوس هنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت فانوس هنر به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان به کانتر فروش بلیط خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وانا دارو گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت وانا دارو گستر به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به برنامه نویس موبایل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی آرپانوش (ايستك)
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی آرپانوش (ايستك) به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی خاورهسته
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی خاورهسته به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به آموزش دهنده یا مدرس نرم‌افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی جوکاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی جوکاران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی و اقتصادی برادران مومنین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی و اقتصادی برادران مومنین به مهندس صنایع(کارشناس آمار) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزارهوپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزارهوپاد به کارشناس شبکه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به برنامه نویس GIS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيسكوييت گرجی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيسكوييت گرجی به حسابدار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تولیدی تجارت ریاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی تجارت ریاب به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارت چاپگر آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارت چاپگر آریا به کارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپیمایی دلتابان به کانتر فروش بلیط داخلی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بامیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيكا رايان پويا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيكا رايان پويا به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیکا رایان پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیکا رایان پویا به تکنسین شبکه و سخت افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هايپر تاير
این آگهی منقضی شده است

شرکت هايپر تاير به کارمند IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تابان الكترونيك
این آگهی منقضی شده است

شرکت تابان الكترونيك به مهندس الكترونيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت منظومه نگاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت منظومه نگاران به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری تراست سیت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری تراست سیت به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس برق(کارشناس الکتریکال و کنترل و ابزار دقیق ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو قائم به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الگوریتم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت الگوریتم پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چدنیت صدر
این آگهی منقضی شده است

شرکت چدنیت صدر به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به رییس حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به مهندس صنایع(متخصص مدیریت فرآیند) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم گستر ونداد (درسا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم گستر ونداد (درسا) به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی سفارشات) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حاميان ياقوت صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت حاميان ياقوت صحرا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه پرشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه پرشین به ادمین سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارت تیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارت تیس به کارمند فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت حاميان ياقوت صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت حاميان ياقوت صحرا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کلینیک نچرال بیوتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کلینیک نچرال بیوتی به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت آلیاژگران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آلیاژگران به مدیر وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /شبكه هوشمند وارلی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /شبكه هوشمند وارلی به برنامه نویسfront end آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشت وارنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت وارنا به کارشناس اداری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان سبز آدینه
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان سبز آدینه به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامان پویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامان پویش به مهندس صنایع ( رییس برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی ايلياكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی ايلياكو به مسئول IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهین سامانه فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهین سامانه فردا به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(فروش) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سيماران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيماران به مهندس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مادوی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مادوی به مهندس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیماران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیماران به برنامه نویس میکروکنترل ARM آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مه فخر آسان کار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مه فخر آسان کار به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به کاردان تولید مونتاژ الکتریکال آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بوش كاسپين
این آگهی منقضی شده است

شرکت بوش كاسپين به مهندس صنایع(کارشناس آمار و تحقیق و توسعه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايران روور
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايران روور به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیرآلات کسری
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیرآلات کسری به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شركت نرم افزاري كيميا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شركت نرم افزاري كيميا به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ملونی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ملونی به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايران روور
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايران روور به مهندس صنایع ( سرپرست کارخانه) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فولاد حامیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فولاد حامیران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی احسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی احسان به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان پرتو باختر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان پرتو باختر به کارشناس Help desk آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو شید
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتو شید به مهندس برق (کارشناس فنی و مهندسی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلینیک کاهش وزن سیبیتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلینیک کاهش وزن سیبیتا به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساميكس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساميكس به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو شید
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتو شید به مهندس برق(تکنسین فنی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عامر اندیش هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت عامر اندیش هوشمند به برنامه نویس ++C آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیک کاشت آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیک کاشت آسیا به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت گردی اسپیلت البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت گردی اسپیلت البرز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نودیس پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نودیس پرداز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مالی آتیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مالی آتیه به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین به کارشناس تولید محتوا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی مبل زیتون
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی مبل زیتون به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به کارشناس فروش نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وب سایت گوگل مارکت
این آگهی منقضی شده است

شرکت وب سایت گوگل مارکت به مدیر سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت شکلات پارمیدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شکلات پارمیدا به کارشناس مالی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش به مهندس کامپیوتر(کارشناسDBA ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نظم گستران مبین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نظم گستران مبین به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای گلستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای گلستان به سرپرست فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ نوآوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ نوآوران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چاپخانه معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت چاپخانه معتبر به مهندس صنایع( کنترل کیفیت) خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هوش افزار نوین پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت هوش افزار نوین پیشرو به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروی غرب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروی غرب به مدیر فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساجیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساجیران به کارشناس بازاریابی دیجیتالی یا اینترنتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به مدیر پروژه و برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریابنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریابنیز به مسئول دفتر مدیر عامل(صنایع) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شکلات پارمیدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شکلات پارمیدا به کارمند اداری مالی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پویان افزار آرکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویان افزار آرکا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان اسپیناس وب
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان اسپیناس وب به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران تام
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران تام به برنامه نویس وب خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ نوآوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ نوآوران به مهندس برق(کارشناس فنی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی ایران به برنامه نویس Java خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرارایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرارایانه به کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تکران مبرد
این آگهی منقضی شده است

