آگهی های استخدامی شهرستان ها

جستجوی فرصت شغلی

شرکت فن روز گلستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن روز گلستان به یک نفر تکنسین شبکه آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فن روز گلستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن روز گلستان به یک نفر تکنسین شبکه آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مجتمع خدماتی رفاهی آفتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع خدماتی رفاهی آفتاب به یک نفر متصدی جایگاه سوخت آقا با 0 سال سابقه کار با تحصیلات --- نیازمند است.

شرکت فن روز گلستان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فن روز گلستان به تعدادی کارشناس فنی آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت کوانتوم
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوانتوم به مدیر تیم فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت حدید سازان
این آگهی منقضی شده است

شرکت حدید سازان به مهندس صنایع آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیرین پرس البرز به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمه گيتی آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمه گيتی آسيا به حسابدار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آرمه گيتی آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمه گيتی آسيا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش يك و يك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش يك و يك به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پخش يك و يك
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش يك و يك به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به توسعه دهنده IOS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوروش پروتئین البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین البرز به مهندس صنایع(عملیات و برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زرماکارون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زرماکارون به کارشناس IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو به مهندس صنایع(مدیر تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم‌ افزار حسابداری محک به برنامه‌نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی پویا به مهندس صنایع(کارشناس کنترل کیفیت) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارسیان کر پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارسیان کر پروتئین به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه کارخانجات ساران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه کارخانجات ساران به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی فرسار تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی فرسار تجارت به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آذر موتور مبين
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذر موتور مبين به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گياه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گياه به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوروش پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلديران به مهندس صنایع( کارشناس اجرایی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت کوروش پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین به مهندس صنایع(برنامه ریز فروش) آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژیراک بتن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژیراک بتن به مهندس برق(تکنسین تاسیسات) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کلد رز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلد رز به تعدادی بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت کلد رز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کلد رز به تعدادی بازاریاب آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت گلگاه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلگاه به مهندس صنایع(برنامه ریزی و مدیریت تولید) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی راگا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی راگا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی و تولید) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی راگا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی راگا به مهندس صنایع(مسئول انبار) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات به مهندس صنایع(کارشناس کنترل موجودی انبار) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی تولید ) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات به مهندس صنایع(کارشناس تولید) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات بین المللی گاج
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات بین المللی گاج به کارشناس آموزش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلدارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلدارو به مهندس صنایع آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت نرم افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار حسابداری محک به طراح گرافیست آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجهيزات پزشکی توسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهيزات پزشکی توسان به مهندس صنایع (کنترل کیفیت ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار حسابداری محک
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار حسابداری محک به برنامه‌نویس ویندوز آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت هلدینگ ایران تایپیست
این آگهی منقضی شده است

شرکت هلدینگ ایران تایپیست به تایپیست آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی لینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی لینا به مهندس صنایع آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد به مهندس كشاورزی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت تلاونگ به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولیدی پولاسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی پولاسا به مهندس صنایع ( کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تک ساران پارمیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تک ساران پارمیس به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت انتشارات جی۵
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتشارات جی۵ به کارمند پشتیبان و مشاور محصولات خودآموز زبان خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كشت و صنعت قارچ ملارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت كشت و صنعت قارچ ملارد به مهندس صنايع غذايی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بهناد انرژی پارس ليان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهناد انرژی پارس ليان به مهندس برق(گرايش كنترل) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به كارشناس تبليغات آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به کارمند اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فام تك صنعت چاپ
این آگهی منقضی شده است

شرکت فام تك صنعت چاپ به حسابدار ارشد آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دژپاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دژپاد به کارشناس بازاريابی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت زر ماکارون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زر ماکارون به کارشناس بازرگانی داخلی آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوشا انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوشا انرژی به كارشناس مكانيك(مدیرکارگاه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی راد اندیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی راد اندیش به مهندس صنایع(برنامه ریزی) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت خورشید نت
این آگهی منقضی شده است

