معرفی رشته مدیریت

معرفی رشته مدیریت

فارغ التحصيلان اين رشته با گرايشهاي متفاوت مي توانند پس از اتمام تحصيلات، مسووليتهاي متفاوت مديريتي را در سطح كشور ...

مهندسی کامپیوتر