شرکت تکران مبرد به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروی غرب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروی غرب به مهندس صنایع(مدیر اجرایی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشتیرانی رویای عصر ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشتیرانی رویای عصر ایرانیان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت پالايشگاه ساينا شيمی به حسابدار صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های بعد پنجم
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های بعد پنجم به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهنا به برنامه نویس پایتون آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رادين فيدار فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رادين فيدار فردا به مهندس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ترنا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترنا سیستم به مهندس الكترونيك (مدیر فنی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سيمان پيوند گلستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سيمان پيوند گلستان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران درنويس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران درنويس به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پتروپک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروپک به کارشناس بازاریابی و فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوثر سامانه پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوثر سامانه پرداز به پشتیبان نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كالاكار
این آگهی منقضی شده است

شرکت كالاكار به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرواز پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرواز پرداز به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ترنا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترنا سیستم به مسئول دفتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الکترونیک اول
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک اول به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه خدمات مالی آتیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه خدمات مالی آتیه به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت گستر پاویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت گستر پاویر به مدیر فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریابنیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریابنیز به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آيتی تلكام
این آگهی منقضی شده است

شرکت آيتی تلكام به توسعه دهنده حرفه ای وب و سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نی نی پلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نی نی پلاس به کارشناس پشتیبانی اپلیکیشن آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن پردازان کویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن پردازان کویر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کرون به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی معتبر ملی در صنايع فرآورده های چوبی
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی معتبر ملی در صنايع فرآورده های چوبی به مهندس صنایع(مدير توليد) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرديس پاسارگاد قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرديس پاسارگاد قشم به برنامه نویس حرفه ای net آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسی تک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسی تک به مهندس صنایع(مدیرپروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلپر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلپر به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس ارتباط
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس ارتباط به کارشناس فنی(IT) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همایش گذاران مهستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش گذاران مهستان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به مهندس صنایع( تضمین کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای دبش
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای دبش به بازاریاب حضوری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت كنترل صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت كنترل صنعت به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت ریلی پایش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت ریلی پایش به کارشناس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بيمه سامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بيمه سامان به كـارشناس فروش بيمه آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مگامداوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت مگامداوم به مهندس برق (کارشناس فروش و مارکتینگ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بوتيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بوتيا به مهندس صنایع(فروش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارمغان راه طلايی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارمغان راه طلايی به برنامه نویس جاوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین تجهیز گستر لعل
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین تجهیز گستر لعل به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان بيمه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان بيمه به طراح وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ويرا ورنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ويرا ورنا به برنامه نویس وب و هوش مصنوعی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسامد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسامد به مهندس الكترونيك يا سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شكلات پارميدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شكلات پارميدا به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر رایانه آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر رایانه آسیا به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفتاب مهر پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفتاب مهر پرداز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بوتيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بوتيا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آران تاج
این آگهی منقضی شده است

شرکت آران تاج به کارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اليت دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت اليت دارو به حسابدار فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت اوراسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت اوراسیا به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه ارتباطات شبدیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه ارتباطات شبدیز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به مهندس صنایع(کارشناس فرآیندهای سازمانی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شایا طب ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت شایا طب ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانبر بهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانبر بهران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات كشتيرانی امواج دريا
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات كشتيرانی امواج دريا به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آورث
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آورث به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت يكتا فن آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت يكتا فن آوران به طراح وب سایت خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الو رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت الو رایانه به مهندس کامپیوتر ( helpdesk) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سالارصنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت سالارصنعت به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی به مهندس صنایع(تحلیل‌گر ریسک فناوری اطلاعات) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آدلی طب
این آگهی منقضی شده است

شرکت آدلی طب به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان انديشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان انديشه به برنامه نویس وب ( .Net) و موبایل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /آموزشگاه زبان انگليسي درخت جاويدان
این آگهی منقضی شده است

شرکت /آموزشگاه زبان انگليسي درخت جاويدان به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگران پردازش سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگران پردازش سحر به سرپرست حسابداری آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیبا افزار صدر
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیبا افزار صدر به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عدل آفرینان ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدل آفرینان ماندگار به مهندس صنایع(کارشناس مدیریت مشتریان) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی آلفا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراز پویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت تراز پویش به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به پشتیبان حسابدار نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به مهندس صنایع(برنامه ریزی و تولید) خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی آلفا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحی معماری فرحو
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحی معماری فرحو به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهبردهای کسب وکار پارتیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهبردهای کسب وکار پارتیان به برنامه نویس UI آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کانون آگهی و تبلیغات امین نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کانون آگهی و تبلیغات امین نوین به مدیر فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پک به برنامه نویس BackEnd آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شینا سازه ریناس
این آگهی منقضی شده است

شرکت شینا سازه ریناس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستابن سازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستابن سازه به مهندس برق( تکنسین آسانسور) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به کارشناس SOC آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ابر طلایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابر طلایی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كلانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت كلانا به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پک به کارشناس ارشد لینوکس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران هاست به کارشناس امور مشترکین آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک(پاپکو) به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت شهربازی سرزمین عجایب
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهربازی سرزمین عجایب به منشی دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاردان پردازش خوشنام
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاردان پردازش خوشنام به کمک حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شیمیایی گل سم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیمیایی گل سم به مهندس صنایع(برنامه ریزی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویستا بست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویستا بست به کارشناس مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا) به برنامه نویس .NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوران درنویس
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوران درنویس به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا پلاستیک (پاپکو)
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا پلاستیک (پاپکو) به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دینا وین
این آگهی منقضی شده است