شرکت خورشید نت به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پدیسار انفورماتیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پدیسار انفورماتیک به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار RDSysCo
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار RDSysCo به کارشناس it (معمار داده Data Architect) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار RDSysCo
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار RDSysCo به کارشناس it (طراح Designer) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزار RDSysCo
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار RDSysCo به کارشناس it (توسعه دهنده وب سمت سرور Back-End Web Developer) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايرا تك كيش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايرا تك كيش به مهندس برق(ناظر الكتريكال) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ايرا تك كيش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايرا تك كيش به مهندس مكانيك(سرپرست دستگاه نظارت) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماديران
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماديران به كارشناس و بازارياب فروش آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رفاه گستران پيروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رفاه گستران پيروز به مديرفارم آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رفاه گستران پيروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رفاه گستران پيروز به كارشناس علوم آزمايشگاهي آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رفاه گستران پيروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رفاه گستران پيروز به كارشناس علوم دامي آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رفاه گستران پيروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رفاه گستران پيروز به كاردان يا كارشناس برق آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان بسامد گستر فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان بسامد گستر فردا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماگنولیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماگنولیا به کارشناس آزمایشگاه اپلیکیشن آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنایع غذایی معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی معتبر به ناظر کیفی(Qc) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ماگنولیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت ماگنولیا به کارشناس تولید محتوا آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مس شهيد باهنر كرمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مس شهيد باهنر كرمان به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت انتقال داده هاي حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتقال داده هاي حلما گستر خاورميانه به کاردان IT (نصبACDL) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پيمانكاري
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صنايع پلاستيك گليژه
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع پلاستيك گليژه به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازي نانوالوند
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازي نانوالوند به كارشناس ارشد شيمي تجزيه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پيمانكاري
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري به مدير پروژه آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پيمانكاري
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري به مهندس صنايع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاري ديكام
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاري ديكام به كارشناس ماركتينگ آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به تعدادی کارشناس فروش آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروگستر باریج اسانس
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروگستر باریج اسانس به بازاریاب آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پخش کیلا شعبه ساری
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش کیلا شعبه ساری به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت داروگستر باریج اسانس
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروگستر باریج اسانس به بازاریاب تلفنی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت بین المللی مارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی مارس به کارمند فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پخش کیلا شعبه اهواز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش کیلا شعبه اهواز به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به تكنسين ترجيحا مكانيك آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همكاران سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت همكاران سيستم به مهندس كامپيوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليد قطعات
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليد قطعات به كاردان نقشه كشي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به كارشناس الكترونيك آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به كارشناس مسئول فروش بازار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همكاران سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت همكاران سيستم به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همراه نوين ايرانيان (توليد كنندهٔ نرم‌افزار اندرويدي رژيم هوشمند)
این آگهی منقضی شده است

شرکت همراه نوين ايرانيان (توليد كنندهٔ نرم‌افزار اندرويدي رژيم هوشمند) به برنامه‌نويس اندرويد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به كارشناس الكترونيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت همكاران سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت همكاران سيستم به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سام پخش تبریز
این آگهی منقضی شده است

شرکت سام پخش تبریز به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به یک نفر تکنسین کامپیوتر آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت پيمانكاري راه وساختمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري راه وساختمان به سرپرست امور اداري و منابع انساني كارگاه آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پيمانكاري راه وساختمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري راه وساختمان به سرپرست كارگاه آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کاله
این آگهی منقضی شده است

شرکت کاله به توزیع کننده مواد غذایی آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به تعدادی کارشناس فروش آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا به کارشناس HSE آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به یک نفر کارشناس QA آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي و صنعتي مهيار گاز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي و صنعتي مهيار گاز به كارشناس فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به مسئول كنترل كيفي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به یک نفر کارشناس آزمایشگاه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به یک نفر کارشناس آمار و برنامه ریزی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي و صنعتي مهيار گاز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي و صنعتي مهيار گاز به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به برقكار حرفه اي آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی گل دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی گل دارو به یک نفر سرپرست واحد تولید آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به کارشناس QA آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به کارشناس ارشد شیمی کاربردی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به کارشناس آمار و برنامه ریزی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به کارشناس بهداشت حرفه ای آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پویندگان صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویندگان صنعت به کارشناس بهداشت حرفه ایی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به مهندسی داروسازی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك به مدير پروژه آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك به كارشناس ايمني آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك به كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك به معاون اجرائي كارگاه آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فضا سازه نقش جهان
این آگهی منقضی شده است

شرکت فضا سازه نقش جهان به كارشناس ارشد عمران آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك به سرپرست دفتر فني و كنترل كيفيت آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر داروسازي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر داروسازي به كارشناس توليد آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت معتبر داروسازي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر داروسازي به كارشناس برنامه ريزي آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروخانه شبانه روزي
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروخانه شبانه روزي به نسخه پيچ ماهر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت حمل و نقل چاپار
این آگهی منقضی شده است