شرکت دینا وین به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یکتا تجارت آرکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت یکتا تجارت آرکا به کارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت زیست تجهیزشریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زیست تجهیزشریف به مهندس صنایع(تکنسین تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به کارشناس نصب ADSL آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاه سبز آگرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاه سبز آگرین به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری شایگان سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری شایگان سیستم به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده ارتباط هوراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده ارتباط هوراد به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپويان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپويان پردازش گستر صحرا به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اوجا
این آگهی منقضی شده است

شرکت اوجا به تکنسین برق صنعتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نگاه سبز آگرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاه سبز آگرین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسن سیستم شرق (TSCO)
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسن سیستم شرق (TSCO) به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نفیس کاران چوب (دنیته)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفیس کاران چوب (دنیته) به مهندس صنایع(سرپرست کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسی تك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسی تك به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رازک شیمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت رازک شیمی به کارشناس اداری آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیما سیستم آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیما سیستم آریا به پشتیبان نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتبین ایستا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتبین ایستا به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خبرگان بين المللی
این آگهی منقضی شده است

شرکت خبرگان بين المللی به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا سيستم به برنامه نویس ارشد #C آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری بسته پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری بسته پرداز به برنامه نویس خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ️مشاوران توسعه آينده
این آگهی منقضی شده است

شرکت ️مشاوران توسعه آينده به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهو تراز
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهو تراز به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الکترونیک امن موج
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک امن موج به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه آموزشی مطالعه شريف
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه آموزشی مطالعه شريف به مهندس صنایع(پشتیبان ارشد) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسانبر بهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسانبر بهران به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشگام
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگام به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات مهر و ماه
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات مهر و ماه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی برنا به کارشناس فروش حضوری آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس الکترونیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهنامه تخصصی ساناز سانيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهنامه تخصصی ساناز سانيا به کارشناس فروش مویرگی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی سفارشات) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ساختمانی كارنای
این آگهی منقضی شده است

شرکت ساختمانی كارنای به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نویان به کارمند اداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سفیران فناوران تاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت سفیران فناوران تاران به مهندس صنایع(تحلیلگر سیستم های نرم افزاری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آنیتاسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آنیتاسان به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وب پردازان
این آگهی منقضی شده است

شرکت وب پردازان به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستادُر صنعت پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستادُر صنعت پارسیان به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نرم افزاری پیوست
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نرم افزاری پیوست به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتونت
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتونت به کارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /کانون همیاری نورآفرینش
این آگهی منقضی شده است

شرکت /کانون همیاری نورآفرینش به کارمند اداری(کامپیوتر -برق) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت آرین سلامت سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرین سلامت سینا به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس مكانيك خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس مكانيك خاورميانه به تکنسین برق و مکانیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خیلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خیلی سبز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سبد طلایی یوتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبد طلایی یوتاب به حسابدار ارشد آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به مهندس صنایع( کارشناس امور نمایندگان) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برنا نوآوران پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت برنا نوآوران پویا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشتیرانی دریا طلای هرمز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشتیرانی دریا طلای هرمز به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كاواك تابش جسم سياه
این آگهی منقضی شده است

شرکت كاواك تابش جسم سياه به کارشناس بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مبلمان اداری انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبلمان اداری انرژی به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كلاب رنتر وب سايت اجاره
این آگهی منقضی شده است

شرکت كلاب رنتر وب سايت اجاره به مهندس صنایع( کارشناس دیجیتال مارکتینگ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت داده پردازان دوران پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان دوران پیشرو به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی پرچ ساز
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی پرچ ساز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیشرو تجارت خاور و باختر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشرو تجارت خاور و باختر به کارشناس ICT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهینه ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهینه ایران به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور
این آگهی منقضی شده است

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور به برنامه نویس حرفه ای آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسپار تحریر آسیا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات بار هوایی سریع ترابر ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات بار هوایی سریع ترابر ماهان به مهندس صنایع(کارشناس ارشد لجستیک) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت ایران کوماکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران کوماکس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيوند آزاد شبكه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيوند آزاد شبكه به كارشناس شبكه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانا پرداز قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانا پرداز قشم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا فن ورزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا فن ورزان به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مزرعه فرازآسمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مزرعه فرازآسمان به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نان قدس رضوی
این آگهی منقضی شده است

شرکت نان قدس رضوی به کارمند فروش تلفنی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پیمانکاری EPC
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیمانکاری EPC به مهندس برق(کارشناس ابزار دقیق) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش ارتباطات مبنا به کارشناس وایرلس و دکل کار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايريا تاش كيش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايريا تاش كيش به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نیروسازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروسازه پرند به مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سانا گستر سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت سانا گستر سبز به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدبیر سازان آفریقا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدبیر سازان آفریقا به مشاوره فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صفرتا صد تجارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت صفرتا صد تجارت ایرانیان به مهندس صنایع(معاون) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی سریر رایانه گستر به متخصص ui/frontend آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تاکسی ماکسیم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تاکسی ماکسیم به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیرو سازه پرند
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیرو سازه پرند به کارشناس الکتریکال و کنترل و ابزار دقیق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گستر پاویر توانایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت گستر پاویر توانایی به مدیرفروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلانا به مهندس صنایع(تحلیل سیستم ها) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آی کن به برنامه نویس ASP.NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلد رز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلد رز به تعدادی بازاریاب آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت اسكای اسپورت
این آگهی منقضی شده است

شرکت اسكای اسپورت به مدیر بازاریابی و فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه عمرانی ماهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه عمرانی ماهان به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایدار پلاستیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایدار پلاستیک به مسئول دفتر خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنجش افزار آسیا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوين آرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوين آرين به مهندس صنایع (کارشناس جذب و پایش نمایندگان) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان آديكو
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان آديكو به کارمندفروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت ایران کوماکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران کوماکس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پايانه های داده ای نوين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پايانه های داده ای نوين به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع غذايی ميهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايی ميهن به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تراز پویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت تراز پویش به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان سازه کیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توان سازه کیان به تکنسین برق صنعتی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات نوآور
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات نوآور به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های هوشمند حفیظ
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های هوشمند حفیظ به طراح و پیاده ساز سیستمهای الکترونیکی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان دیس دژ
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان دیس دژ به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفتاب مهر پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفتاب مهر پرداز به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتخاب سازان آرون نیکا به مهندس صنایع(کارشناس اداری) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی لذیذ خوراک
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی لذیذ خوراک به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده ارتباط هوراد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده ارتباط هوراد به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدابیر هوشند وینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدابیر هوشند وینا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عدل آفرینان ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدل آفرینان ماندگار به مهندس صنایع(کارشناس مدیریت مشتریان) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به کارشناس شبکه و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرچين زرين برگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرچين زرين برگ به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حمل و ­نقل مارال ترانس آذر
این آگهی منقضی شده است

شرکت حمل و ­نقل مارال ترانس آذر به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه شار
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه شار به کارمند پشتیبانی IT آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هورام سازه پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت هورام سازه پارسیان به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر در صنعت بيمه كشور
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر در صنعت بيمه كشور به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت وانا دارو گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت وانا دارو گستر به مهندس صنایع( کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه پژوهان شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه پژوهان شریف به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویژن کارت ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویژن کارت ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهران بوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهران بوران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیلگر کسب و کار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه ديجی تيم
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه ديجی تيم به مهندس کامپیوتر (Frontend Developer) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی به مهندس صنایع(مدیر برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی تهران قیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تهران قیر به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپهر رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپهر رایانه به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همایش گذاران مهستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش گذاران مهستان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت های مارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت های مارت به برنامه نویس اندروید آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرش توس مشهد
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرش توس مشهد به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران رنتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران رنتر به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم سازه برنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم سازه برنا به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس به یک نفر متخصص پوست و مو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دکتری نیازمند است.

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مرکز زیبایی و تناسب اندام اپکس به یک نفر نظافت چی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت صباكاربر دلتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صباكاربر دلتا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سديد ماشين افلاك
این آگهی منقضی شده است

شرکت سديد ماشين افلاك به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهرآب بهشت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهرآب بهشت به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيمانكاری پارسازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاری پارسازه به کارشناس ارشد حسابداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پيام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيام گستر به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو توسعه خرم
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتو توسعه خرم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌افزار حسابداری محك
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌افزار حسابداری محك به آموزش دهنده یا مدرس نرم‌افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات مسافرتی هرمس
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات مسافرتی هرمس به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /وب سایت نوعروس
این آگهی منقضی شده است

شرکت /وب سایت نوعروس به طراح صفحات وب (UI) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهاورد سبز رادین
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهاورد سبز رادین به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دنا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دنا سامانه به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ آروا
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ آروا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت /گروه صنعتی پترو آب حيات كالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت /گروه صنعتی پترو آب حيات كالا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویاسای
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویاسای به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برسانوین رای
این آگهی منقضی شده است

شرکت برسانوین رای به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی صنعتی مسینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی صنعتی مسینا به مدیر بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهین گستر گیتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهین گستر گیتی به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت برازش صنعت به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران انرژی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران انرژی سبز به مهندس برق( کارشناس طراحی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست)
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست) به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبل ياتاش
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبل ياتاش به مدیر فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حقوقی مبتكران آينده هلال
این آگهی منقضی شده است

شرکت حقوقی مبتكران آينده هلال به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نمایندگی ۱۲۹۸ ایران خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت نمایندگی ۱۲۹۸ ایران خودرو به مهندس صنایع( کنترل کیفیت) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامه آرا پردازشگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا پردازشگر به مهندس صنایع(کارشناس استقرار سیستم SAP ERP) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شكلات پارميدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت شكلات پارميدا به کارشناس فروش صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اعتماد هوشمند آينده
این آگهی منقضی شده است

شرکت اعتماد هوشمند آينده به مهندس کامپیوتر( کارشناس امنیت ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پتروگازگیتی پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروگازگیتی پارس به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفيا به رئیس حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلوع آفتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلوع آفتاب به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده زیست نوترکیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده زیست نوترکیب به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد به مهندس صنایع(مدير کنترل وكيفيت) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اروم ناب ايده آل
این آگهی منقضی شده است

شرکت اروم ناب ايده آل به برنامه نویس ERP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه صنعت یاسین
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه صنعت یاسین به مدیر مالی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران رمزینه بارکد آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران رمزینه بارکد آریا به مهندس الکترونیک(کارشناس فنی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شعاع پنجره
این آگهی منقضی شده است