شرکت حمل و نقل چاپار به كارشناس حسابداري آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدي مواد شيميايي صنعت بتن
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي مواد شيميايي صنعت بتن به كارشناس توسعه بازار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت پيمانكاري ساختمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري ساختمان به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مهندسي مكانيك آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رزرو هتل
این آگهی منقضی شده است

شرکت رزرو هتل به برنامه نويس سايت و اندرويد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر صنعتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر صنعتی به بازارياب آقا آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مسئول فني و كنترل كيفي آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگاني
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگاني به برنامه نويس حرفه اي جاوا آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت نرم افزاری آموت
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری آموت به طراح سایت (Front – end) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسي
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي به مهندسين كشاورزي آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنيان بسامد گستر فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنيان بسامد گستر فردا به اپراتور CNC آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مهندس شيمي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت موسسه حقوقي
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه حقوقي به ليسانس حقوق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت موسسه آموزشی
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه آموزشی به نيروی اداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت بازرگاني
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگاني به كارپرداز آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت روزنامه جهان اقتصاد
این آگهی منقضی شده است

شرکت روزنامه جهان اقتصاد به ويراستار كتاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كاروانسراي شاه عباسي
این آگهی منقضی شده است

شرکت كاروانسراي شاه عباسي به تاسيسات كار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به كارشناس ساخت و توليد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی به نقشه كش صنعتي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسين مشاور
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسين مشاور به کارشناس کنترل پروژه آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت پيمانكاري
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيمانكاري به مهندس عمران آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت كانون تبليغاتي نقش ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت كانون تبليغاتي نقش ماندگار به طراح گرافیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت آژانس هواپيمايي
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس هواپيمايي به حسابدار آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فعال در زمينه هاي پروژه اي و صنعتي
این آگهی منقضی شده است

شرکت فعال در زمينه هاي پروژه اي و صنعتي به كارشناس بازرگاني خارجي آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت كارخانه نورد
این آگهی منقضی شده است

شرکت كارخانه نورد به تكنسين برق صنعتي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معدني
این آگهی منقضی شده است

شرکت معدني به زمينه فرآوري مواد معدني آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مسافربري ايران پيما
این آگهی منقضی شده است

شرکت مسافربري ايران پيما به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت واحد توليدي
این آگهی منقضی شده است

شرکت واحد توليدي به ليسانس شيمي كاربردي يا ميكروبيولوژي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فني مهندسي
این آگهی منقضی شده است

شرکت فني مهندسي به ليسانس / فوق ديپلم ساخت و توليد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی معتبری به کارشناس r & d آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات دکتری نیازمند است.

شرکت صنايع فولاد شهريار
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع فولاد شهريار به مسئول کنترل کیفی ( کارشناس متالورژي، مواد) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت مهندسي سازنده سيستم هاي خنك كننده صنعتي
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسي سازنده سيستم هاي خنك كننده صنعتي به مهندس مکانیک( گرايش حرارت و سيالات) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت صنايع فولاد شهريار
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنايع فولاد شهريار به مسئول تولید(کارشناس متالورژي، مواد) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت تهران دلیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت تهران دلیک به مهندس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی به کارشناس تجهیزات مکانیک آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت توليدی سيرنگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدی سيرنگ به مهندس نساجی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی به مهندس عمران آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر دارويي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر دارويي به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت فنی و مهندسی
این آگهی منقضی شده است

شرکت فنی و مهندسی به انباردار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلستان- ارومیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلستان- ارومیه به سرپرست فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گلستان- ارومیه
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلستان- ارومیه به ویزیتور حضوری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت به پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به دو منشی و بازارياب خانم خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به مهندس عمران نقشه بردار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به برق کار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت معتبر توليدي در زمينه چاپ و بسته بندي محصولات غذايي
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر توليدي در زمينه چاپ و بسته بندي محصولات غذايي به كارشناس مهندسی و كيفيت (مهندس پلمير) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پل پي ساحل
این آگهی منقضی شده است

شرکت پل پي ساحل به نقشه بردار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت معتبر صنعتی
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبر صنعتی به نیروی تاسیساتی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت آريا شبكه امن(نمايندگي رسمي شاتل در اصفهان)
این آگهی منقضی شده است

شرکت آريا شبكه امن(نمايندگي رسمي شاتل در اصفهان) به كارشناس نصب آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

برای دیدن اخبار بیشتر لطفا عضو شوید