شرکت شعاع پنجره به مهندس صنایع(سرپرست پروژه) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رايان پردازش بارمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت رايان پردازش بارمان به برنامه نویس .Net و موبایل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شبکه گستران آریاسامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه گستران آریاسامانه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران به مهندس الکترونیک(معاون مدیر فنی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به تعدادی نقشه کش صنعتی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بازرگانی اسپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی اسپاد به کارشناس ارشدفروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجتمع فنی تهران
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع فنی تهران به پشتیبان شبکه و سخت افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خانه طراحان سام
این آگهی منقضی شده است

شرکت خانه طراحان سام به تحلیل‌گر حسابداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به یک نفر جوشکار برق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت همایش سازان نوین نگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت همایش سازان نوین نگر به منشی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پديده صنعت مبين
این آگهی منقضی شده است

شرکت پديده صنعت مبين به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمانگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگر به برنامه‌نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت باربد انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت باربد انرژی به مهندس برق(تکنسین فنی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به یک نفر کارشناس برق آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاههای زنجیره ای جانبو
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاههای زنجیره ای جانبو به دستیار مدیر فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عدالت فنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدالت فنر به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت TWI Persia
این آگهی منقضی شده است

شرکت TWI Persia به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مادوی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مادوی به کارشناس فروش در پروژه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بین المللی سمین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بین المللی سمین به مسئول وب سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيشگامان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيشگامان به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کنترل افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت کنترل افزار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیروی غرب
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیروی غرب به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پک به برنامه نویس Front-End آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بين المللى سمين
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بين المللى سمين به کارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اکسین شیمی آدان
این آگهی منقضی شده است

شرکت اکسین شیمی آدان به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نيك پخش پرگاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نيك پخش پرگاس به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوبل سرتيفيكيشن
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوبل سرتيفيكيشن به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آلفا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صالح
این آگهی منقضی شده است

شرکت صالح به مهندس الکترونیک خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مقداد رایانه ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مقداد رایانه ایرانیان به کارشناس CRM (ارتباط با مشتری) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه بین المللی سمین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه بین المللی سمین به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت از ما پلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت از ما پلاس به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه چرم درسا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چسب سپهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت چسب سپهر به مهندس صنایع خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایران هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایران هاست به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان شیمی افروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان شیمی افروز به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مبل زیتون
این آگهی منقضی شده است

شرکت مبل زیتون به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه آرین پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه آرین پرداز به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هاماوران آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت هاماوران آسیا به مهندس صنایع(کارشناس محصول) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دره صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت دره صنعت به کارشناس الکترونیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه نرم افزاری پیوست
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه نرم افزاری پیوست به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آمیتیس تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمیتیس تجارت به حسابدار فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاور صنایع سوله
این آگهی منقضی شده است

شرکت مشاور صنایع سوله به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تبلیغاتی ایده آرمانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت تبلیغاتی ایده آرمانی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس تدوین رایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس تدوین رایان به طراح سایت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرسین پل آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرسین پل آسیا به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دهکده جهانی آریان
این آگهی منقضی شده است

شرکت دهکده جهانی آریان به مهندس الکترونیک(کارشناس فنی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرفیری ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرفیری ایرانیان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدينگ بين المللی ملاصدرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدينگ بين المللی ملاصدرا به کارشناس فروش حضوری آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دکترچوب
این آگهی منقضی شده است

شرکت دکترچوب به منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت نت برگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت نت برگ به مهندس صنایع(کارشناس Trade Marketing) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت اسپیناس وب
این آگهی منقضی شده است

شرکت اسپیناس وب به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آشنا ايمن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آشنا ايمن به مهندس کامپیوتر(کارشناس امنیت و تست نفوذ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آی کن
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آی کن به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوري اطلاعات كهكشان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوري اطلاعات كهكشان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پاسکال سیستم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پاسکال سیستم پویا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افراپویش تیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت افراپویش تیام به مهندس صنایع (برنامه ريزي و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های لبنی کاله
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های لبنی کاله به حسابدار فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سن ايچ
این آگهی منقضی شده است

شرکت سن ايچ به مهندس صنايع( پشتیبان نرم افزار) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خدمات ارتباطی ايرانسل
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات ارتباطی ايرانسل به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویندگان سلامت میهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویندگان سلامت میهن به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پژوهشی صنعتی آبريزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پژوهشی صنعتی آبريزان به رییس دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت يار
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت يار به برنامه نویس دات نت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شماران سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شماران سیستم به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارافن پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارافن پرداز به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیماآرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیماآرا به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت عظیم خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت عظیم خودرو به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت واسترگرين
این آگهی منقضی شده است

شرکت واسترگرين به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راه گزین رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت راه گزین رایانه به برنامه نویسJava آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیلاب صنعت البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیلاب صنعت البرز به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جهان خودرو قائم
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان خودرو قائم به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت امداد خودرو آفتاب شهر طلايی
این آگهی منقضی شده است

شرکت امداد خودرو آفتاب شهر طلايی به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت لوازم خانگی سینجر
این آگهی منقضی شده است

شرکت لوازم خانگی سینجر به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراصنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراصنعت به مهندس برق( الكترونيك) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرسار تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرسار تجارت به کارشناس IT آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ترن پارت تیپاکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترن پارت تیپاکس به مهندس صنایع(کارشناس سیستمها و روشها) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن به مهندس صنایع(کارشناس منابع انسانی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آبنیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت آبنیک به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه آموزشی خوارزمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه آموزشی خوارزمی به برنامه نویسی تحت وب و اندروید آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به مهندس کامپیوتر(کارشناس پایگاه داده و سیستم عامل) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی هوای فشرده محقق ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی هوای فشرده محقق ايرانيان به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه علمی و آموزشی مخدومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه علمی و آموزشی مخدومی به منشی مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاربین تجارت سورین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاربین تجارت سورین به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت سبد طلایی یوتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبد طلایی یوتاب به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان پرتوتك
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان پرتوتك به کارشناس ارشدفروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دناآفرین فدک
این آگهی منقضی شده است

شرکت دناآفرین فدک به مهندس صنایع(کارشناس فروش) خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک به مهندس صنایع(منابع انسانی ) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اکسیژن پلاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت اکسیژن پلاس به مدیر فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوران انرژی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران انرژی سبز به مهندس برق(کارشناس فنی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ آروا
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ آروا به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوشا تجارت نو پدید
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوشا تجارت نو پدید به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوران پارسيس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوران پارسيس به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سبا آسانبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبا آسانبر به مهندس صنایع(کارشناس طرح و برنامه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بانی مدارا کتان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بانی مدارا کتان به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پرداز رایانه متین
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پرداز رایانه متین به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پدیده صنعت مبین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پدیده صنعت مبین به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رعد گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت رعد گستر به حسابدار خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یکتا فن آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت یکتا فن آوران به طراح وب سايت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همگام رادین
این آگهی منقضی شده است

شرکت همگام رادین به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکامپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکامپ به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین رایانه به پشتیبان نرم افزار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی سفارشات) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین گستر به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر بازرگانی خودرویی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر بازرگانی خودرویی به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سالم تجارت آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سالم تجارت آسیا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه های نوآوری ارتباطات سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه های نوآوری ارتباطات سینا به مهندس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهکس به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جام پرسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت جام پرسیا به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسيا ابزار دقيق
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسيا ابزار دقيق به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مدیریت رادمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت رادمان به مهندس صنایع(مدیر منابع انسانی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نرم افزار ورجاوند
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی نرم افزار ورجاوند به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پژوهشكده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی
این آگهی منقضی شده است

شرکت پژوهشكده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس برق آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوین مارکتینگ ( دیاکوبین )
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوین مارکتینگ ( دیاکوبین ) به طراح وب سایت WordPress آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی مریخ
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی مریخ به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تدابیر هوشمند وینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تدابیر هوشمند وینا به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت راهگشایان زمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهگشایان زمان به برنامه نویس php و mysql آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس کنترل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس کنترل به کارشناس پشتیبانی فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دارویی آرین سلامت سینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارویی آرین سلامت سینا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت یکتا فن آوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت یکتا فن آوران به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانا پرداز قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانا پرداز قشم به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روشنگران پردازش سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگران پردازش سحر به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توكا تجارت تابان
این آگهی منقضی شده است

شرکت توكا تجارت تابان به مهندس صنایع( مدیر امور اداری ) خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع استیل البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع استیل البرز به مهندس صنایع(انباردار) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت شبکه دژپـــاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه دژپـــاد به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توربوتک
این آگهی منقضی شده است

شرکت توربوتک به مهندس نرم‌افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی سنتام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سنتام به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چای سوفیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای سوفیا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه فرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه فرین به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرین آلومینیوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرین آلومینیوم به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهروان پویش
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهروان پویش به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیلگران روزنه شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیلگران روزنه شرق به مهندس صنایع(کارشناس فرآیندهای سازمانی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامه آرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا به مهندس صنایع(کارشناس استقرار سیستم SAP ERP) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایا تدبیر پاکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایا تدبیر پاکان به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع مس باهنر
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع مس باهنر به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نوآوران ارتباطات دوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوآوران ارتباطات دوران به کارشناس فروش پورتال آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت داده ویرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت داده ویرا به تحلیل گر و طراح نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به مهندس صنایع(قائم مقام مدیر عامل ) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرواز بران سپهر پارسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرواز بران سپهر پارسا به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توسعه تجارت فلز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه تجارت فلز به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهران رایمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهران رایمند به مهندس صنایع(منابع انسانی ) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به مهندس صنایع(کارشناسی مهندسی فرآیند) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان اسپیناس
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان اسپیناس به طراح وب سایت وردپرس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نقش رنگ خجستگان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نقش رنگ خجستگان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تهویه اروند
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهویه اروند به مهندس صنایع(مدیر تضمین کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت متالورژی پودر ماد
این آگهی منقضی شده است

شرکت متالورژی پودر ماد به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آفرینش
این آگهی منقضی شده است

شرکت آفرینش به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآزما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآزما به کارشناس فناوری اطلاعات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسا آسانبر کسری
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسا آسانبر کسری به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیمیاگـران بهـزيست
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیاگـران بهـزيست به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده پرداز ماد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده پرداز ماد به مهندس صنایع(کارشناس تحقیقات و مطالعات بازار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيوند داده ها
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيوند داده ها به کارشناس تست علمی نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رهپویش دشت هیرکانیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رهپویش دشت هیرکانیا به مسئول حسابداری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برسا نوين رای
این آگهی منقضی شده است

شرکت برسا نوين رای به مهندس صنایع(تحلیل و طراحی سیستم) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیدبرترپارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیدبرترپارس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تانا انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت تانا انرژی به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ثبت ملاصدرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ثبت ملاصدرا به کارشناس فروش حرفه ای خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده‌مد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده‌مد به حسابداری انبار و اموال آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرداخت نوین آرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرداخت نوین آرین به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری فراپیام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری فراپیام به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت ساختمانی نماکاران
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت ساختمانی نماکاران به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سربرگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت سربرگ به برنامه نویس php آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مکان پرداز رایمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت مکان پرداز رایمند به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اسكان سازان پرديس
این آگهی منقضی شده است

شرکت اسكان سازان پرديس به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايمن ترافيك كالا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايمن ترافيك كالا به متخصص سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسپار تحریر آسیا به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیز طب اثر
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیز طب اثر به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری EPC
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیمانکاری EPC به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تقدير پژوه آينده
این آگهی منقضی شده است

شرکت تقدير پژوه آينده به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موبودید
این آگهی منقضی شده است

شرکت موبودید به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پیمانکاری EPC
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیمانکاری EPC به مهندس برق( مدیر پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماديران به کارشناس فنی(الکترونیک) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آرایشی و بهداشتی ریومی
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرایشی و بهداشتی ریومی به کارشناس فروش حضوری خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن آوری و دانش آرامیس(TAP30)
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن آوری و دانش آرامیس(TAP30) به مهندس صنایع(کارشناس آموزش) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور
این آگهی منقضی شده است

شرکت هواپيمايی ايران ايرتور به مهندس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نگارستان مهر رضوان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگارستان مهر رضوان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت موسسه زبان ALC
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه زبان ALC به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پرتو ارتباط
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتو ارتباط به برنامه نویس #c آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایستا پترو پرگاس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایستا پترو پرگاس به مهندس برق(کارشناس فنی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ویمکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ویمکس به کارشناس فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان زرين ايرانيان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان زرين ايرانيان به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان افزا بهبود
این آگهی منقضی شده است

شرکت توان افزا بهبود به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت الکتروپیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت الکتروپیک به مهندس صنایع(رئیس مهندسی فرآیند) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهار فن ابزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهار فن ابزار به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آتیه پرداز معین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آتیه پرداز معین به حسابدار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع غذايی بهروز نيك
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع غذايی بهروز نيك به مهندس صنایع(منابع انسانی ) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس تدوین رایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس تدوین رایان به طراح سایت آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاه ليوانك
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاه ليوانك به کارمند فروش مویرگی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت رایاوران توسعه
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایاوران توسعه به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت برازش صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت برازش صنعت به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نکو بهینه ماشین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نکو بهینه ماشین به تکنسین دستگاه تزریق پلاستیک آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت دانا پرداز قشم
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانا پرداز قشم به حسابدار ارشد آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت توف اینترسرت ایران
این آگهی منقضی شده است

شرکت توف اینترسرت ایران به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسمان فناوری پاسارگاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسمان فناوری پاسارگاد به یک نفر طراحی رابط کاربری (UI) آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت توسعه پخش سایه سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه پخش سایه سبز به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فوران تیما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فوران تیما به کارشناس فنی نرم افزار و شبکه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آمون
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمون به حسابدار مالیاتی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کارخانه تولیدی ساراگاز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کارخانه تولیدی ساراگاز به مهندس صنایع(کنترل کیفی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهر مینا الکترونیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهر مینا الکترونیک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کترینــگ دونــا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کترینــگ دونــا به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت فاراب
این آگهی منقضی شده است

شرکت فاراب به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گسترش تجارت رستاک
این آگهی منقضی شده است

شرکت گسترش تجارت رستاک به برنامه نویس تحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افرنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت افرنگ به کارشناس فروش حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروخانه شبانه روزی وحیدیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروخانه شبانه روزی وحیدیه به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرانگر پارس سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرانگر پارس سيستم به برنامه نویس ویندوز آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تهران بوران
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهران بوران به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماهکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماهکس به کمک حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت فرنام بسپار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرنام بسپار به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش به كارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اکسیر صنعت باختری
این آگهی منقضی شده است

شرکت اکسیر صنعت باختری به مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت وب سایت خودکار
این آگهی منقضی شده است

شرکت وب سایت خودکار به مهندس برق آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس كيا مهنام
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس كيا مهنام به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نمایشگاهی فروغ فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت نمایشگاهی فروغ فردا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع پزشكی پرشين توحيد
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع پزشكی پرشين توحيد به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام آوا پردازش
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام آوا پردازش به برنامه نویس تحت وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پادنا صنعت پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت پادنا صنعت پویا به مهندس برق(کارشناس ابزار دقیق) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک به مهندس صنایع(تحلیل سیستم ها) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانا پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانا پیشرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماداکتو
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماداکتو به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ستاره ون گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت ستاره ون گستر به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه حقوقی دادپویان حامی
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه حقوقی دادپویان حامی به طراح سایت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی
این آگهی منقضی شده است

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی به کارشناس برق (قدرت-کنترل) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامه آرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا به مهندس صنایع(استقرار سیستمSAP ERP ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیستک
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیستک به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توان گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت توان گستر به سرپرست فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا بهین تجهیز
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا بهین تجهیز به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی آریانام
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی آریانام به مهندس صنایع(كارشناس آموزش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرشام ماشين
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرشام ماشين به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طلوع آرشیدا
این آگهی منقضی شده است

شرکت طلوع آرشیدا به برنامه نویس اندروید آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام گستر به مهندس صنایع(کارشناس استقرار و آموزش نرم افزار CRM) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارتی سنمار
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارتی سنمار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه آلفا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت موسسه خوارزمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه خوارزمی به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مجتمع صنعتی عالیجناب
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع صنعتی عالیجناب به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه ایران اگریگیت
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه ایران اگریگیت به مهندس صنایع(مدیریت استراتژیک) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايران هاست
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايران هاست به طراح وب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خانه طراحان سام
این آگهی منقضی شده است

شرکت خانه طراحان سام به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاوران توسعه آینده
این آگهی منقضی شده است

شرکت مشاوران توسعه آینده به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايمن فناوران آديش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايمن فناوران آديش به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روژين تاك
این آگهی منقضی شده است

شرکت روژين تاك به سرپرست فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذر سپهر سودمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذر سپهر سودمند به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارس پك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارس پك به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پایا تدبیر پاکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پایا تدبیر پاکان به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلرنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلرنگ به برنامه نويس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمان تجهیز فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمان تجهیز فردا به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دایامد شرق
این آگهی منقضی شده است

شرکت دایامد شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسازه به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت راهكارهاي متن اول آريا
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهكارهاي متن اول آريا به كارشناس تست نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازار گستر بیستون
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازار گستر بیستون به مهندس صنایع(برنامه ریزی و کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت جهان گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان گستر به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت افق الکترونیک آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت افق الکترونیک آریا به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سپیدماکیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سپیدماکیان به مهندس صنایع(کارشناس طرح و برنامه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جبکو
این آگهی منقضی شده است

شرکت جبکو به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /موسسه فرادرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت /موسسه فرادرس به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی ساره خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی ساره خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت چرم درسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چرم درسا به مهندس صنایع(کارشناس تامین) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كارا ماشين آرنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت كارا ماشين آرنا به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی گیتا انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی گیتا انرژی به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهیز پیشرو پارسیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیز پیشرو پارسیان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامکس
این آگهی منقضی شده است

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامکس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت علوم سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت علوم سبز به برنامه‌نویس ارشد .NET آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرين ماهواره
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرين ماهواره به مدير فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کاسل نوش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاسل نوش به مهندس صنایع(کارشناس کنترل موجودی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانیال پترو
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانیال پترو به مهندس صنایع (کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رایان میز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رایان میز به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مركز خريد گالريا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مركز خريد گالريا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نیرو سازه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیرو سازه به مهندس صنایع(منابع انسانی و بهبود سیستم ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی صدر
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی صدر به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروغ فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروغ فردا به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مازندپارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت مازندپارس به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سنجش افزار آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سنجش افزار آسيا به برنامه نويس حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شرکت مهندسی پانید
این آگهی منقضی شده است

شرکت شرکت مهندسی پانید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آسرون
این آگهی منقضی شده است

شرکت آسرون به كارشناس سئو آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاسل نوش
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاسل نوش به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت اریکه گستران فرآیند
این آگهی منقضی شده است

شرکت اریکه گستران فرآیند به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کیا نیک مد
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیا نیک مد به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت شهاب توشه
این آگهی منقضی شده است

شرکت شهاب توشه به کارشناس حسابداری صنعتی خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش به برنامه نویس دات نت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت روزآمد
این آگهی منقضی شده است

شرکت روزآمد به مهندس کامپیوتر(کارشناس نرم افزار) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آریا فن ورزان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آریا فن ورزان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سبز نوش کویر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سبز نوش کویر به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات خيلی سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات خيلی سبز به مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان پاترا ويژن
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان پاترا ويژن به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامانه هوشمند آبان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه هوشمند آبان به مسئول دفترمدیرعامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سازه پردازان
این آگهی منقضی شده است

شرکت سازه پردازان به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نونگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت نونگار به برنامه نویس حرفه ای php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فناوری اطلاعات سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوری اطلاعات سیگما به برنامه نویس حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی دایکل
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی دایکل به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سينا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سينا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مشاوران هماهنگ يار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مشاوران هماهنگ يار به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صرافی آریا تفکر کهن
این آگهی منقضی شده است

شرکت صرافی آریا تفکر کهن به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الكترونيك چيستا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الكترونيك چيستا به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فرآورده های نفتی آترود
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرآورده های نفتی آترود به مهندس برق(مدیر فنی) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تانا به برنامه نویس دات نت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهران آسانبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهران آسانبر به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز به مهندس صنایع(پیاده سازی و پشتیبانی سیستم) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی مریخ
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی مریخ به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نویان انرژی کیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت نویان انرژی کیان به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی نامیرا به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایپنا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایپنا به مهندس برق( اپراتور نیروگاه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ایده مد
این آگهی منقضی شده است

شرکت ایده مد به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی پتسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی پتسا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تکنوآرک
این آگهی منقضی شده است

شرکت تکنوآرک به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صدگان سامانه هوشمند
این آگهی منقضی شده است

شرکت صدگان سامانه هوشمند به برنامه نویس آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا به کارشناس فروش خانم با 2 سال س